دانلود رایگان مقاله استراتژی سیستم های اطلاعاتی در گذشته، حال و آینده
ترجمه رایگان

دانلود رایگان مقاله استراتژی سیستم های اطلاعاتی در گذشته، حال و آینده

عنوان فارسی مقاله: استراتژی سیستم های اطلاعاتی: گذشته ، حال ، آینده؟
عنوان انگلیسی مقاله: Information systems strategy: Past, present, future?
کیفیت ترجمه فارسی: مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)
مجله/کنفرانس: مجله سیستم های اطلاعات استراتژیک - The Journal of Strategic Information Systems
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت - مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت استراتژیک - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - مدیریت تکنولوژی - مدیریت سیستم های اطلاعاتی - مدیریت دانش - نوآوری تکنولوژی - مدیریت استراتژیک منابع انسانی
کلمات کلیدی فارسی: حوزه سیستم های اطلاعات استراتژیک - سیستم های تطبیقی پیچیده - پویایی شبکه - تکامل همزمان فناوری های فیزیکی و اجتماعی
کلمات کلیدی انگلیسی: Strategic information systems domain - Complex adaptive systems Network dynamics - Coevolution of physical and social technologies
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.jsis.2012.04.002
لینک سایت مرجع: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963868712000145
دانشگاه: دانشکده بازرگانی وارویک ، دانشگاه وارویک ، کاونتری ، انگلستان
صفحات مقاله انگلیسی: 29
صفحات مقاله فارسی: 41
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2012
مبلغ ترجمه مقاله: رایگان
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 1873-1198
کد محصول: F2387
نمونه ترجمه فارسی مقاله

 

چکیده

             هدف از این مقاله کمک به حوزه سیستم های اطلاعاتی استراتژیک آینده و هویت SIS می باشد. ما به نظریه نلسون درباره تکامل مشترک تکنولوژی اجتماعی و فیزیکی برای تعریف دوباره حوزه SIS به عنوان یک سیستم انطباقی پیچیده (CAS) برای تکامل مشترک ICT و ظرفیت های سازمانی و مدل های تجاری می پردازیم تا بتوانیم ارزش های اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نماییم. در ادامه درباب مطالعات SIS در طول 33 سال گذشته بر اساس بررسی های جغرافیایی یک فراآنالیز صورت می گیرد و مشخص می گردد که بر خلاف آنچه که کتاب های معاصر مربوط به SIS می گویند که تغییر پارادایم (الگو) برای پرداختن به آشفتگی، تردید و پویایی توسعه یافته در چشم انداز های رقابتی به وجود آمده  لازم است، حوزه تحقیقات SIS قابلیت لازم برای پیشرفت به جهت مقابله با چالش های چشم انداز های رقابتی ظهوریافته را به شکل مطلوبی دارا هستند. با ترسیم علم پیچیدگی  و تئوری شبکه چهار اولویت برای توسعه این حوزه در آینده مشخص گردید. درک حوزه SIS به عنوان CAS برای تکامل مشترک تکنولوژی اجتماعی و فیزیک؛ اتخاذ پارادایم شبکه ای؛ دسترسی به دانش شبکه ها؛ و اتخاذ علم پیچیدگی به عنوان ابزاری بیانگر در SIS در خلال نظم و نظام موجود.

 1. معرفی

           CFB  درباره این موضوع بخصوص بر طبیعت استراتژِک سیستم های اطلاعات (IS) تاکید می کند و خواستار تقویت دوباره دستورکار تحقیق درباره سیستم های اطلاعاتی استراتژیک (SIS) می باشد. در این مقاله به آزمایش روشی پرداخته می شود که در آن تحقیقات SIS متعهد به تغییرات در حوزه IS در طول دهه های گذشته می باشد، پیش از آن که بخواهیم به بررسی این نکته بپردازیم که آیا زمان حاضر برای خط سیر تحقیقات SIS  مناسب می باشد یا خیر. سپس باید در باب این که چه چالش هایی در آینده ممکن است به وجود بیاید و این که SIS چگونه باید خود را برای روبرو شدن با آن آماده نماید، اندیشه های لازم انجام گیرد.

           سهم ما در پاسخ به نیاز تشخیص اولویت ها برای تغییر در این حوزه در حین حرکت آن به سمت آینده می باشد: درک حوزه SIS به عنوان یک سیستم پیچیده سازگار برای تکامل مشترک تکنولوژی های فیزیکی و اجتماعی: اتخاذ پارادایم شبکه ای؛ دسترسی به دانش شبکه ها؛ و اتخاذ علم پیچیدگی به عنوان ابزاری بیانگر در SIS و در خلال نظم و نظام موجود.

            نخست، بررسی گذشته با استفاده از آنالیز مسیر تحقیقات SIS که در فصلنامه های MIS (MISQ)، مطالعات سیستم های اطلاعات (ISR)و مجله سیستم های اطلاعات استراتژیک (JSIS) منتشر گردیده است، انجام می گیرد. در حال حاضر انباشته ای از مکتوبات در خصوص بررسی و پیگیری تکامل محتوای تحقیقات SIS و ظهور موضوعات برجسته در طول سالیان وجود دارد. هدف از آنالیر ما تکمیل این مکتوبات بوده و از آن متمایز می باشد: هدف ایجاد سطحی فراتر برای چشم انداز سیستماتیک ابعاد تغییر در حوزه SIS در حین تطابق با تغییرات در مطالعات IS و نحوه عمل کردن در طول زمان می باشد. در این مقاله با ترسیم نظریه پردازی نلسون (2003) درباره تکامل فیزیکی و اجتماعی به منظور تشخیص حوزه SIS به عنوان یک سیستم سازگار پیچیده برای تکامل این تکنولوژی ها در تمام مقیاس ها در درون سازمان، تلاش می شود تا در این زمینه کمکی انجام گیرد.

           دوم، کمک می شود تا آثاری جدید بر پایه نیاز به یک تغییر اساسی در زمینه تحقیقات SIS و عملکرد آن به منظور مقابله با آشفتگی ها، تردید و پویایی در چشم انداز های رقابتی افزون یافته ایجاد گردد: الساوی و همکاران، 2010؛ نئو و وید، 2010؛ پاولو و الساوی، 2006؛ پاولو و الساوی، 2010؛ تانریوردی و همکاران، 2010) بسیاری از تحقیقات در این روش از ایده های برگرفته شده از علم پیچیدگی بهره برده اند تا ویژگی های که باید در تحقیقات محققان SIS مورد توجه قرار گیرد را بیان نمایند. ما تلاش می کنیم تا بدنه این شکل از تحقیقات را با ایجاد نیاز به حرکت و جابجایی از استفاده ای توصیفی از علم پیچیدگی به سمت رویکردی تحلیلی تر و مبتنی بر مدل سازی تکمیل نماییم تا ارتباط میان پویایی شبکه و ساختار را در زمینه رقابتی و شبکه ای جهانی در حال ظهور را در یابیم. آنالیز ها نشان می دهد که انتقال از شرایط به فعلی به آینده راحت تر از آن چیزی است که در مکتوبات فعلی مشاهده می گردد.

            مابقی این مقاله به ترتیب زیر می باشد. در بخش بعدی مسیر تکاملی SIS بین سال های 1980 تا 2011 آنالیز می گردد و پنج بعد مربوط به تطابق تغییرات در حوزه IS در طول دوره ای 33 ساله مشخص می گردد. در بخش سوم نظریه پردازی نلسون (2003) درباره تکامل تکتولوژی های فیزیکی و اجتماعی ارائه می شود و چشم اندازی درباره ظرفیت های حوزه SIS و ارتباط آن با چارچوب مدیریت استراتژیکی گسترده تر ایجاد می شود. در بخش 4 تحقیقی در خصوص وضعیت کنونی حوزه SIS با زمینه مکتوبات جدید درباره نیاز به تغییر اساسی مطالعات   SIS به منظور تطابق با آشفتگی، تردید و پویایی فزاینده در چشم انداز های رقابتی صورت می گیرد. ارتباط مفاهیم علم پیچیدگی و مرکزیت پویایی شبکه نشان داده می شود و در بخش 5 ماهیت و پیامد های حوزه SIS به عنوان یک سیستم تطابقی پیچیده بیان داشته می شود و چهار پیشنهاد برای رشد و تطابق حوزه SIS  به منظور سازگار شدن و مقابله با چالش های آینده مطرح می گردد و در بخش شش نتیجه گیری ارائه می شود.

2.گذشته: تکامل مسیر تحقیقات SIS : 1980 تا 2011

           در این بخش مسیر تحقیقات SIS با بازنگری مقاله های منتشر شده در فصلنامه MIS (MISQ، مطالعات سیستم های اطلاعات (ISR) و مجله سیستم های اطلاعات استراتژیک (JSIS) از ژانویه 1978 تا 2011 در ارتباط با قابلیت های جدید IT  و گسترش آن ها شرح داده می شود. مجله سیستم های اطلاعات استراتژیک (JSIS) به دلیل تخصص کاری خود در SIS برگزیده شده است. MISQ و ISR به خاطر رتبه بندی مداوم در مقام های اول و دوم در لیست AIS  انتخاب شده اند. این مجلات به عنوان ناب ترین مجلات MIS در ادبیات IS معرفی شده اند(رینر و میلر، 2005).

            در این بازه زمانی سی و سه ساله آنالیز ها بر پایه مطرح ترین مکتوبات این مجلات قرار داده شد. این سه و سه سال به سه بخش تقسیم گردید. سال 1978 تا 1990، 1991 تا 2000، و 2001 تا 2011. این شکل از تحقیق زمان کافی برای مطالعه موضوعات در خلال بخش بزرگی از عمر فعالیت این مجالات را به ما می دهد (سیدروا و همکاران، 2008). اطلاعات با استفاده از ابزار جستجوی سایت های MISQ، ISR و JSIS جمع آوری شده است. تحقیقات با استفاده از کلمات کلیدی شامل"سیستم های اطلاعات استراتژِک"، استراتژی سیستم های اطلاعات"، "اطلاعات استراتژیک"، "مزایای رقابتی"، "استراتژی تجارت"، "استراتژی اطلاعات" و "استراتژی IS" در خاصه ها و یا عناوین مقالات مجلات انجام گرفته است. ( تحقیقات درباره مجله MISQ از سال 1990 تا 2011 انجام شده و دو مجله ISR و JSIS چون هر دو در سال 1990 تاسیس گردیده اند، تحقیقات مربوط به آنان از سال 1990 تا 2011 می باشد. در این تحقیق از 170 مقاله بهره گرفته شده، 26 مقاله بین سال های 1978 تا 1990 به چاپ رسیده اند، 104 مقاله از 1991 تا 2000 و چهل مقاله دیگر از سال 2001 تا 2011 منتشر شده اند. جدول A1 در ضمیمه A محتوی خلاصه ای از مقالات استفاده شده در این تحقیق می باشد.

           آنالیز ما استدلال سیدوروا و همکارانش را (2008) پیگیری می کند که بیان گر این موضوع است که  می توان ازساختار هویت و هسته فکری انضباط با جمع آوری مقالات پژوهشی فردی درک بالاتری پیدا نمود (صفحه 470). به علاوه، آنالیز ما نشان داد که تحقیقات منتشر شده بازتابی است که توسط ذینفعان اصلی در حوزه هویت SIS ( مواردی که در مجلات معتبر منتشر می شود) به وجود آمده است که رویکرد های ذینفعان را در حوزه SIS دنبال می کند (اسکات و لین، 2000).

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

          The purpose of this paper is to contribute to the current discourse in the Strategic Information Systems (SIS) domain about the future and identity of SIS. We draw on Nelson’s theorisation of the co-evolution of Physical and Social Technologies to redefine the SIS domain as a Complex Adaptive System (CAS) for the co-evolution of ICT and organisational capabilities and business models to create social and economic value. We conduct a meta-analysis of the domain based on a longitudinal review of SIS research over 33 years, and contrary to contemporaneous SIS literature which suggests that a paradigm shift may be necessary to address the increased turbulence, uncertainty and dynamism in the emerging competitive landscape, we find that the SIS research domain has the requisite adaptive capacity to evolve gracefully to address the challenges of the emerging networked competitive landscape. Drawing on complexity science and network theory we identify four priorities for the development of the domain for the future: conceptualisation of the SIS Domain as a CAS for the co-evolution of Physical and Social Technologies; the adoption of the network paradigm; access to a science of networks; and adoption of Complexity Science as an articulation device within SIS and across disciplines.

1. Introduction

        The CFP for this special issue emphasises the strategic nature of Information Systems (IS) and calls for the re-invigoration of the Strategic Information Systems (SIS) research agenda. In this paper we examine the way in which SIS research has engaged with changes in the IS field over the past decades before moving on to examine whether the present is a pivotal moment for the trajectory of SIS research. We then speculate on what challenges the future might bring and how the SIS research domain should prepare itself to address these.

         Our direct contribution to the call is the identification of the following four priorities for change in the domain as it moves from the present to the future: conceptualisation of the SIS Domain as a Complex Adaptive System for the co-evolution of Physical and Social Technologies; the adoption of the network paradigm; access to a science of networks; and adoption of Complexity Science as an articulation device within SIS and across disciplines. In the process of doing this we also make two other contributions to the SIS literature:

          First, our examination of the past is through the analysis of the SIS research trajectory as evidenced by SIS publications in MIS Quarterly (MISQ), Information Systems Research (ISR) and the Journal of Strategic Information Systems (JSIS). There already exists a cumulative literature base of reviews tracking the evolution of the content of SIS research, and the emergence of dominant themes over the years. The purpose of our analysis is complementary and distinct: it is to develop a meta-level systemic perspective of the dimensions of change in the SIS domain as it accommodates the changes in IS research and practice over time. We contribute to the extant literature by drawing on Nelson’s (2003) theorisation of coevolution of Physical and Social Technologies to define the SIS domain as a Complex Adaptive System for the coevolution of these technologies at all scales of organisation. Our analysis suggests that the SIS domain has the adaptive capacity to move smoothly from the present to the future.

          Second, we contribute to the emerging literature on the need for a fundamental shift for SIS research and practice in order to deal with the increased turbulence, uncertainty and dynamism in the competitive landscape (e.g. El Sawy et al., 2010; Nevo and Wade, 2010; Pavlou and El Sawy, 2006; Pavlou and El Sawy, 2010; Tanriverdi et al., 2010). Many of the papers in that vein have used concepts from complexity science to articulate the key features that need to be addressed in the current and future ‘‘quests’’ for SIS researchers. We contribute to this body of work by establishing the need to move from a descriptive use of Complexity Science concepts to a more analytic, modelling-based approach to understand the relationship between network dynamics and structure in the emerging global, networked competitive context. Our analysis indicates that the transition from the present to the future can be achieved more smoothly than suggested in some of the current publications.

          The rest of this paper is organised as follows. In the next section we analyse the evolutionary trajectory for SIS research between 1980s and 2011, and identify five dimensions of change associated with the accommodation of changes in the IS field over a 33 year period. In Section 3 we introduce Nelson’s (2003) theorisation of the co-evolution of Physical and Social Technologies and develop a perspective on the evolutionary capacity of the SIS domain and its relationship with the wider strategic management frame. In Section 4 we interrogate the present state of the SIS domain in the context of the emerging literature on the need for a fundamental shift for SIS research to accommodate the increased turbulence, uncertainty and dynamism in the competitive landscape. We show the relevance of Complexity Science concepts and the centrality network dynamics in this discourse, and in Section 5 we articulate the nature and implications of the SIS domain as a Complex Adaptive System and develop our four propositions about the changes to be incorporated into the SIS domain as it continues to evolve and adapt to confront future challenges, followed by the conclusion in Section 6.

2. The past: evolutionary trajectory for SIS research: 1980s to 2011

          In this section we sketch out the SIS research trajectory through a review of the articles published in MIS Quarterly (MISQ), Information Systems Research (ISR) and the Journal of Strategic Information Systems (JSIS) from January 1978 through to 2011 (inclusive) in relation to the emerging IT capabilities and their deployment in the wider context. The Journal of Strategic Information Systems (JSIS) was chosen for its specialisation in SIS. MISQ and ISR were chosen because they are ranked first and second respectively in the AIS list, and recognised in the extant IS literature as the top ‘‘pure MIS’’ journals (Rainer and Miller, 2005). 

          To build a boundary for the timeline of the 33 year trajectory we based our analysis on the most prominent literature, based on the profiles of these journals. The 33 year period was split into three sections, namely from 1978 to 1990, 1991 to 2000, and 2001 to 2011. This allows enough time for research topics to go through a large part of their life cycle (Sidorova et al., 2008). The data was collected using the embedded search-tools of MISQ, ISR, and JSIS websites. Our search was conducted using appropriate keywords related to SIS, including ‘‘Strategic Information Systems’’, ‘‘Information Systems Strategy’’, ‘‘strategic information’’, ‘‘competitive advantage’’, ‘‘business strategy’’, ‘‘information strategy’’ and ‘‘IS strategy’’ within the title or abstract of the journal article. The search covered the years 1978–2011 for MISQ, and 1990–2011 for ISR and JSIS (both established in 1990) and yielded a total of 170 research articles: 26 published in the period 1978–1990, 104 in 1991–2000 and 40 in 2001–2011. Table A1 in Appendix A contains a themed summary of the journal articles covered in this scan.

          Our analysis followed the argument by Sidorova et al. (2008) that the intellectual core and identity construction of the discipline can be revealed by ‘‘aggregating individual research papers at a higher semantic level’’ (p. 470). Additionally, our analysis reflected the view that the published research is the reflection provided by the key stakeholders in the field (those publishing in the top tier journals) of the SIS identity, following the stakeholder approach to the SIS field (Scott and Lane, 2000).

فهرست مطالب (ترجمه)

چکیده

1. معرفی

2. گذشته: تکامل مسیر تحقیقات SIS : 1980 تا 2011

2.1. 1980: موقعیت سازمانی SIS: چارچوب سازی و برنامه ریزی استراتژیک برای مزایای استراتژیک

2.2. 1990: در جستجوی ادغام مرزهای بین سازمانی و درون سازمانی

2.3. دهه 2000: عصر وبسایت ها و شبکه

2.4 چشم انداز دور مسیر تحقیقات SIS

2.4.1. الگو های فراسطحی و استفاده اصولی از مفاهیم

2.4.2. تغییر در پنج بعد

3. تکامل قابلیت های دامنه SIS

3.1. دامنه SIS و تکامل مشترک تکنولوژی های اجتماعی و فیزیکی

3.2. پیوند با چارچوب مدیریتی استراتژیگ گسترده تر

4. زمان حال: پیش گویی لحظات جالب

4.1. تنظیم

4.2. sisp و مزایای رقابتی

4.3. موتیف شبکه

4.4. سیستم های پیچیده و علمی برای بیان ویژگی های سیستم در دامنه sis

4.5. مدلسازی CAS

5. مسیر آینده تحقیقات SIS

5.1. حوزه SIS به عنوان یک CAS برای تکامل مشترک تکنولوژی های فیزیکی و اجتماعی

5.2. تغییر شبکه ای موضوعی حیاتی برای توسعه حوزه SIS در آینده می باشد

5.2.1. تکامل مشترک تکنولوژی اجتماعی و فیزیکی 

5.2.2. الزامات استراتژیکی بیشتر

5.3. دسترسی به دانش شبکه ها در حوزه SIS ضروری است.

5.4. به کارگیری علم پیچیدگی به عنوان ابزار بیانگر در دیسیپلین

6. نتیجه گیری

منابع

فهرست مطالب (انگلیسی)

Abstract

1. Introduction

2. The past: evolutionary trajectory for SIS research: 1980s to 2011

2.1. The 1980s: corporate positioning of SIS: strategic framing and planning for strategic advantage

2.2. The 1990s: seeking integration across intra- and inter- organisational boundaries

2.3. The 2000s: the era of webs and networks

2.4. The long view of the SIS research trajectory

2.4.1. Meta-level patterns and underlying use of concepts

2.4.2. Change in five dimensions

3. Evolutionary capacity of the SIS domain

3.1. The SIS domain and co-evolution of physical and social technologies

3.2. Connecting with the wider strategic management frame

4. The present: presaging interesting times

4.1. Alignment

4.2. SISP and competitive advantage

4.3. The network motif

4.4. The Science of Complex Systems for articulating system characteristics in the SIS domain

4.5. Modelling CAS

5. The future trajectory of SIS research

5.1. The SIS domain as a CAS for the co-evolution of Physical and Social Technologies

5.2. The network paradigm is an essential component of the future development of the SIS domain

5.2.1. Co-evolution of Physical and Social Technologies

5.2.2. Wider strategic imperatives

5.3. Access to a science of networks is essential for future SIS

5.4. Adoption of complexity science as an articulation device across disciplines

6. Conclusion

References