منوی کاربری

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت دولتی

ترجمه تخصصی در رشته مدیریت دولتی نیازمند تسلط به مباحث و اصطلاحات تخصصی در آن زمینه می باشد. برای مثال اگر مترجمی در ترجمه عبارت "Public Administration" تجربه و یا دقت کافی نداشته باشد، احتمالا آن را "مدیریت عمومی" ترجمه خواهد کرد در حالی که ترجمه مناسب آن "مدیریت دولتی" می باشد.