دانلود رایگان پایان نامه درک مدیریت زنجیره تامین
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه درک مدیریت زنجیره تامین

عنوان فارسی پایان نامه: درک مدیریت زنجیره تامین: مهارتی ضروری برای مدیران فروش؟
عنوان انگلیسی پایان نامه: Understanding Supply Chain Management: A Necessary Skill for Salespeople?
رشته های مرتبط: مدیریت - مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط: مدیریت صنعتی - بازاریابی - لجستیک و زنجیره تامین
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: آموزش زنجیره تامین، هویت یابی سازمانی، تجربه عملیات، شکاف دانش، پیچیدگی زنجیره تامین
کلمات کلیدی انگلیسی: supply chain training, organizational identification, operations experience, knowledge gap, supply chain complexity
استاد راهنما: Williams, Donnie
شناسه دیجیتال: https://scholarworks.uark.edu/scmtuht/24/
نویسندگان: Lindsey Jetton
دانشگاه: University of Arkansas, Fayetteville
صفحات پایان نامه انگلیسی: 12
مقطع: کارشناسی
سال انتشار: 2022
کد پایان نامه: pe58
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

مقدمه

مهارت های فروش ادبیات

روش شناسی

نمونه برداری و جمع آوری داده ها

تحلیل داده ها

پژوهش یافته ها

اثر 1: رفع سردرگمی 

اثر 2: شناسایی سازمانی تأثیرگذار 

اثر 3: همسو کردن انتظارات مشتری 

اثر 4: ایجاد اعتماد به فروشندگان

مفاهیم مدیریتی

نتیجه گیری

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

هدف از این تحقیق، بررسی پدیده‌های موجود در تجربه نمایندگان حساب کالاهای بسته‌بندی مصرفی (CPG) در نقش‌های مواجهه با مشتری با بررسی تأثیر آموزش، تجربه و مهارت‌های زنجیره تأمین بر اثربخشی نقش فروش در شرکت‌های CPG است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مهارت‌های مورد نیاز برای فروش شامل شایستگی فنی، مهارت‌های ارتباطی عالی و دانش برای حفظ تعهدات است. درک زنجیره تامین در صنعت آنها بر این مهارت های شناسایی شده با از بین بردن سردرگمی، بهبود هویت با شرکت خود، همسویی واقع بینانه با انتظارات مشتری و ایجاد اعتماد تأثیر می گذارد.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

The purpose of this research is to explore phenomena within the experience of consumer packaged goods (CPG) account representatives in customer-facing roles by investigating the impact of supply chain training, experience, and skills on sales role effectiveness in CPG companies. Findings suggest that skills needed for sales include technical competency, excellent communication skills, and the knowledge to keep commitments. Supply chain understanding within their industry impacts these identified skills by removing confusion, improving identification with their company, realistically aligning customer expectations, and building confidence.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Sales Skills Literature

Methodology

Sampling and Data Collection

Data Analysis

Research Findings

Effect 1: Removing Confusion

Effect 2: Impacting Organizational Identification

Effect 3: Aligning Customer Expectations

Effect 4: Creating Confidence in Salespeople

Managerial Implications

Conclusion

References