منوی کاربری

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت (Management) دارای متغیر با فرمت pdf به همراه ترجمه تخصصی به زبان فارسی با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
ارتباط ميان فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایتمندی مشتری
قیمت: ۲۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ارتباط ميان فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایتمندی مشتری

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه شده
رویدادهای فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر کسب و کار
قیمت: ۳۲,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

رویدادهای فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر کسب و کار

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
عوامل مؤثر بر اعتماد در شبکه های بانکی
قیمت: ۳۴,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

عوامل مؤثر بر اعتماد در شبکه های بانکی

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 29 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
نقش مدیریت دانش مشتری (CKM) در بهبود رابطه سازمان - مشتری
قیمت: ۲۴,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نقش مدیریت دانش مشتری (CKM) در بهبود رابطه سازمان - مشتری

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانی
قیمت: ۲۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانی

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 18
صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه شده
عوامل مدیریت منابع انسانی و عملکرد بهبود خدمات در صنعت بیمه عمر مالزی
قیمت: ۳۸,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

عوامل مدیریت منابع انسانی و عملکرد بهبود خدمات در صنعت بیمه عمر مالزی

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 33
صفحات مقاله انگلیسی: 30
ترجمه شده
تاثیر عشق به پول و دینداری بر تصمیم گیری اخلاقی در بازاریابی
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاثیر عشق به پول و دینداری بر تصمیم گیری اخلاقی در بازاریابی

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
کارایی اصلاحات ساختاری و اداری در جوامع دموکراتیک جدید
قیمت: ۳۳,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کارایی اصلاحات ساختاری و اداری در جوامع دموکراتیک جدید

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 27 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
چگونه تجارت بصری بر واکنش عاطفی مشتری تأثیر می‌گذارد؟
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

چگونه تجارت بصری بر واکنش عاطفی مشتری تأثیر می‌گذارد؟

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 31 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 24
ترجمه شده
قدرت بازار بانک ها و تنوع درآمد
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

قدرت بازار بانک ها و تنوع درآمد

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 21
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
مدیریت منابع انسانی محیطی و مزیت رقابتی
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدیریت منابع انسانی محیطی و مزیت رقابتی

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 23 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه شده
حاکمیت شرکت حسابرسی
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

حاکمیت شرکت حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 34 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 22
ترجمه شده
چرا سازمان ها به دنبال به اشتراک گذاری دانش مدیریت منابع انسانی هستند؟
قیمت: ۳۴,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

چرا سازمان ها به دنبال به اشتراک گذاری دانش مدیریت منابع انسانی هستند؟

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 32 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
ارزیابی عوامل انسانی مهم و موثر بر قصد تسهیم دانش در شرکت های تایوانی- ترجمه ویژه
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ارزیابی عوامل انسانی مهم و موثر بر قصد تسهیم دانش در شرکت های تایوانی- ترجمه ویژه

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
قدرت بازار، تنوع درآمد و ثبات بانك
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

قدرت بازار، تنوع درآمد و ثبات بانك

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 21
صفحات مقاله انگلیسی: 16
ترجمه شده
یکپارچگی حرفه به حرفه
قیمت: ۳۲,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

یکپارچگی حرفه به حرفه

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
ساختار مالی و رشد اقتصادی در نیجریه
قیمت: ۳۲,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ساختار مالی و رشد اقتصادی در نیجریه

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 21
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
آثار مدیریت دانش و ابداع در فناوری روی عملکرد توسعه محصول جدید-مطالعه تجربی صنعت ماشین‌آلات تایوان
قیمت: ۲۴,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آثار مدیریت دانش و ابداع در فناوری روی عملکرد توسعه محصول جدید-مطالعه تجربی صنعت ماشین‌آلات تایوان

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 12
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
تجزیه و تحلیل سطح متقاطع جو خلاقیت سازمانی و نوآوری مشاهده شده
قیمت: ۳۴,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تجزیه و تحلیل سطح متقاطع جو خلاقیت سازمانی و نوآوری مشاهده شده

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 21
صفحات مقاله انگلیسی: 23
ترجمه شده
کنترل پروژه فناوری اطلاعات، اهداف کنترلی فناوری اطلاعات و چارچوب فناوری مرتبط (CobiT)
قیمت: ۳۸,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کنترل پروژه فناوری اطلاعات، اهداف کنترلی فناوری اطلاعات و چارچوب فناوری مرتبط (CobiT)

سال انتشار مقاله: 2011
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 31
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
معیاری جدید برای ارزیابی رهبری اجرایی خدمتگذار
قیمت: ۴۰,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

معیاری جدید برای ارزیابی رهبری اجرایی خدمتگذار

سال انتشار مقاله: 2011
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 35 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 21
ترجمه شده
توسعه ساختارهای زمینه و موفقیت برنامه
قیمت: ۳۳,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

توسعه ساختارهای زمینه و موفقیت برنامه

سال انتشار مقاله: 2011
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 25 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
نظریه چشم انداز و رفتار ریسک پذیر توسط شرکت های مشکل دار
قیمت: ۳۵,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نظریه چشم انداز و رفتار ریسک پذیر توسط شرکت های مشکل دار

سال انتشار مقاله: 2011
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 25 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
بررسی تاثیر محیط گرایی شرکتی روی شیوه های حسابداری مدیریت
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بررسی تاثیر محیط گرایی شرکتی روی شیوه های حسابداری مدیریت

سال انتشار مقاله: 2010
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 24
صفحات مقاله انگلیسی: 29
ترجمه شده
بررسی تاثیر فناوری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر روی عملکرد سازمانی
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بررسی تاثیر فناوری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر روی عملکرد سازمانی

سال انتشار مقاله: 2010
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 18 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 7