دانلود رایگان مقاله توسعه روستایی در چارچوب پیوستن اوکراین به اروپا
ترجمه رایگان

دانلود رایگان مقاله توسعه روستایی در چارچوب پیوستن اوکراین به اروپا

عنوان فارسی مقاله: RURAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE
عنوان انگلیسی مقاله: توسعه روستایی در چارچوب پیوستن اوکراین به اروپا
کیفیت ترجمه فارسی: مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)
مجله/کنفرانس: مسائل اقتصاد کشاورزی - Problems of Agricultural Economics
رشته های تحصیلی مرتبط: کشاورزی - علوم اجتماعی - توسعه روستایی
گرایش های تحصیلی مرتبط: اقتصاد کشاورزی - جمعیت شناسی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست - جامعه شناسی
کلمات کلیدی فارسی: رقابت کشاورزی - شرکت های صنایع غذایی - مناطق روستایی - جمعیت روستایی - جمعیت شهری - منطقه های Stryi - توسعه پایدار روستایی - تولید محصولات کشاورزی - تجربه اروپا
کلمات کلیدی انگلیسی: competitiveness of agriculture - food industry enterprises - rural areas - rural population - urban population - Stryi district - sustainable rural development - agricultural production - European experience
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.239249
دانشگاه: آکادمی ملی علوم کشاورزی اوکراین کیف، اوکراین
صفحات مقاله انگلیسی: 11
صفحات مقاله فارسی: 12
نوع ارائه مقاله: ژورنال
سال انتشار مقاله: 2015
مبلغ ترجمه مقاله: رایگان
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
کد محصول: F1849
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

      این مقاله, جنبه های کلیدی توسعه روستایی در اوکراین را توصیف می نماید. توجه این مقاله روی تفسیر یک مفهوم "مناطق روستایی" به عنوان یک هدف تحقیقات علمی در اقتصاد مدیریت طبیعت و حفاظت از محیط زیست متمرکز شده است. این مقاله, اهمیت گذار اوکراین به مفهوم توسعه پایدار روستایی را اثبات می کند. همچنین این مقاله, مزایا و معایب اجزای اصلی توسعه پایدار روستایی را مشخص می کند: اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. مشکلات و عوامل اساسی شرایط نامطلوب امروزی توسعه روستایی در اوکراین در این مقاله ارائه شده است. سودمندی ارائه عوامل هنجاری و قانونی به منظور بهبود وضعیت نظام اداری و مدیریت آن در تحقیق زیر ثابت شده است. جهات آینده نگر حمایت دولت اوکراین برای توسعه پایدار روستایی پیشنهاد شده است. تجربه اروپا از توسعه پایدار روستایی و امکان استفاده از آن در اوکراین مورد بحث قرار گرفته است.

     با توجه به شرایط مطلوب جغرافیایی، آب و هوای معتدل و خاک حاصلخیز, اوکراین به طور سنتی به عنوان یک کشور کشاورزی در نظر گرفته می شود، زیرا سهم تولید محصولات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در اوکراین یکی از بالاترین سهم ها در اروپا (8.2٪) است. تولید ناخالص داخلی اسمی برای سه ماهه دوم 2014, UAH 372770 میلیون بود. تولید ناخالص داخلی واقعی برای سه ماهه دوم سال 2014، در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2013 (در قیمت های ثابت سال 2010)، 95.4 درصد و در مقایسه با سه ماهه اول سال 2014، که به صورت فصلی تنظیم می شود - 96.8٪ است (به جز قلمروی موقتاً اشغال شده جمهوری خودمختار کریمه و سواستوپل).

      اولویت و تسلط بخش کشاورزی باعث نگرش مناسب مردم به زمین، سنت های خاص انجام کشاورزی شخصی و "فرهنگ رفتار" به سمت حفاظت از محیط زیست شده است. همراه با این مورد، آنچه سزاوار توجه خاص می باشد, هویت یک روستایی (دهقان) به عنوان صاحب طرح زمین است، که نه تنها دارای دانش و مهارت های فعالیت اقتصادی مربوطه است، بلکه به کار خود با توجه، به طور خاص، فعالیت های انسانی او اشاره می کند که نباید به فرسایش زمین، آلودگی آب، کیفیت پایین محصولات کشاورزی، و غیره منجر شود.

      با این حال، نه تنها دهقانان، بلکه سایر تولیدکنندگان کشاورزی باید مسئول فعالیت های خود باشند (به عنوان مثال، تعاونی های کشاورزی، کشاورزان، منابع کشاورزی). و برای این منظور شرایط مناسب برای انجام کسب و کار باید برای آنها ایجاد شوند. متاسفانه، مناطق روستایی اوکراین در بحران های طولانی مدت اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته اند که مشکل سازترین مورد در فعالیت اقتصادی، به خصوص نسبت به تحقق تولید محصول و دام است. علاوه بر این، وضعیت پیچیده تر شده است, به دلیل اینکه استانداردهای زندگی در مناطق روستایی همچنان بسیار پایین است.

      کاهش مناطق روستایی و بحران اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی اوکراین با کاهش سیستمیک در استانداردهای جمعیت روستایی و کاهش تولید محصولات کشاورزی زندگی همراه شده است.

      توسعه موفق مناطق روستایی یک ضامن برای امنیت غذایی، استقلال اقتصادی، جذابیت سرمایه گذاری و موقعیت قوی صادرات است. یک روستا همیشه و هنوز هم حامل ارزش های تاریخی، سنت های فرهنگی، تبدیل کننده ذهنیت و معنویت و هویت ملی است.

      اما به علت انقلاب علمی و فن آوری و توسعه صنعتی، نوآوری در بخش کشاورزی، تولید فشرده، رشد طبیعی جمعیت و، از سوی دیگر، تخریب لایه هوموس این سیاره، فقر تنوع زیستی، منابع طبیعی، آلودگی، و غیره ، مناطق روستایی، به عنوان یک سیستم جداگانه از ساختار اجتماعی جامعه، به تدریج شروع به از دست دادن ارزش خود نموده است که منجر به فرآیند تخریب های متعدد شده است.

      بنابراین، زمان مناسب برای روستاهایی اوکراین رسیده است تا به مفهوم توسعه پایدار در مناطق روستایی تحقق بخشند. گرایش های جهانی نشان می دهند که توسعه مناطق روستایی باید توسط تعادل سه قسمت اصلی آن مشخص شوند, یعنی: پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.

      پس از تصویب اعلامیه استقلال اوکراین (24 اوت 1991) و یک دوره طولانی از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در اوکراین، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و شرایط زندگی در سطح پایین، به ویژه در مناطق روستایی باقی مانده است. مشکلات اصلی توسعه مناطق روستایی در اوکراین عبارتند از:

- بیکاری و سطح پایین دستمزد، عدم وجود انگیزه کار؛

- بحران جمعیتی؛

- مهاجرت داخلی و خارجی؛

- شرایط نامطلوب زیرساخت اجتماعی و خدمات عمومی، ارتباطات و ارتباطات حمل و نقل ،

- افت فرهنگی و آموزشی؛

- خدمات بهداشتی نامطلوب؛

- ناتوانی توسعه جامع انسانی (معنوی، زیبایی، فیزیکی، و غیره)؛

- چارچوب ناقص قانونی و حقوقی و عدم سیاست به خوبی تعریف شده توسعه روستایی و پشتیبانی؛

- آلودگی محیط زیست طبیعی؛

- سطح پایین آگاهی و مسئولیت زیست محیطی.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

      The paper describes the key aspects of rural development in Ukraine. Attention is focused on the interpretation of a concept of “rural areas” as an object of scientific research on economy of nature management and environment protection. It substantiates the importance of Ukraine’s transition to the sustainable rural development concept. The paper also characterises the advantages and disadvantages of basic components of sustainable rural development: economic, social and ecological. The fundamental problems and factors of present-day unsatisfactory condition of rural development in Ukraine are presented. The usefulness of providing into the following research the normative and legal factors in order to improve state administrative system and management is proved. Prospective directions of Ukrainian government support for sustainable rural development are suggested. European experience of sustainable rural development and possibility of its application in Ukraine is discussed.

      Due to its favourable geographical conditions, temperate climate and fertile soils Ukraine has traditionally been considered as an agricultural country, as the share of agricultural production in GDP in Ukraine is one of the highest in Europe (8.2%). Nominal GDP for the 2nd quarter of 2014 was UAH 372,770 million. Real GDP for the 2nd quarter of 2014, compared with 2nd quarter of 2013 (at constant prices of 2010), was 95.4% and compared with the 1st quarter of 2014, seasonally adjusted – 96.8% (excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol).

      The priority and dominance of agricultural sector caused the appropriate attitude of people to the land, formed special traditions of carrying out personal farming and “culture of behaviour” towards the environment protection. Along with this, what deserves particular attention is the identity of а villager (peasant) as the owner of land plot, who not only has the relevant knowledge and skills of economic activity, but also refers to his work with respect, specifically, his anthropogenic activities, should not lead to soil depletion, water pollution, poor quality of agricultural production, etc.

     However, not only peasant, but also other agricultural producers must be responsible for their activities (for example, agricultural cooperatives, farmers, agricultural holdings). And for this purpose suitable conditions for doing business should be created for them. Unfortunately, Ukrainian rural areas have been going through prolonged economic and social crisis, which is the most problematic link of economic activity, especially towards crop and livestock production realisation. In addition, the situation becomes more complicated because living standards in the rural areas continue to be very low.

      Decline of rural areas and socio-economic crisis of Ukrainian rural areas are accompanied by a systemic decrease in living standards of rural population and agricultural production decrease.

      Successful development of rural areas is a guarantor of food security, its economic independence, investment attractiveness and strong export positions. A village has always been and still is the carrier of historical values, cultural traditions, transformer of mentality and spirituality and national identity.

      aditions, transformer of mentality and spirituality and national identity. But because of the scientific and technological revolution and industrial development, innovation in agriculture, intensive production, natural population growth and, on the other hand, destruction of humus layer of the planet, impoverishment of biodiversity, depletion of natural resources, pollution, etc., rural areas, as a separate system of the social structure of society, gradually started to lose their value, which led to numerous degradation processes.

     Thus, it is the right time for Ukrainian village to realise the Concept of sustainable development of rural areas. World tendencies show that the development of rural areas should be characterised by the balance of its three main components, namely: economic, social and ecological sustainability.

      After the adoption of the Declaration of Independence of Ukraine (August 24, 1991) and a long period of socio-economic reforms in Ukraine, socio- -economic situation and living conditions remain at a low level, particularly in the rural areas. The main problems of rural areas development in Ukraine include:

− unemployment and low level of wages, absence of work motivation;

− demographic crisis;

− internal and external migration;

− unsatisfactory condition of social infrastructure and public services, transport and communication connections;

− cultural and educational decline;

− unsatisfactory health services;

− inability of comprehensive human development (spiritual, aesthetic, physical, etc.);

− imperfect regulatory and legal framework and lack of well-defined rural development policy and support;

− contamination of the natural environment;

− low level of environmental consciousness and responsibility