منوی کاربری

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد کیفیت حسابرسی (Auditor Quality) با فرمت pdf به همراه ترجمه تخصصی به زبان فارسی با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

رشته های مرتبط: حسابداری

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه نشده
کیفیت و هزینه حسابرسی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

کیفیت و هزینه حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2020
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 25
ترجمه نشده
تاثیر معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت بر تلاش و کیفیت حسابرسی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

تاثیر معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت بر تلاش و کیفیت حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2020
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 22
ترجمه نشده
تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2020
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19
ترجمه نشده
کمیته حسابرسی و مدیران زن
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

کمیته حسابرسی و مدیران زن

سال انتشار مقاله: 2020
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
آیا جنسیت روی کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار است؟
قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آیا جنسیت روی کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار است؟

سال انتشار مقاله: 2019
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 34 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه نشده
تاخیر در گزارش حسابرسی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

تاخیر در گزارش حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2019
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 60
ترجمه شده
انتخاب یک حسابرس برای برادکو با استفاده از شاخص های کیفیت حسابرسی
قیمت: ۴۰,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

انتخاب یک حسابرس برای برادکو با استفاده از شاخص های کیفیت حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 34 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
خدمات غیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی: اثر قانون ساربینز - اکسلی
قیمت: ۳۳,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

خدمات غیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی: اثر قانون ساربینز - اکسلی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 22
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
نقش هیئت مدیره و کمیته‌ حسابرسی در مدیریت ریسک در شرکت ها
قیمت: ۳۸,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نقش هیئت مدیره و کمیته‌ حسابرسی در مدیریت ریسک در شرکت ها

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 39 (6 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 48
ترجمه شده
پیوند اقتصادی، حمایت از حسابرس و کیفیت حسابرسی
قیمت: ۴۳,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پیوند اقتصادی، حمایت از حسابرس و کیفیت حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 35 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 24
ترجمه شده
کیفیت حسابرسی، فاینانس بدهی و مدیریت درآمد
قیمت: ۳۸,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کیفیت حسابرسی، فاینانس بدهی و مدیریت درآمد

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 36 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 48
ترجمه شده
تاثیر اعضای کمیته حسابرسی و سبک های شخصی آن ها روی انتخاب های گزارشگری مالی
قیمت: ۴۰,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاثیر اعضای کمیته حسابرسی و سبک های شخصی آن ها روی انتخاب های گزارشگری مالی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 39 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 28
ترجمه نشده
تاثیر پیچیدگی اطلاعات در شکست حسابرسی ناشی از تقلب شرکت
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

تاثیر پیچیدگی اطلاعات در شکست حسابرسی ناشی از تقلب شرکت

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه نشده
کیفیت حسابرسی و دوره تصدی شرکت حسابرسی در یک بازار محدود
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

کیفیت حسابرسی و دوره تصدی شرکت حسابرسی در یک بازار محدود

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16
ترجمه نشده
رابطه بین کاهش هزینه حسابرسی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

رابطه بین کاهش هزینه حسابرسی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه نشده
انتخاب حسابرس با استفاده از شاخص های کیفیت حسابرسی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

انتخاب حسابرس با استفاده از شاخص های کیفیت حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه نشده
حسابرسی مستمر: قابلیت حسابرسی خودکار
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

حسابرسی مستمر: قابلیت حسابرسی خودکار

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research article)
ناشر: امرالد - Emeraldinsight
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 23
ترجمه نشده
تفاوت قیمت گذاری حسابرسی بین حسابرسی داوطلبانه و اجباری
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

تفاوت قیمت گذاری حسابرسی بین حسابرسی داوطلبانه و اجباری

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: امرالد - Emeraldinsight
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 25
ترجمه شده
اثرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی
قیمت: ۴۰,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اثرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 45 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه شده
SOX 404، تلاش حسابرس و جلوگیری از تخلفات گزارش مالی
قیمت: ۴۶,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

SOX 404، تلاش حسابرس و جلوگیری از تخلفات گزارش مالی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 53 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 27
ترجمه شده
تاثیر کیفیت حسابرسی روی مولفه های پاداش نقدی مدیران اجرایی
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاثیر کیفیت حسابرسی روی مولفه های پاداش نقدی مدیران اجرایی

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 22
صفحات مقاله انگلیسی: 15
ترجمه شده
نقش کیفیت حسابرسی و تاثیر فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت های دارای جریان نقدی آزاد بیش از اندازه
قیمت: ۳۶,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نقش کیفیت حسابرسی و تاثیر فرهنگ بر مدیریت سود در شرکت های دارای جریان نقدی آزاد بیش از اندازه

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 37 (7 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 23
ترجمه شده
کیفیت حسابرسی و ویژگی های پیش بینی درآمد مدیریت
قیمت: ۳۴,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کیفیت حسابرسی و ویژگی های پیش بینی درآمد مدیریت

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 21 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 32
ترجمه شده
حاکمیت شرکتی و ویژگی های حسابرسی
قیمت: ۳۶,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

حاکمیت شرکتی و ویژگی های حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 33 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه شده
برنامه راهبردی تجاری، کنترل داخلی نسبت به گزارش های مالی و کیفیت گزارش های حسابرسی
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

برنامه راهبردی تجاری، کنترل داخلی نسبت به گزارش های مالی و کیفیت گزارش های حسابرسی

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 33
صفحات مقاله انگلیسی: 46