منوی کاربری

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته ژنتیک (Genetics) با فرمت pdf به همراه ترجمه تخصصی به زبان فارسی با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
کنترل هورمونی نموی سلول زایشی و اسپرماتوژنز
قیمت: ۳۲,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کنترل هورمونی نموی سلول زایشی و اسپرماتوژنز

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 24
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
شیره آوند چوبی حاوی پروتئین در پنبه که به واکنش تنش محیطی و توسعه دیواره سلولی کمک می کن
قیمت: ۳۴,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

شیره آوند چوبی حاوی پروتئین در پنبه که به واکنش تنش محیطی و توسعه دیواره سلولی کمک می کن

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 23 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
بازسازی کامل و تجسم شبکه های تنظیمی غیر کد کننده در انسان
قیمت: ۲۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بازسازی کامل و تجسم شبکه های تنظیمی غیر کد کننده در انسان

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: Methods Article
صفحات ترجمه فارسی: 22 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
نقش RNA های غیرکد کننده طویل در تکوین نورون، عملکرد مغز و بیماری عصبی
قیمت: ۲۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نقش RNA های غیرکد کننده طویل در تکوین نورون، عملکرد مغز و بیماری عصبی

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 26 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
نقش گونه های اکسیژن واکنشی در تنظیم میزان تولید اسپرم
قیمت: ۱۷,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نقش گونه های اکسیژن واکنشی در تنظیم میزان تولید اسپرم

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 7
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
تحلیل ژنتیکی تنوع ماده اصلی وراثت نیشکر محلی چینی مبتنی بر چند ریختی آماج استارت کدون
قیمت: ۲۸,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تحلیل ژنتیکی تنوع ماده اصلی وراثت نیشکر محلی چینی مبتنی بر چند ریختی آماج استارت کدون

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
توالی یابی نسل جدید: یک تغییر پارادایم در تایید تشخیص مولکولی
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

توالی یابی نسل جدید: یک تغییر پارادایم در تایید تشخیص مولکولی

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 14 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه شده
زالی در آندروژنز جو
قیمت: ۲۶,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

زالی در آندروژنز جو

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
تنظیم ژن هاکس در سیستم عصبی مرکزی مگس سرکه (دروسوفیلا)
قیمت: ۳۱,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تنظیم ژن هاکس در سیستم عصبی مرکزی مگس سرکه (دروسوفیلا)

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 24 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
آنالیز جهش زالی چشمی و پوستی
قیمت: ۲۶,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آنالیز جهش زالی چشمی و پوستی

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 16
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
بارکدینگ DNA ماده گیاهی دارویی برای شناسایی
قیمت: ۲۵,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بارکدینگ DNA ماده گیاهی دارویی برای شناسایی

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
تعیین کمیت GMO
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تعیین کمیت GMO

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 26
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
طبقه بندی و تنوع بیان ژن های دی هیدرین گندم
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

طبقه بندی و تنوع بیان ژن های دی هیدرین گندم

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
مقایسه تحویل RNA کوچک مداخله گر (siRNA) با ماکروفاژ های مشتق شده از مونوسیت گاوی
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مقایسه تحویل RNA کوچک مداخله گر (siRNA) با ماکروفاژ های مشتق شده از مونوسیت گاوی

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
other - نوع چهارم - ترجمه ویژه
قیمت: ۲۶,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

other - نوع چهارم - ترجمه ویژه

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
مکانیسم تحمل شوری در گیاهان
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مکانیسم تحمل شوری در گیاهان

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 25
صفحات مقاله انگلیسی: 19
ترجمه شده
جهش‌ها در پذیراگر ویتامین D و راشی تیسم ‌های ارثی مقاوم در برابر ویتامین D
قیمت: ۳۲,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

جهش‌ها در پذیراگر ویتامین D و راشی تیسم ‌های ارثی مقاوم در برابر ویتامین D

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 20
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
انتخاب ژن های مهم با آزمون تصادفی برای دسته بندی سرطان
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

انتخاب ژن های مهم با آزمون تصادفی برای دسته بندی سرطان

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 21 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
ژنومیکس کروکوس ساتیووس L. و کاربردهای مختلف بارکد DNA
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ژنومیکس کروکوس ساتیووس L. و کاربردهای مختلف بارکد DNA

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 9
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
آنالیز فیلوژنتیک مولکولی ارقام زیتون Olea europaea L. subsp. europaea در منطقه مرمره ترکیه
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آنالیز فیلوژنتیک مولکولی ارقام زیتون Olea europaea L. subsp. europaea در منطقه مرمره ترکیه

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
بیان افتراقی همودامین انسانی TGIFLX در لاین های سلولی تومور مغزی
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بیان افتراقی همودامین انسانی TGIFLX در لاین های سلولی تومور مغزی

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
انتقال DNA از طریق نانو حفره هیدروفیلیک در نیترید بور شش ضلعی
قیمت: ۲۴,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

انتقال DNA از طریق نانو حفره هیدروفیلیک در نیترید بور شش ضلعی

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 13 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
زالی در اروپا
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

زالی در اروپا

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 10
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
حل پازل آتروفی عضلانی نخاعی
قیمت: ۲۶,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

حل پازل آتروفی عضلانی نخاعی

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 15
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
RNA های کوچک هسته‌ای و mRNA ها
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

RNA های کوچک هسته‌ای و mRNA ها

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 10
صفحات مقاله انگلیسی: 5