دانلود رایگان تحقیق انگلیسی مروری بر اهرام ثلاثه با ترجمه فارسی
ترجمه رایگان

دانلود رایگان تحقیق انگلیسی مروری بر اهرام ثلاثه با ترجمه فارسی

عنوان فارسی تحقیق: اهرام ثلاثه: مروری اجمالی
عنوان انگلیسی تحقیق: Pyramids of Giza: An Overview
صفحات تحقیق انگلیسی: 3
صفحات تحقیق فارسی: 4
موضوع متن: اهرام ثلاثه مصر
فرمت تحقیق: word و pdf
ترجمه فارسی تحقیق

اهرام ثلاثه چیست؟

سه پادشاه (یا فرعون) مصر باستان اهرام ثلاثه جیزه را به عنوان مقبره ساختند. آنها توسط فرعونیان خوفو، پسرش خفرع و منکورع، پسر خفرع در فلات جیزه در طول سلسله چهارم پادشاهی قدیم مصر باستان ساخته شدند. فلات جیزه همچنین دارای بسیاری از اهرام و معابد کوچکتر و همچنین بناهایی مانند مجسمه بزرگ ابوالهول جیزه است.


چه کسی اهرام ثلاثه را ساخت؟

مصر باستان. اولین هرم توسط فرعون خوفو در حدود سال 2550 قبل از میلاد ساخته شد. هرم خوفو با نام هرم بزرگ نیز شناخته می شود و با ارتفاع چشمگیر 146.5 متر، بزرگترین هرم در میان اهرام ثلاثه است. این سازه به مدت نزدیک به 3800 سال بلندترین سازه جهان بود. حدود 20 سال طول کشید تا تکمیل شود و هنوز مشخص نیست که چگونه مصری ها یک ساخت و ساز عظیم را انجام دادند.

هرم دوم برای فرعون خفرع پسر خوفو ساخته شد. ساخت این هرم و ابوالهول در حدود سال 2520 قبل از میلاد آغاز شد. سومین و کوچکترین هرم نیز در زمان حکومت فرعون منکورع ساخته شد و حدود 2510 سال قبل از میلاد تکمیل شد.

ساخت اهرام ثلاثه

ساخت

اینکه مصریان باستان چگونه اهرام ثلاثه را ساختند، هنوز جای بحث دارد. در هرم بزرگ خوفو به تنهایی از 2 میلیون بلوک سنگ یا حتی بیشتر از این تعداد استفاده شده است که وزن هر کدام بین 25 تا 80 تن است. اهرام ثلاثه عمدتاً با استفاده از سنگ معدن در جیزه ساخته شده اند، اگرچه از سنگ گرانیت اسوان و سنگ آهک با کیفیت بهتر از شهر بندری تورا نیز استفاده شده است.

این سنگ ها به یک اندازه تراشیده شده و با قایق به پایین رود نیل منتقل می شدند و در نهایت با استفاده از رمپ ها و اهرم ها برای ایجاد اهرام با شاهکارهای مهارت فنی و مهندسی روی یکدیگر جمع آوری شدند

کارگران

اهرام توسط ده ها هزار کارگر ساخته شده اند، نه توسط برده هایی که قبلاً تصور می شد. کارشناسان معتقدند که در فصول شلوغ تقریباً 20000 تا 40000 نیروی کار وجود داشت. دیوار نگاری از کارگران نشان می دهد که آنها به گروه های 40 نفره تقسیم شده و سپس به تیم های 10 نفره تقسیم شدند.

امروز، هنوز هم می‌توانید از روستای کارگری که در زمان ساخت اهرام ثلاثه در آن زندگی می‌کردند، دیدن کنید. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این روستا محل نگهداری کارکنانی مانند نانواها، پزشکان، کشیش ‌ها و غیره بوده است.

اهرام ثلاثه چه زمانی ساخته شدند؟

قدیمی‌ترین هرم که هرم بزرگ جیزه است در زمان سلطنت سلسله چهارم مصر باستان، بین سال‌های 2550 تا 2560 قبل از میلاد ساخته شد که قدمت آن به 4500 سال می رسد. دومین هرمی که ساخته شد، هرم خفرع، در سال 2570 قبل از میلاد تکمیل شد و آخرین هرمی که ساخته شد، هرم منکورع بین سال 2510 تا سال 2500 قبل از میلاد بود.

بسیاری از مقبره ها و گورستان های مجموعه جیزه پس از ساخت اهرام در طول سلسله های پنجم و ششم (حدود 2500 - 2180 قبل از میلاد) به آن اضافه شدند.

چه کسانی اهرام ثلاثه را ساختند؟

اهرام ثلاثه به عنوان مقبره های سلطنتی برای سه فرعون از سلسله چهارم مصر (که از سال 2575 تا سال 2465 قبل از میلاد ادامه یافت) ساخته شد. شمالی ترین و قدیمی ترین هرم برای خوفو که دومین پادشاه این سلسله فرمانروایی بود ساخته شد.

هرم میانی برای خفرع یکی از پسران خوفو و چهارمین پادشاه این سلسله ساخته شد. در نهایت، جنوبی ترین و آخرین هرم توسط پسر و جانشین خفرع، منکورع ساخته شد.

در اطراف این سه هرم اصلی تعدادی اهرام فرعی کوچکتر متعلق به زنان سلطنتی مختلف، از جمله مادر خوفو، حتپ‌ حرس، و همسرش حنوتسن و همچنین Khentkaus، دختر منکورع قرار دارند.

تاریخچه اهرام ثلاثه به طور خلاصه

 سال 2500 تا سال 2600 قبل از میلاد

اهرام ثلاثه زمانی در نزدیکی پایتخت مصر باستان ممفیس قرار داشت. در طول سلسله چهارم مصر باستان، با آغاز حاکمیت فرعون خوفو، یک سری از حاکمان، خانواده های آنها و درباریان شروع به ساختن مقبره در آنجا کردند.

مصریان باستان معتقد بودند که وقتی فرعون می میرد، در زندگی پس از مرگ به عنوان خدایان زندگی می کنند. با این حال، اول، روح آنها نیاز داشت که بتواند دوباره با بدن خود متحد شود. و برای اطمینان از این امر، آنها اهرام عظیمی ساختند تا روح آنها بتواند دوباره آنها را پیدا کند. آنها همچنین به عنوان مکانی برای ذخیره تمام تجملاتی که می خواستند در دنیای بعدی استفاده کنند، مورد استفاده قرار می گرفتند.

تعدادی از اهرام قبل از اهرام عظیم ثلاثه ساخته شده است. فرمانروایان اولیه مصر در خاکریز های مسطح به نام مصطبه دفن می شدند. خاکریز ها کم کم بلندتر و بلندتر شدند. سرانجام فرعون جوزر در حدود سال 2670 قبل از میلاد یک هرم پلکانی را در سقاره ساخت. در حدود سال 2630 قبل از میلاد، فرعون سنفرو، پدر خوفو (که هرم بزرگ را ساخت) اولین هرم واقعی، هرم سرخ را در دهشور ساخت.

خوفو و بعدها پسرش خفرع و نوه او منکورع با الهام از این موضوع، سه هرم بزرگ را در جیزه ساختند.

منبع:

https://www.pyramid-of-giza.com/about-pyramids-of-giza/

متن انگلیسی تحقیق

What are the Pyramids of Giza?

The three Pyramids of Giza were built as tombs by three kings (or Pharaohs) of ancient Egypt. They were constructed on the Giza plateau during the fourth dynasty of Ancient Egypt's Old Kingdom by the Pharaohs Khufu, his son Khafre, and Menkaure, son of Khafre. The Giza plateau also has many other smaller pyramids and temples, as well as monuments like the Great Sphinx of Giza.

Who Built the Pyramids of Giza?

Anceint Egypt. The first pyramid was built by Pharaoh Kufu around 2550 BC. Kufu's pyramid is also known as Great Pyramid, and it's the largest among the three, with an imposing height of 146.5 meters. It stood as the tallest structure in the world for nearly 3800 years. It took around 20 years to complete, and it's still unknown how Egyptians pulled off a massive construction.

The second pyramid was built for Pharaoh Khafre, son of Khufu. The construction of this pyramid, and the Great Sphinx, began around 2520 BC. The third, and smallest, pyramid was built during the reign of Pharaoh Menkaure and was completed around 2510 BC.

Pyramids of Giza Construction

Contsruction

How the ancient Egyptians constructed the Giza pyramids is a matter of debate. The Great Pyramid of Khufu alone used over 2 million blocks of stone, each weighing between 25 to 80 tons. The three pyramids were mostly built using quarried at Giza, though they also used granite from Aswan and higher quality limestone from the nearby port city of Tura.

These stones were cut to be the same size and transported by boat down the Nile. Finally, they were assembled using ramps and levers to create the pyramids, masterpieces of technical skill and engineering.

Workers

The Pyramids were constructed by tens of thousands of workers and laborers, not slaves as it was once believed. Experts hold that there was a workforce of roughly 20,000 to 40,000 during peak seasons. Worker graffiti shows that they were divided into groups of 40 men and then subdivided into teams of 10.

Today, you can still visit the remis of the worker’s village where they lived during the construction of the pyramids. There is also evidence that the village was home to support personnel such as bakers, physicians, priests, and more.

When was the Giza Necropolis Built?

The oldest of the pyramids, the Great Pyramid of Giza was built during the reign of the Fourth Dynasty of Ancient Egypt, between 2550 and 2560 BC. That makes it about 4,500 years old. The second pyramid to be built, the Pyramid of Khafre, was completed in 2570 BC, and the last pyramid to be built was that of Menkaure between 2510 and 2500 BC.

Many of the tombs and cemeteries at the Giza Complex were added to after the construction of the pyramids, even during the Fifth and Sixth Dynasties (c. 2500 - 2180 BC).

Who Built the Giza Necropolis?

The Pyramids of Giza were built as royal tombs for three pharaohs from Egypt’s Fourth Dynasty (which lasted from 2575–2465 BCE). The northernmost and oldest pyramid was built for Khufu, who was the second king of this dynasty of rulers.

The middle pyramid was built for Khafre, one of Khufu’s sons, and the fourth king of this dynasty. Finally, the southernmost and last pyramid was built by Khafre’s son and successor, Menkaure.

Around these three main pyramids are a number of smaller subsidiary pyramids belonging to various royal women, including Khufu’s mother Hetepheres, and his wife Henutsen, as well as Khentkaus, daughter of Menkaure.

History of the Giza Necropolis in a Nutshell

c. 2600–2500 BC

The Giza Necropolis was once situated near the ancient Egyptian capital of Memphis. During the Fourth Dynasty of Ancient Egypt, beginning with the Pharaoh Khufu, a series of rulers, their families, and courtiers began to build tombs there.

The ancient Egyptians believed that when a pharaoh died, they would live on in the afterlife as gods. However, first, their spirit needed to be able to reunite with their body. And to ensure this, they built enormous pyramids so that their spirits would be able to find them again. They also served as a place to store all the luxuries they wanted to use in the next world.

A number of pyramids were constructed before the mighty Pyramids of Giza. Early Egyptian rulers were buried in flat mounds known as mastabas. The mounds gradually grew taller and taller. Eventually, the Pharaoh Djoser built a Step Pyramid at Saqqara around 2670 BC. Around 2630 BC the Pharaoh Snefru, father of Khufu (who built the Great Pyramid) built the first true pyramid, the Red Pyramid at Dashur.

Inspired by this, Khufu, and later his son Khafre, and grandson Menkaure, built the three largest pyramids at the Giza Necropolis.

Source:

https://www.pyramid-of-giza.com/about-pyramids-of-giza/

 

اصطلاحات تخصصی
اهرامPyramids
اهرام جیزه، اهرام ثلاثهGiza Necropolis
مقبرهtomb
معروف، مشهورfamous
سلسلهDynasty
مصر باستانAncient Egypt
قبرستانcemetery
جانشینsuccessor
کناری، فرعیsubsidiary
واقع شدهsituated
فرعونpharaoh
دفن شدهburied
به تدریج، به آرامیgradually
تپهmounds
سرانجامEventually
رشد کردنgrow
پایتختcapital
گردشگرvisitor
ساخت و سازconstruction
مرده شور خانهfuneral complex