دانلود رایگان مقاله سایه ها و انوار جی سی اس ای
ترجمه رایگان

دانلود رایگان مقاله سایه ها و انوار جی سی اس ای

عنوان فارسی مقاله: سایه ها و انوار جی سی اس ای (مدیریت زنجیره تامین سبز) : عوامل و تاثیرات این گونه عملکردها مبنی بر یک مطالعه چند ملیتی
عنوان انگلیسی مقاله: Shadows and Lights of GCSE (Director of the Green Supply Chain): causes and effects of these operations are based on a study Multinational
کیفیت ترجمه فارسی: مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی صنایع - مهندسی محیط زیست - مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: لجستیک و زنجیره تامین - برنامه ریزی و علوم محیطی - مدیریت عملکرد - مدیریت اجرایی
کلمات کلیدی فارسی: مدیریت زنجیره ی تأمین سبز - سیستم مدیریت محیط زیست - رقابت در عملکرد محیط زیست
کلمات کلیدی انگلیسی: green supply chain management - environmental management systems - competing in environmental performance
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
صفحات مقاله فارسی: 11
سال انتشار مقاله: 2010
مبلغ ترجمه مقاله: رایگان
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
کد محصول: F2193
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

         مدیریت زنجیره تأمین سبز (جی اس سی ام) عملکردی است که در زمینه های مختلف (در میان شرکت هایی که به دنبال بهبود عملکرد محیط زیست خود هستند) به سرعت انتشار می یابد. هدف از معرفی سیستم جی سی اس ای میتواند اخلاقی (برای مثال منعکس کننده ی ارزش های مدیران ) و یا تجاری (برای مثال به دست اوردن مزیت رقابتی ممکن از طریق هشدار در مورد نگرانی های محیط زیست) باشد. براساس یک پایگاه داده بیش از 4000 نوع امکانات تولید در هفت کشور او ایی سی دی، این مقاله عوامل و انگیزه های اجرای جی سی اس ایرا مورد ارزیابی قرار می دهد. ما به این نتیجه رسیده ایم که جی سی اس ای کاملا مکمل دیگر عملکردهای مدیریت پیشرفته می باشد و اینکه موجب بهبود عملکرد محیط زیست می شود. این تاثیرات روی عملکرد تجاری بسیار مبهم می باشد.

1. مقدمه

         مدیریت زنجیره ی تامین سبز عملکردی است که در زمینه های مختلف (در بین کشورهایی که به دنبال عملکرد محیط زیست خود هستند) به سرعت انتشار می یابد. هدف از معرفی سیستم جی سی اس ای میتواند اخلاقی (برای مثال منعکس کننده ی ارزش های مدیران ) و یا تجاری (برای مثال به دست اوردن مزیت رقابتی ممکن از طریق هشدار در مورد نگرانی های محیط زیست) باشد.

         علی رغم رشد و گسترش انتشار و موفقیت ان،بسیاری از عوامل هنوز هم مانع اتخاذ شرکت ها به خصوص شرکت اس ام ای اس از سیستم جی سی اس ایمی شود. در سطح تجربی، چندین مطالعه عواملی را مورد بررسی قرار داده اند که یک شرکت را به سوی توسعه ی حیطه ی مدیریت و برخی از عملکردها در راستای زنجبره تامین سوق می دهد. محققان به این نتیجه رسیده اند که تقاضا در بازار و نیاز به تضمین در مورد انطباق با اصول و قواعد دقیق محیط زیست و گروه های جامعه موجب به کار انداخته شدن سیستم جی سی اس ایمی شود (دارنال و دیگر همکاران، سال 2008، نیویورک؛ دلماس و تافل 2004؛ زو و سارکیس 2007). از انجایی که یک تجزیه و تحلیل بر عوامل بیرونی توجه دارد نمیتوان درک و فهم کاملی از رفتارهای شرکت داشت. بنابراین در این مقاله توجه ما روی اهداف و انگیزه های استراتژی درونی است که می تواند شرکتی را به اتخاذ عملکردهای زیست محیطی در رابطه با زنجیره تامین سبز سوق دهد تا از مزیت رقابت بهره مند شود (شارفمان و دیگر همکاران، 2009). با در نظر گرفتن محرک های استراتژی تجزیه و تحلیلی از منافع و هزینه های جی سی اس ایانجام داده ایم که شرکتی را به اتخاذ جی سی اس ایو سپس به ازمایش میزان اثربخشی ان با دو دیدگاه زیست محیطی و تجاری تشویق می نماید.

         تاثیر جی سی اس ایبر هردو عملکرد زیست محیطی و رقابتی در چندین تحقیق قبلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است اما این تحقیقات عمدتاً براساس مطالعات موردی (جفن و راتن برگ،2000) و یا نواحی بسیار محدود جغرافیایی (زو و سارکیس، 2004) و شاخه های صنعتی (زو و سارکیس، 2007) می باشد.

          در مقاله حاضر، به ازمایش این مساله پرداختیم که ایا جی سی اس ای قادر می باشد تا تاثیری مثبت روی عملکرد زیست محیطی یک شرکت نهد واینکه ایا از استراتژی های رقابتی خود به عنوان پیامدی از شهرت یا اعتبار بهبود یافته ی زیست محیطی ان  حمایت کند؟ این تحقیق دو اقدامی را که یک شرکت با اتخاذ انها میتواند عملکرد زیست محیطی تامین کننده ها و یا تهیه کننده ها و همچنین به عنوان نوعی پیامد غیرمستقیم فرایند تولید و یا محصولات خود را تحت تاثیر قرار دهد، ارزیابی می نماید. این اقدامات عبارتنداز ارزیابی عملکرد زیست محیطی انها و خواستار متعهد بودن انها به اقدامات و معیارهای زیست محیطی.

          جدای از تحقیقات قبلی در این تحقیق به تجزیه و تحلیل عوامل و تاثیرات جی سی اس ایبر عملکرد زیست محیطی و تجارتی می پردازیم. علاوه براین با استفاده از داده های بیش از 4000 نوع امکانات تولید که در بسیاری از بخش های هفت کشور او ایی سی دی راه اندازی شده اند، یک رویکرد دقیق چند متغیره ی اماری را به کار میبریم.

 این مقاله به صورت ذیل تنظیم می شود.

          نخست؛ مروری می کنیم بر نتایج عمده ای که از اثارعلمی این نظریه های تحقیق به دست می آید. این بخش چگونگی تنظیم داده ها و ارزیابی روش شناسی را توصیف می نماید. از پایگاه داده های 4188 نوع امکاناتی که در روش های پروبیت منظم به کار گرفته شده اند، استفاده نمودیم و متعاقباً این نتایج اماری را فراهم می نماییم. مدل های پروبیت به طور واضح نشان می دهد که جی سی اس ای با استراتژی های ویژه ی شرکت ها ارتباط دارد و کاملاً منطبق با دیگر عملکرد های مدیریت پیشرفته می باشد. جی سی اس ای به ایجاد و بهبود عملکرد زیست محیطی کمک می کند. این در حالیست که این تاثیرات بر عملکرد تجاری بسیار مبهم می باشند. بعداز بحث در مورد این نتایج، در بخش نهایی با اشاراتی به تحقیق آتی و مفاهیم مدیریتی به این مقاله پایان دادیم.

2. عوامل اتخاذ مدیریت زنجیره تامین در شرکت ها 

        در این تحقیق علمی عوامل اتخاذ جی سی اس ای میتواند به دو نوع تقسیم بندی گردد: «عوامل بیرونی یا خارجی» که بیشتر مربوط به آن دسته از صاحبان سهام هایی می شود که تحت فشار هستند و «عوامل درونی» مانند یک فرایند استراتژیکی که منجربه کسب و کار یا تجارتی ویژه می شود. این دو مورد براساس منبع یا منشأ «محرک» که موجب توسعه ی عملکردهای جی سی اس ایمی شود، تشویق به انتشار و تسهیم انها با مشتری ها و نامین کنندگاه و یا همان تهیه کنندگان می نماید. در رابطه با «عوامل بیرونی» دی ماگیو پاول در سال (1983) در این مورد بحث کرد که تصمیمات مدیریتی به منظور اتخاذ ابتکارات مدیریت زیست محیطی ممکن است تحت تاثیر سه نوع مکانیسم سازمانی باشد که عبارتنداز: هنجاری، اجباری و تقلیدی. فشارهای هنجاری مانند نیازهای مشتری که موجب می شود تا با مشروع تر تلقی شدن سازمانها موافقت گردد (زو و  سارکیس، 2007). علاوه براین چندین صاحب داران سهام بیرونی میتوانند فشارهای اجباری را بسته به میزان قدرت خود بر شرکت ها تحمیل نمایند. برای مثال استفاده از مقررات دقیق زیست محیطی در سازمان های دولتی ممکن است ان دسته از شرکت هایی را که عملکردهای زیست محیطی را اتخاذ می نمایند، تحت تاثیر قرار دهد (دلماس، 2002). فشارهای تنظیمی به معنای تهدید به مجازات و جریمه در ازای نافرمانی و عدم مطابقت و یا افشای اطلاعات مربوط به تاثیرات زیست محیطی شرکت ها باشد (کونار و کوهن،1997). دیگر مثال ها عبارتنداز گروه های علاقه مند به جامعه و محیط زیست (هنریکوس و سادروسکی، 1996) و سازمان های صنعتی (گولر و دیگر همکاران 2002). این گونه فشارها میتوانند مدیران را تشویق نمایند که اقدامات استراتژیکی برگرفته از زنجیره تامین را به عهده بگیرند تا به منظور افزایش میزان شهرت یا اعتبار خارجی، این تاثیرات را بر فرایندهای تصمیم گیری زنجیره تامین ایجاد نمایند و تصویر آنها را در بازار ارتقاء دهد.

        اثر تعدیل فشارهای سازمانی بر اتخاذ جی سی اس ای اخیراً توسط زو و سارکس در سال 2007 مورد ازمایش قرار گرفت. یافته های انها نشان می دهد شرکت هایی که با درجه ی بالای از فشارهای تنظیمی روبه رو هستند تمایل بیشتری به اجرای عملکردهای زنجیره تامین دارند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

       Green supply chain management (my GCSE) performance in various fields (among companies that are looking to improve their environmental performance) spreads quickly. I can aim GCSE as introducing ethical system (for example, reflect the values of the managers) or commercial one (for example, to gain competitive advantage through warnings about possible environmental concerns). Based on a database of more than 4,000 manufacturing facilities in seven countries of the CD, this article motivates factors and evaluation the implementation of GCSE. We have come to the conclusion that GCSE perfectly complements other advanced management functions that improve the environmental performance. The impact on business performance is very vague. 

1. Introduction

           Green Supply Chain Management performance in various fields (Among the countries that are looking for performance their environment) quickly spread. I can GCSE aim of introducing ethical system (for example, reflect the values of the managers) or commercial (for example, to gain competitive advantage through warnings about possible environmental concerns) are.

         Despite the growth of the publication and its success, many factors still hinder the adoption of enterprise SMS companies, especially my GCSE's GIS system. On an empirical level, several studies have examined the factors that a company in the field of management development and some functions will lead to supply. Researchers have concluded that demand in the market and the need to ensure strict conformity with the principles of environmental and community groups would have enabled the GCSE system (See Darnal and other partners, in 20 08, New York; Delmas and TOEFL 20 04; Zhu and Sarkis 20 07). Since an analysis Focuses on external factors can complete understanding of the company's behavior. So in this article we focus on the goals and motives of an internal strategy that can make a company's environmental performance in relation to green supply chain lead to competitive advantage that can be interested in (Sharfman and other collaborators, 20 09 ) . Considering the dynamics of Strategy Analytics’ done my GCSE benefits and costs that the company would have to take GCSE and then test its effectiveness Encourages both environmental and business perspective.

          My GCSE impact on both environmental performance and competitiveness were analyzed in several previous research, but this research is mainly based on case studies or very limited geographic areas (Zhu and Sarkis, 20 04) and branches of industry (Zhu and Sarkis, 20 07).

        In the present study, we investigated whether GCSE have to test this is to be able to leave a positive impact on a company's environmental performance and whether the strategies of competitive own as a result of improved environmental reputation or credit support it? This study their adopted two measures that a company the environmental performance of suppliers or producers as well as an indirect consequence affect your production process or products, are evaluated. These measures include the evaluation of their environmental performance and Calls for their commitment to environmental standards and practices.

        Apart from previous research in this study to analyze the causes and effects of my GCSE's environmental performance and discuss business. In addition, using data from more than 4,000 production facilities in many parts of his seven countries of The CDs have been launched, a detailed multivariate statistical approach to apply.

This article will be adjusted as follows.

          First, we review the major results of the works this theory gained scientific research. This Section describes how to set the data and assessment methodology. 4188 database type facilities PR obit methods have been employed in regular was applied and then provides the results of our statistics. PR obit models clearly show that my GCSE associated with specific strategies of companies, and consistent with other advanced management functions. My GCSE helps to create and improve environmental performance. While this has no effect on trade are too vague Are. After discussing the results, in the final section with references to future research and managerial implications of this study ended.

2. Adoption of supply chain management companies

         This scientific research I GCSEs adoption factors can be divided into two types: "the outside factors" that are most relevant to those stocks that are under pressure owners and "internal factors "As a strategic process that leads to business or business to be special. According to the source or origin of the two "triggers" that lead to the development of my GCSE functions will be encouraged to publish and share them with customers and suppliers are the same or particulates. In relation to "external factors" Di Maggio Paul in the year (1983) in this case argued that in order to make management decisions may affect environmental management initiatives three kinds of institutional mechanisms that include: normative, forced imitation. Normative pressures such as customer needs which makes it more legitimate deemed to be granted Organizations (Zhu and Sarkis, 2007). Furthermore several owners of the stock external pressure can be forced to impose on companies depending on their strength. For example, the use of strict environmental regulations at government agencies may be those companies that take their environmental performance, affect (Delmas, 2002). Regulatory pressures mean the threat of penalties and fines for disobedience and non-compliance or disclosure of information about the impact Environmental your Company is (Konar and Cohen, 1997). Other examples include community and environmental interest groups (Henricus and Sadrvsky, 1996) and industry organizations (Guler and other et al. 2002). Such pressures are Managers can encourage that Strategic actions from the supply chain to take to enhance the reputation or foreign credit, the impact on supply chain decision-making processes and improve their image in the market.

         Organizational pressures moderating effect on my GCSE adopted recently by Zoe and Sarkis was tested in 2007. Their findings show that companies with a high degree of regulatory pressures facing more willing to implement their supply chain operations.

فهرست مطالب (ترجمه)

چکیده

1. مقدمه

2. عوامل اتخاذ مدیریت زنجیره تامین در شرکت ها 

2.2 مدیریت زنجیره ی تامین سبز و نظام های مدیریت زیست محیطی 

3. تاثیرات جی سی اس ای بر عملکرد

3.1 جی اس سی ای نوعی ابزار مدیریتی به منظور ایجاد و توسعه ی عملکردهای زیست محیطی در شرکت ها را می باشد.

1.3 جی اس سی ای نوعی ابزار مدیریتی به منظور بهبود عملکرد رقابتی در شرکت ها

فهرست مطالب (انگلیسی)

Abstract

1. Introduction

2. Adoption of supply chain management companies

2-2-green supply chain management and environmental management systems

3. impact my GCSE performance

1-3 OSCE has a management tool for the creation and development of the environmental performance of companies.

1.3 GCSE have a management tool to improve the competitive performance of companies