دانلود مقاله آنالیز تاثیر آلودگی هوا بر امید به زندگی در تهران
ترجمه نشده

دانلود مقاله آنالیز تاثیر آلودگی هوا بر امید به زندگی در تهران

عنوان فارسی مقاله: تحلیل اثرات آلودگی هوا بر امید به زندگی در شهر تهران - ایران
عنوان انگلیسی مقاله: Analyzing the effects of air pollution on life expectancy in Tehran, Iran
مجله/کنفرانس: مجله بین المللی علوم و فناوری محیطی - International Journal of Environmental Science and Technology
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی شهرسازی - مهندسی محیط زیست - روانشناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت شهری - آلودگی هوا - برنامه ریزی محیطی
کلمات کلیدی فارسی: خطر آلودگی هوا - آلاینده های هوا - امید به زندگی - شاخص کیفیت هوا
کلمات کلیدی انگلیسی: Air pollution risk - Air pollutants - Life expectancy - Air quality index
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1007/s13762-021-03877-z
نویسندگان: S. Ghaedrahmati - M. Hajilou
دانشگاه: Department of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Iran
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ناشر: اسپرینگر - Springer
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2022
ایمپکت فاکتور: 3.607 در سال 2020
شاخص H_index: 84 در سال 2022
شاخص SJR: 0.555 در سال 2020
شناسه ISSN: 1735-1472
شاخص Quartile (چارک): Q1 در سال 2020
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه نشده است
قیمت مقاله انگلیسی: رایگان
آیا این مقاله بیس است: بله
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: دارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: دارد
آیا این مقاله فرضیه دارد: دارد
کد محصول: e16900
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نوع رفرنس دهی: vancouver
فهرست مطالب (ترجمه)

چکیده

مقدمه

مروری بر مطالعات پیشین

مطالب و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

منابع

فهرست مطالب (انگلیسی)

Abstract

Introduction

Literature review

Materials and methods

Results and discussion

Conclusion

References

بخشی از مقاله (ترجمه ماشینی)

چکیده

     مقاله حاضر با هدف تجزیه و تحلیل داده های بلندمدت بیست و یک ساله از امید به زندگی و سطوح آلاینده های PM10، PM2.5، CO، O3، SO2 و NO2 در تهران، ایران، به منظور بررسی همبستگی بین آلودگی هوا و زندگی می باشد. توقع، انتظار. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های مورد استفاده برای درک چگونگی تغییر سطح امید به زندگی با تغییر هر یک از آلاینده های ذکر شده در بالا و ثابت نگه داشتن سایر متغیرهای مستقل انجام می شود. برای تحلیل رگرسیون از روش Enter استفاده می شود. سطح امید به زندگی در شهر تهران در سال 1379 70.18 سال و در سال 2020 به 77.53 افزایش یافت. محاسبه داده های بلندمدت 21 ساله شاخص آلودگی هوا حاکی از عدم روند یکنواخت و خطی است، اما روند امید به زندگی در حال افزایش است. با توجه به محاسبه مربع R تعدیل شده، نتیجه می‌شود که 1/89 درصد از تغییرات متغیر وابسته (امید به زندگی) توسط متغیرهای مستقل (آلاینده‌های هوا) توضیح داده می‌شود که مقدار زیادی است و یک مدل برازش در نظر گرفته می‌شود. نتیجه تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه های آماری نیز نشان می دهد که مقدار Sig کمتر از 05/0 است و در نتیجه فرضیه همبستگی خطی بین دو متغیر را تایید می کند. با این حال، ضریب همبستگی یک تابع خطی ساده نیست و افزایش امید به زندگی را باید در رشد سایر متغیرهای کنترلی مانند بهبود سلامت، درمان، تغذیه و کیفیت زندگی جستجو کرد.

توجه! این متن ترجمه ماشینی بوده و توسط مترجمین ای ترجمه، ترجمه نشده است.

بخشی از مقاله (انگلیسی)

Abstract

     The present paper aims to analyze twenty-one-year long-term data of life expectancy and levels of PM10, PM2.5, CO, O3, SO2, and NO2 pollutants in Tehran, Iran, to investigate the correlation between air pollution and life expectancy. Data are analyzed using the Pearson correlation coefficient and regression model. The regression analysis of the data used is performed to understand how the level of life expectancy alters by changing any of the above-mentioned pollutants and keeping constant the other independent variables. Enter Method is used for regression analysis. The level of life expectancy in Tehran was 70.18 years in 2000 and increased to 77.53 in 2020. Calculation of 21-year long-term data on air pollution index indicates no uniform and linear trend, but the trend of life expectancy is increasing. According to the adjusted R-squared calculation, it is concluded that 89.1% of the changes in the dependent variable (life expectancy) are explained by independent variables (air pollutants), which is a large value and is considered a fit model. The result of regression analysis of variance for statistical hypotheses also reveals that the Sig value is less than 0.05, thereby confirming the hypothesis of linear correlation between the two variables. However, the correlation coefficient is not a simple linear function, and the increase in life expectancy should be sought in the growth of other control variables such as improved health, treatment, nutrition, and quality of life.

Introduction

     Urban pollution is one of the major challenges of urbanization, which has threatened the urban environment. Urban pollution is mainly characterized by local air pollution, greenhouse gas emissions (Zheng and Kahn 2013), groundwater pollution, and soil pollution (Ma and Xu 2018). Urban pollutants can inhibit the ecological functions and processes of cities, and endanger people's lives, especially processes that provide vital benefts and services to humans (Wade 2018).

     Every person is exposed to ambient air pollution on a daily basis, some to a greater extent and some to a lesser extent. Several severe pollution events, such as the Meuse Valley fog of 1930 (Firket 1936) and the infamous London fog episode of 1952 that killed thousands, have helped draw public attention (Logan 1953; Ministry of Health 1954). Although particulate and gaseous pollutants coexist and may have both health side efects (such as ozone) (Bell et al. 2004), the most convincing evidence suggests Airborne particulate matter (PM) as a major cause of the human disease (Pope and Dockery 2006; Brook et al. 2004; US EPA 2004). The PM itself is a heterogeneous amalgam of compounds that vary in concentration, size, chemical composition, surface area, and sources of origin. Although it may seem intuitive that PM poses a signifcant risk to lung health, general evidence suggests that most of the side efects of PM are on the cardiovascular system (Pope and Dockery 2006; Brook et al. 2004; US EPA 2004).

Conclusion

     Life expectancy at birth is the average number of years a person is expected to live from birth and is mainly infuenced by a person's social status and genetic characteristics. This index shows that each person belonging to a certain generation will live an average of how many years until the end of life. Life expectancy at birth is an important indicator of the cultural, social, and economic and health status of any society. The World Health Organization (WHO) estimates the human development index, which is one of the most important indicators of development of countries and cities, using the life expectancy index along with indicators of per capita income, gross national product, and literacy rate.

فرضیات مقاله

H0: there is no trend in this time series.

Ha: there is a trend in this time series.