دانلود رایگان مقاله تجزیه و تحلیل نقش سنسور خنک کننده موتور در موتور بنزینی
ترجمه رایگان

دانلود رایگان مقاله تجزیه و تحلیل نقش سنسور خنک کننده موتور در موتور بنزینی

عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل نقش سنسور خنک کننده موتور در موتور بنزینی
عنوان انگلیسی مقاله: ANALYSIS ON THE ROLE OF ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR IN GASOLINE ENGINE
کیفیت ترجمه فارسی: مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)
مجله/کنفرانس: مجله آموزش مهندسی مکانیک - JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی مکانیک
گرایش های تحصیلی مرتبط: مکانیک خودرو - سیستم محرکه خودرو - طراحی سیستم دینامیکی خودرو
کلمات کلیدی فارسی: تجزیه و تحلیل عملکرد سنسور - سنسور خنک کننده دمای موتور - زمان تزریق - انتشار گازهای خروجی وسیله نقلیه
کلمات کلیدی انگلیسی: sensor performance analysis - engine coolant temperature sensor - injection time - vehicle exhaust emissions
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
دانشگاه: مهندسی خودرو، دانشکده مهندسی، دانشگاه دولتی پادانگ
صفحات مقاله انگلیسی: 8
صفحات مقاله فارسی: 9
نوع ارائه مقاله: ژورنال
سال انتشار مقاله: 2017
مبلغ ترجمه مقاله: رایگان
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
کد محصول: F2209
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

         یک موتور بنزینی با سیستم کنترل الکترونیکی، دارای چندین سنسور و فعال کننده است که توسط یک کامپیوتر هدایت می شود. این مقاله با هدف آشکار کردن نقش سنسور دمای موتور نصب شده بر روی موتور بنزینی انجام شده است. داده های آزمون نشان می دهد که بین داده های دما به دست آمده از سنسور خنک کننده دما با زمان تزریق سوخت و میزان انتشار گازهای خروجی ارتباط وجود دارد.

مقدمه

          سیستم کنترل الکترونیکی در موتور یک خودرو به منظور بهینه سازی عملکرد موتور می باشد، به طوری که این می تواند موجب صرفه جویی در سوخت، عملکرد بهتر انرژی و انتشار گازهای وارد شده گردد. برای دستیابی به آن، یک همکاری خوب بین سنسور، فعال کننده (محرک) و مرکز کنترل لازم است.

          نقش حسگر به عنوان جمع آورنده اطلاعات نصب شده در موتور می باشد. در حالی که مرکز کنترل به عنوان گیرنده داده از سنسور عمل می کند و سپس آن را در منطق کنترل مشخصی پردازش می کند. به طوری که می تواند «مقداری» تولید کند که پس از آن این مقدار به محرک داده می شود. این محرک برای تحقق یک وضعیت مطلوب بر اساس میزان «ارزش (مقدار)» حاصل از مرکز کنترل عمل می کند. 

         هنگامی که موتور خنک تر است (دمای پایین تر)، به خصوص در صبح، محفظه های احتراق باید تهویه شوند، بنابراین، گرمای موتور ایده ال را زودتر بدست می آورد. سنسور خنک کننده دمای موتور یکی از حسگرهایی است که اطلاعات را تبدیل به مرجعی به عنوان عامل تعیین کننده می کند. این تهویه تزریق سوخت را به اتاقهای احتراق تکثیر می کند.

         این پژوهش با تجزیه و تحلیل اتصال بین داده های دمای مایع خنک کننده موتور، تزریق زمان و انتشار گازهای خروجی تولید شده توسط موتور، نقش سنسور خنک کننده دمای موتور را نمایان می سازد.

          شروع تزریق سوخت به روش محفظه های احتراق از سال 1970 تا 1980 آغاز شد که در آن سیستم تزریق سوخت به داخل محفظه های احتراق با استفاده از سیستم کاربراتور می باشد. این سیستم هوا و سوخت موجود در داخل کاربراتور را در هم می آمیزد. همراه با تنظیم انتشار گازهای خروجی، روند ترکیب هوا بین هوا و سوخت در الگوی تنظیم آن افزایش می یابد. با شروع از دهه 1970، سیستم ترکیب هوا و سوخت، نسلی از الگوی جدید تنظیم یعنی تزریق سوخت الکترونیکی (EFI) را ایجاد می کند (TTA: 2010).

تزریق سوخت الکترونیکی (EFI)

       سیستم تزریق بنزین با کنترل الکترونیکی شناخته شده تر با نام تزریق سوخت الکترونیکی (EFI) نامیده می شود، حجم تزریق سوخت بصورت الکترونیکی کنترل می شود. اساس این سیستم پیشرفت های بسیاری را پشت سر گذاشته و توسط برندهای مختلف خودرو، نه تنها در خودروهای ساخت اروپایی بلکه در خودروهای ژاپنی و آمریکایی نیز پیاده سازی شده است. کار تزریق کننده تزریق سوخت توسط یک واحد کنترل الکترونیکی (ECU) تنظیم شده است که به ECM (ماژول کنترل الکترونیکی) معروف است (دیهاتسو، 2010).

سنسور خنک کننده دمای موتور

        خنک کننده دمای موتور (WTS/ECT: خنک کننده دمای موتور9 از ترمیستور ساخته شده است، متغیر مقاومت تحت تأثیر دما قرار می گیرد. عملکرد کاری ECT و IAT مشابه است، تفاوت فقط در عملکرد سنسور است. عملکرد ECT برای تشخیص دمای خنک کننده موتور به عنوان ورودی ECM به منظور تصحیح میزان تزریق سوخت بر روی انژکتور می باشد. 

نمونه متن انگلیسی مقاله

ABSTRACT

         A gasoline motor engine using electronic control system has several sensors and actuators driven by a computer. This paper aims to reveal the role of an engine temperature sensor mounted on a gasoline engine motor. The testing data shows that there is a connectivity between the temperature data obtained from the coolant temperature sensor with the fuel injection time and the exhaust gas emission content.

INTRODUCTION

         Electronic control system on a vehicle engine aims to optimize engine performance so that it can save fuel, has bigger power performance and inflicted emission can be pressed. To achieve it, a good synergy between sensor, actuator and its control center are needed.

        Sensor roles as a collector of information mounted in the engine. Whereas control center acts as the data receiver which comes from the sensor, and then process it into specified control logic. So that it can produce “value” which then given to actuator. This actuator acts to realize a desired situation based on the amount of “value” resulted from the control center.

        When the engine is cooler (lower temperature) especially in the morning, combustion chambers need to be conditioned, therefore the ideal engine heat can be reached sooner. Engine coolant temperature sensor is one of sensors which information becoming the reference as the condition determinant. This conditioning multiplies fuel injection to the combustion chambers.

          This study is going to expose the role of engine coolant temperature sensor by analyzing the connectivity between the data of engine coolant temperature, time injection, and exhaust gas emission produced by the engine.

         The beginning of fuel injection into the combustion chambers method started from 1970 up to 1980 where the system of fuel injection into the combustion chambers using carburetor system. This system intermingles the air and the fuel inside the carburetor. Along with exhaust gas emission regulation, air intermingling process between air and fuel experiences an increase on its setting pattern. Starting from the year 1970s, air mingling system and fuel establishes one generation of new setting pattern namely Electronic Fuel Injection (EFI) (TTA: 2010).

Electronic Fuel Injection (EFI)

      Gasoline injection system with more well-known electronic control is called Electronic Fuel Injection (EFI), fuel injection volume is controlled electronically. The basis of this system has been going through many developments and been implemented by various vehicle brands, not only European made vehicles but also Japanese and American ones. The working of fuel injection injector is set by a Electronic Control Unit (ECU) which is known as ECM (Electronic Control Module) (Daihatsu: 2010).

Engine Coolant Temperature Sensor

       Engine coolant temperature (WTS/ECT: engine cooling temperature) is made from thermistor, a resistor variable influenced by temperature. The working performance of ECT and IAT is similar, the difference is only on the sensor function. ECT functions to detect engine coolant temperature as ECM input in order to correct the amount of fuel injection on the injector.

فهرست مطالب (ترجمه)

چکیده

مقدمه

تزریق سوخت الکترونیکی (EFI)

سنسور خنک کننده دمای موتور

انتشار گازهای اگزوز خودرو

روش پژوهش

نتیجه و بحث

نتیجه

بحث

نتیجه گیری

منابع

فهرست مطالب (انگلیسی)

ABSTRACT

INTRODUCTION

Electronic Fuel Injection (EFI)

Engine Coolant Temperature Sensor

Vehicle Exhaust Emission

RESEARCH METHOD

RESULT AND DISCUSSION

Result

Discussion

CONCLUSION

REFERENCES