منوی کاربری

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته ژنتیک (Genetics) با فرمت pdf به همراه ترجمه تخصصی به زبان فارسی با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
کانال های یونی فعال شونده با نیروی مکانیکی گیاه: اقیانوسی از امکانات
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کانال های یونی فعال شونده با نیروی مکانیکی گیاه: اقیانوسی از امکانات

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 13 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
تنظیم ژن در سطح رونویسی و بعد از رونویسی توسط RNA غیر کد کننده طویل
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تنظیم ژن در سطح رونویسی و بعد از رونویسی توسط RNA غیر کد کننده طویل

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 22 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
تنظیم همانندسازی DNA در تسهیم های (کلیواژهای) جنین اولیه
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تنظیم همانندسازی DNA در تسهیم های (کلیواژهای) جنین اولیه

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 26
صفحات مقاله انگلیسی: 21
ترجمه شده
قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
تعارض رونویسی-تکثیر
قیمت: ۳۳,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تعارض رونویسی-تکثیر

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 27
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
تنوع ساعت های شبانه روزی گیاهی
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تنوع ساعت های شبانه روزی گیاهی

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: بررسی کوتاه (Mini Review)
صفحات ترجمه فارسی: 12
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
تنظیم MicroRNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتيجه بالينی
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تنظیم MicroRNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتيجه بالينی

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 10
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
ارتباط بین چندین مکانیسم درک UV-B و مسیرهای ترمیم DNA در گیاهان
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ارتباط بین چندین مکانیسم درک UV-B و مسیرهای ترمیم DNA در گیاهان

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 25
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
PCR دیجیتال قطره چکانی برای تجزیه و تحلیل معمول غذاهای اصلاح شده ژنتیکی
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

PCR دیجیتال قطره چکانی برای تجزیه و تحلیل معمول غذاهای اصلاح شده ژنتیکی

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 21
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
مهارکردن دیواره سلولی آنتی ژن های کمپیلوباکتر در برابر لاکتوکوکوس لاکتیس
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مهارکردن دیواره سلولی آنتی ژن های کمپیلوباکتر در برابر لاکتوکوکوس لاکتیس

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 35
صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه شده
مشخص شدن جهش در PADI6 به علت ناباروری زنان با سقط زود هنگام جنین
قیمت: ۲۶,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مشخص شدن جهش در PADI6 به علت ناباروری زنان با سقط زود هنگام جنین

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 18
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
برنامه ریزی مجدد القایی (مصنوعی) و طبیعی
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

برنامه ریزی مجدد القایی (مصنوعی) و طبیعی

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 15
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
انتخاب ژنومیک در حیوانات اهلی: اصول، برنامه های کاربردی و دیدگاه ها
قیمت: ۲۳,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

انتخاب ژنومیک در حیوانات اهلی: اصول، برنامه های کاربردی و دیدگاه ها

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 9
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
پلی پلوئیدی در دوزیستان
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پلی پلوئیدی در دوزیستان

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 22
صفحات مقاله انگلیسی: 16
ترجمه شده
کنترل الگو سازی، رشد و تمایز در اندام های گل توسط ژن های شناسایی
قیمت: ۲۶,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کنترل الگو سازی، رشد و تمایز در اندام های گل توسط ژن های شناسایی

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
یک سیستم درایو ژن CRISPR-Cas9 در تولید مثل افراد ماده در پشه ناقل مالاریا
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

یک سیستم درایو ژن CRISPR-Cas9 در تولید مثل افراد ماده در پشه ناقل مالاریا

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
میکرو RNA ها در سرطان سینه
قیمت: ۲۶,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

میکرو RNA ها در سرطان سینه

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 16
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
پیشرفت های اخیر در زمینه شبیه سازی اتمی در توالی یابی DNA با جریان الکتریکی
قیمت: ۳۶,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پیشرفت های اخیر در زمینه شبیه سازی اتمی در توالی یابی DNA با جریان الکتریکی

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 34 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
مکانیسم های مولکولی و مدل های حیوانی آتروفی عضلانی نخاعی
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مکانیسم های مولکولی و مدل های حیوانی آتروفی عضلانی نخاعی

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 20
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
قیمت: ۲۳,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 11 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
ارزیابی مارکر مولکولی ژن مهاری جوانه (tin) برای استفاده از آن در اصلاح نژاد گندم
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ارزیابی مارکر مولکولی ژن مهاری جوانه (tin) برای استفاده از آن در اصلاح نژاد گندم

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
صفحات ترجمه فارسی: 6
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
مهندسی دیواره سلولی گیاه برای افزایش تولید سوخت زیستی
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مهندسی دیواره سلولی گیاه برای افزایش تولید سوخت زیستی

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
سلول های بنیادی به عنوان ناقل های سلولی برای ژن درمانی در برابر گلیوبلاستوما
قیمت: ۲۳,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

سلول های بنیادی به عنوان ناقل های سلولی برای ژن درمانی در برابر گلیوبلاستوما

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 10
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
استرس و ژنوم پویا: استروئیدها، اپی ژنتیک و ترنسپوزوم
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

استرس و ژنوم پویا: استروئیدها، اپی ژنتیک و ترنسپوزوم

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
تجزیه و تحلیل چندتوانی حالت پایه پرتئوم
قیمت: ۳۲,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تجزیه و تحلیل چندتوانی حالت پایه پرتئوم

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 22 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10