دانلود مقاله آینده داروسازی: هوش مصنوعی چگونه صنعت را متحول می کند
ترجمه نشده

دانلود مقاله آینده داروسازی: هوش مصنوعی چگونه صنعت را متحول می کند

عنوان فارسی مقاله: آینده داروسازی: هوش مصنوعی چگونه صنعت را متحول می کند
عنوان انگلیسی مقاله: The future of pharmacy: How AI is revolutionizing the industry
مجله/کنفرانس: داروسازی هوشمند - Intelligent Pharmacy
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی کامپیوتر - داروسازی
گرایش های تحصیلی مرتبط: هوش مصنوعی - داروسازی صنعتی
کلمات کلیدی فارسی: داروخانه هوشمند - هوش مصنوعی - بهبود مراقبت های بهداشتی - مدیریت هوشمند داروخانه - برنامه هوش مصنوعی در داروسازی
کلمات کلیدی انگلیسی: Intelligent pharmacy - Artificial intelligence - Healthcare improvement - Smart pharmacy management - AI application In pharmacy
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.ipha.2023.04.008
لینک سایت مرجع: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949866X23000084
نویسندگان: Osama Khan - Mohd Parvez - Pratibha Kumari - Samia Parvez - Shadab Ahmad
دانشگاه: Department of Mechanical Engineering, Jamia Millia Islamia, India
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2023
شناسه ISSN: 2949-866X
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه نشده است
قیمت مقاله انگلیسی: رایگان
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: دارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا این مقاله فرضیه دارد: ندارد
کد محصول: e17476
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نوع رفرنس دهی: vancouver
فهرست مطالب (ترجمه)

خلاصه
1. معرفی
2. نیاز به هوش مصنوعی در سیستم داروخانه
3. اهداف تحقیق
4. فرآیند هوش مصنوعی در سیستم داروخانه
5. پارامترهای سیستم داروخانه که توسط هوش مصنوعی اداره می شود
6. کاربردهای بالقوه هوش مصنوعی در سیستم داروسازی
7. بحث
8. نتیجه گیری، محدوده کار آینده و محدودیت ها
اعلامیه منافع رقابتی
منابع

فهرست مطالب (انگلیسی)

Abstract
1. Introduction
2. Need for AI in pharmacy system
3. Research objectives
4. Process of AI in pharmacy system
5. Pharmacy system parameters administered by AI
6. Potential applications of AI in pharmacy system
7. Discussion
8. Conclusion, scope for future work and limitations
Declaration of competing interest
References

بخشی از مقاله (ترجمه ماشینی)

چکیده
استفاده از هوش مصنوعی (AI) به سرعت در حال دگرگونی صنایع مختلف است و صنعت داروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای برای خودکارسازی، بهینه سازی و شخصی سازی جنبه های مختلف صنعت داروسازی، از کشف دارو تا توزیع دارو، مورد استفاده قرار می گیرد. در این زمینه، این مقاله پتانسیل هوش مصنوعی برای متحول کردن صنعت داروسازی را با بحث در مورد کاربردهای فعلی و آتی هوش مصنوعی در صنعت بررسی می‌کند. ما چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در کشف دارو، پزشکی شخصی، ایمنی و کنترل کیفیت دارو، مدیریت موجودی و مشاوره بیمار را بررسی خواهیم کرد. همچنین چالش‌ها و محدودیت‌های هوش مصنوعی در صنعت داروسازی، مانند حفظ حریم خصوصی داده‌ها، نگرانی‌های اخلاقی و موانع نظارتی را مورد بحث قرار خواهیم داد. این مقاله استدلال می‌کند که هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که صنعت داروسازی را با امکان کشف سریع‌تر دارو، بهبود نتایج بیماران، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی و دقت عملیات‌های مختلف داروسازی متحول کند. سیستم داروخانه قدیمی به فرآیندهای دستی و تصمیم گیری انسانی متکی بود، در حالی که سیستم داروسازی هوش مصنوعی جدید وظایف معمول را خودکار می کند، برنامه های درمانی شخصی را ارائه می دهد و هزینه ها را کاهش می دهد و در عین حال نتایج بیمار را بهبود می بخشد. با این حال، مهم است که اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی به صورت اخلاقی و مسئولانه استفاده می شود و تأثیر آن بر نیروی کار و جامعه به دقت در نظر گرفته می شود. مزیت اصلی ادغام هوش مصنوعی در برنامه های کاربردی خاص در زمینه داروسازی، بهبود دقت و کارایی در مراقبت از بیمار است. به طور کلی، این مقاله بینشی از آینده صنعت داروسازی و پتانسیل تحول آفرین هوش مصنوعی در این زمینه ارائه می دهد.

بخشی از مقاله (انگلیسی)

Abstract

The application of Artificial Intelligence (AI) is rapidly transforming various industries, and the pharmaceutical industry is no exception. AI is increasingly being used to automate, optimize and personalize various aspects of the pharmacy industry, from drug discovery to drug dispensing. In this context, this paper explores the potential of AI to revolutionize the pharmacy industry, by discussing the current and future applications of AI in the industry. We will examine how AI is being used in drug discovery, personalized medicine, drug safety and quality control, inventory management, and patient counselling. We will also discuss the challenges and limitations of AI in the pharmacy industry, such as data privacy, ethical concerns and regulatory barriers. The paper will argue that AI has the potential to revolutionize the pharmacy industry by enabling faster drug discovery, improving patient outcomes, reducing costs, and increasing the efficiency and accuracy of various pharmacy operations. The old pharmacy system relied on manual processes and human decision-making, while the new AI pharmacy system automates routine tasks, provides personalized treatment plans, and reduces costs while improving patient outcomes. However, it is important to ensure that AI is used ethically and responsibly, and that its impact on the workforce and society is carefully considered. The major benefit of integrating AI into specific applications within the pharmacy field is improved accuracy and efficiency in patient care. Overall, this paper will provide an insight into the future of the pharmacy industry, and the transformative potential of AI in this field.

 

Introduction

The conventional pharmacy system relies heavily on manual processes and human expertise, which can lead to inefficiencies, errors, and delays. For example, the process of filling a prescription involves several manual steps, such as interpreting the prescription, dispensing the medication, and verifying the dosage and frequency1, 2, 3. These manual processes are prone to errors and can be time-consuming. Moreover, the conventional pharmacy system lacks the ability to personalize medication regimens for individual patients, which can limit the efficacy of drug therapy. However, by using AI-powered tools like AI, pharmacies can enhance their operations and overcome these limitations. AI can help automate various aspects of the pharmacy workflow, from prescription interpretation to drug dispensing, reducing the risk of errors and improving efficiency. Additionally, by analyzing large amounts of patient data, AI can assist pharmacists in developing personalized medication regimens that are tailored to the patient's unique needs and medical history. While the conventional pharmacy system has been effective in providing patients with necessary medications, it is limited by its manual processes and lack of personalization. The use of AI-powered tools like AI can overcome these limitations, making the pharmacy system more efficient, accurate, and personalized, ultimately leading to better patient outcomes4, 5, 6, 7.

 

Conclusion, scope for future work and limitations

In conclusion, the potential applications of AI in pharmacy can revolutionize the industry, providing numerous benefits for both pharmacists and patients. From medication management to drug discovery and chronic disease management, AI technology can improve the accuracy and safety of medication dispensing, accelerate the drug development process, and help to improve patient outcomes. The implementation of AI technology can also help to reduce healthcare costs by improving efficiency and reducing errors. However, it is important to note that the implementation of AI in pharmacy also presents some limitations and challenges that need to be addressed. For example, there may be concerns around patient privacy and security when using AI-powered systems to monitor patient data. Additionally, there may be a need for pharmacists to undergo additional training to effectively use and integrate AI technology into their practice. Nonetheless, with proper implementation and management, the benefits of AI in pharmacy far outweigh the potential limitations and challenges, paving the way for a brighter future in healthcare.

 

While the potential applications of AI in pharmacy are vast, there is still much work that needs to be done in terms of research and development. One potential area for future study could be the integration of AI technology with other healthcare systems, such as electronic health records (EHRs) or telemedicine platforms. This could allow for a more comprehensive and coordinated approach to healthcare delivery, improving patient outcomes and reducing healthcare costs. Another area for future research could be the ethical considerations around the use of AI technology in pharmacy. As the technology continues to evolve, it is important to consider issues such as data privacy and security, algorithmic bias, and the potential for AI systems to replace human jobs. Addressing these issues in a thoughtful and proactive manner can help to ensure that the implementation of AI in pharmacy is both effective and ethical. By continuing to explore these areas of study, we can further unlock the potential of AI technology in pharmacy and pave the way for a more efficient and effective healthcare system.

بدون دیدگاه