ارتباط پلی مورفیسم گیرنده های پروژسترون با سقط های مکرر
ترجمه شده

ارتباط پلی مورفیسم گیرنده های پروژسترون با سقط های مکرر

صفحات مقاله انگلیسی: 5
صفحات مقاله فارسی: 8
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج

بحث

نتیجه گیری

منابع

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Materials and methods

Results

Discussion

Conclusions

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۰,۹۰۰ تومان
خرید محصول