دانلود رایگان مقاله ارزیابی مولفه های کنترل حالت ایستادن بدن در معیارهای تعادل کودکان
ترجمه رایگان

دانلود رایگان مقاله ارزیابی مولفه های کنترل حالت ایستادن بدن در معیارهای تعادل کودکان

عنوان فارسی مقاله: ارزیابی مولفه های کنترل حالت ایستادن بدن در معیارهای تعادل کودکان:مقاله مرور هدفمند
عنوان انگلیسی مقاله: Components of Standing Postural Control Evaluated in Pediatric Balance Measures: A Scoping Review
کیفیت ترجمه فارسی: مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)
مجله/کنفرانس: آرشیو طب فیزیکی و توانبخشی - Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
رشته های تحصیلی مرتبط: پزشکی - تربیت بدنی
گرایش های تحصیلی مرتبط: پزشکی فیزیکی و توانبخشی - رشد حرکتی - فیزیوتراپی یا فیزیک درمانی - رفتار حرکتی - پزشکی کودکان
کلمات کلیدی فارسی: افتادن های تصادفی - رشد و نمو - محدودیت تحرک - تعادل طرز حالت بدن - روان سنجی - بازتوان بخشی - بزرگسال
کلمات کلیدی انگلیسی: Accidental falls - Growth and development - Mobility limitation - Postural balance - Psychometrics - Rehabilitation - Young adult
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.02.032
دانشگاه: موسسه توانبخشی تورنتو - شبکه بهداشت دانشگاه، تورنتو، انتاریو، کانادا
صفحات مقاله انگلیسی: 17
صفحات مقاله فارسی: 16
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2017
مبلغ ترجمه مقاله: رایگان
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 0003-9993
کد محصول: F1825
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

     هدف:تعیین سنجش های تعادل ایستادن تایید شده در جمعیت کودکان، و تعیین مولفه های کنترل طرز حالت بدن بررسی شده در هر ابزار.

منابع داده ها: جستجوهای الکترونیکی در پایگاه داده های مدلاین، امبسی و سی آی ان ای اچ ال با ترکیبات کلید واژه های تعادل طرز حالت بدن، تعادل، روان سنجی، بازتولید نتایج، ارزش پیش بینی آزمون ها، و کودک/علم امراض کودکان، ادبیات ناشناخته، و جستجوهای دستی صورت گرفت. 

انتخاب مقاله: معیارهای ورود سنجش هایی با اهداف بیان شده برای ارزیابی تعادل با جمعیت کودکان، با حداقل 1 نوع ارزیابی روان سنجی، با حداقل 1 نوع فعالیت ایستادن، با پروتکل استاندارد و معیارهای ارزیابی و منتشر شده به زبان انگلیسی بودند. دو منتقد به طور مستقل مقالاتی برای شامل سازی مد نظر قرار دادند. 21 سنجه شامل شد. 

استخراج داده ها:  دو منتقد ویژگی های توصیفی را استخراج نمودند و 2 محقق به طور مستقل مولفه های تعادل در هر سنجش را با استفاده از نگرش به سیستم ها جهت کنترل طرز حالت بدن کدگذاری نمودند که چارچوب نهادینه برای تعادل در جمعیت کودکان بود. 

ترکیب داده ها: مولفه های تعادل در سنجه های ارزیابی شدند که شامل سیستم های حرکتی پایه ای (100%)، کنترل طرز حالت بدن به طور پیش بینی (72%)، پایداری استاتیک (62%)، ادغام حسی (52%)، پایداری پویا (48%)، محدودیت های پایداری کارکردی (24%)، تاثیرات شناختی (24%)، حالت عمودی (9%)، و کنترل طرز حالت بدن به طور عکس العمل (0%) بود. 

نتایج: ارزیابی تعادل کودکان با سنجه های معتبر و جامع برای اطمینان از گسترش تحرک ایمن و استقلال در فعالیت های کارکردی اهمیت دارد. سنجه های تعادل تایید شده در جمعیت کودکان کنون به طور جامع به ارزیابی کنترل طرز حالت ایستاده بدن نپرداخته اند و برخی شکاف های موجود در سنجه های امراض کودکان را حذف نموده اند که تضمین توجه به تایید آنها در بین کودکان است. 

     تعادل به عنوان توانایی کنترل مرکر جرم نسبت به پایگاه پشتیبانی تعریف می گردد. توانایی دستیابی و حفظ تعادل در حالت ایستاده مهارت بحرانی و مادم العمر پیچیده است که به عنوان ساختار/کارکرد و فعالیت تعریف شده و در چارچوب دسته بندی بین المللی کارکرد، معلولیت  و سلامت جای دارد.  نقائصی که به طور رایج در کنترل طرز حالت بدن در بین جمعیت کودکان مشاهده می شوند از دیرباز در رده سنی زیر 18 سال تعریف شده اند که به عدم رشد حرکت و کارکرد تحرک مربوط می شوند. خوشبختانه نقائص تعادل در ایستادن را می توان به طور موثر ازز طریق نرمش درمان بخش درمان نمود. به همین منوال، ارزیابی کنترل طرز حالت بدن در حالت ایستاده برای نظارت بر رشد، تشخیص نقائص، برنامه ریزی طرح های درمانی، و ارزیابی تغییرات در جمعی کودکان اهمیت دارد. 

     ارزیابی تعادل ایستادن در جمعیت کودکان به واسطه ساختار چند مولفه ای و تاثیر رشد بر کنترل طرز حالت پیچیده است. ماهیت چند مولفه ای تعادل ریشه در نظریه کنترل طرز حالت بدن دارد که تعادل را به عنوان محصول تاثیر متقابل در بین سیستم های بیولوژی در محیط دائم در حال تغییر مفهوم سازی می کند. هر چند توصیف واحدی از نگرش سیستم ها به کنترل طرز حالت بدن تایید نشده است، این رویکرد مورد تایید شواهد برگرفته از چند آزمایشگاه بوده که نشان می دهد چگونه محدودیت ها یا نقائص تحمیل شده تعادل را به هم زده و بر رشد کنترل طرز حالت بدن تاثیر می گذارند. مولفه های توصیف تعادل در جمعیت کودکان و بزرگسالان شامل مولفه های دستگاه حرکتی (همانند قدرت، هماهنگی)، پایداری استاتیک در طی ایستادن، محدودیت های پایداری  اثرگذار بر توانایی جابجایی مرکز ثقل، جهت گیری نسبت به نیروی جاذبه، عکس العمل های طرز حالت بدن به بازیابی تعادل، تنظیمات پیش بینی شده قبل از حرکات ارادی، تعادل پویا هنگام تغییر تکیه گاه، ترکیب اطلاعات حسی و تاثیر پردازش ادراکی بر حفظ پایداری می باشد. نگرش سیستمی به کنترل طرز حالت بدن بر اهمیت توجه به هر مولفه به طور مجزا تاکید دارد چون هر کدام به طور مستقل منجر به اختلال در تعادل می شوند. به علاوه رشد هر کدام از این مولفه ها در طی سال های متمادی رخ می دهد. شواهد فیزیولوژیکی عصبی و زیست مکانیکی نشان می دهد که کنترل طرز حالت بدن همانند فرد بزرگسال تقریبا نیاز به 7 سال گذر زمان از بدو تولد دارد. لذا تنوع زیادی درباره تعادل کودکان در این دوره زمانی وجود دارد. با توجه به دستگاه های بدن و فرایند رشد کنترل طرز حالت،می توان بر نیاز به ارزیابی هر مولفه تاکید داشت.

      انتخاب سنجش مناسب تعادل مفاهیم مهمی برای تشخیص، پیش بینی و درمان دارد و تایید محتوی باید نکته عمده با توجه به عدم وجود استاندارد و معیار برای ارزیابی تعادل باشد. به هر حال شواهد مبتنی بر داده های بزرگسالان نشان می دهد که سنجه های مورد استفاده تعادل در ایستادن به طور جامع به ارزیابی کنترل طرز حالت بدن نمی پردازند. مرور بر 66 سنجه تعادل در ایستادن در سال 2015 تایید شده در جمعیت بزرگسالان نشان داد که اکثر آنها به بررسی تمامی مولف های تعادل مربوط به تحرک و اجتناب از افتادن نپرداختند. هر چند مقالات مروری اخیر راجع به ارزیابی کنترل طرز حالت بدن و آزمون های تعادل کارکردی در جمعیت کودکان بر نقائص خاصی تاکید داشته اند، ویژگی های روان شنجی و برخی مولفه های تعادل هنوز به کاوش محتوی سنجه ها از نقطه نظر نظام های جامع نپرداخته اند. به علاوه، تاجائی که می دانیم، هیچ مقاله مروری تا کنون به بررسی مرحله رشد طرز حالت بدن ضمن توجه به رشد سنجه های تعادل کودکان نپرداخته است. بررسی ساختارهای پایه ای در سنجه های تعادل کودکان برای بهبود درک نقاط قوت و محدودیت سنجه های تعادل و انتخاب سنجه های بهینه جهت کاربرد بالینی و تحقیقات آتی اهمیت دارد. اهداف عمده این مقاله شامل موارد زیر بود:1- تعیین سنجه های تعادل ایستادن در جمعیت کودکان 2- تعیین مولفه های کنترل طرز حالت بدن در حالت ایستاده از نقطه نظر سیستمی. هدف ثفرعی بررسی نکات مربوط به رشد تعادل طی آزمون های اولیه در قالب هر سنجه بود. پرسش تحقیق این بود: کدام مولفه های کنترل بدن در حالت ایستاده در سنجه های تعادل ارزیابی می شوند که روایی یا اعتبار آنها در جمعیت کودکان تایید می گردد؟ یافته ها ممکن است در شکل گیری توصیه هایی برای استفاده استاندارد از سنجه های پیامد تعدل در تحقیقات بازتوان بخشی کودکان و فعالیت های بالینی مفید باشند.

روش ها

     مقاله مروری با حیطه بندی انجام شد. مقالات مروری حیطه بندی دانش موجود را ترکیب نموده و به طور جامع به خلاصه شواهد مبتنی بر خط مشی، تمرین و تحقیقات آتی پرداخته اند. چارچوب 5 مرحله ای ارکزی و اُمالی برای حیطه بندی مقالات مروری به کار بردیم. آیتم های گزارشی برای مرور نظام مند و توصیهه ای فراتحلیل برای انجام مقالات مروری نظام مند و گزارش نیز در روش شناسی شامل گردید. 

جستجوها و منابع داده ها

     کتابدار حرفه ای نوعی راهبرد جستجو را مطرح نمود که کتابدار دوم به مرور آن پرداخت. جستجو در ادبیات منتشر شده در مد لاین، امبسی، سین هال انجام شد. در فرایند جستجو کلید واژه های زیر به کار رفت: تعادل طرز حالت بدن، روان سنجی، بازتولید نتایج، ارزش پیش بینی آزمون ها، کودک، امراض اطفال. راهبرد جستجو نمونه برای مد لاین در جدول 1 مطرح شده است. جستجوی دستی جامع نیز برای تعیین سنجه هایی به کار رفت که جستجوهای پایگاه داده ها به آنها نپرداخته بودند که شامل جستجو در مقالات مروری با توصیف سنجه های تعاعدل شناسایی شده در جستجو پایگاه داده ها، پایگاه داده ای ابزارهای روانی اجتماعی و سلامت و جستجوی تایید سنجه های کودکان تعیین شده در حیطه مقالات مروری قبلی جهت سنجش تعادل در بین جمعیت بزرگسالان بود. به علاوه مشاوره با تیم محلی فیزیوتراپ های کودکان برای تعیین سنجه های مازاد جهت ارزیابی تعادل به کار رفت.

انتخاب مقاله

      عنوان و چکیده آن دسته از مقالات توصیفی لحاظ شد که 1-بر سنجه تعادل متمرکز بودند 2- شامل جمعیت کودکان بودند و 3- به زبان انگلیسی چاپ شده بودند. معیارها در نمونه 10% چکیده ها بررسیی شدند. اسامی سنجه های تعادل شناسایی شده در چکیده ها برای جستجوی دستی ثبت شدند. تیم هایی شامل 2 دستیار تحقیق با زمینه علوم سلامت و بهداشت و آموزش تحقیقاتی به طور مستقل به بررسی چکیده مطالعات تعیین شده در جستجوی پایگاه داده ها پرداختند. محقق اصلی به مرور لیست تمامی سنجه های تعیین شده در چکیده ها پرداخت و سابقه آمزشی در زمینه کنزیولوژی و آموزشی در بازتوان بخشی و علوم پزشکی داشت که بر تحقیقات پایه ای و بالینی در کنترل طرز حالت بدن تاکید داشت. 

      معیارهای بررسی متن کامل سطح 2 شامل موارد زیر بودند: 1-چاپ شاخص در جمعیت کودکان 2- داشتن هدف بیان شده جهت ارزیابی تعادل 3- شامل سازی حداقل 1 فعالیت ایستادن 4- داشتن پروتکل آزمون استاندارد و معیارهای ارزیابی استاندارد  5- ارزیابی حداقل 1 ویژگی روان سنجی. آخرین معیار برای ارزیابی کیفیت شامل شد تا از شامل سازی سنجه هایی بدون پشتیبانی تجربی خودداری گردد. جستجوهای دستی در این مرحله صورت می گرفت اگر 1- هیچ داده روان سنجی در چاپ شاخص گزارش نمی شد، 2- از متن کامل واضح نبود که آیا مقاله تعیین شده چاپ شاخص بود. بررسی تمام متن با تیم مشتمل بر 2 دستیار تحقیق انجام شد که توسط محقق عمده انجام گرفت. تیم محلی فیزیوتراپ ها به مرور و بحث سنجه ها پرداختند. 

استخراج داده ها و ارزیابی کیفیت

      تیم مشتمل بر 2 دستیار تحقیق به استخراج داده ها پرداختند که توسط محقق اصلی مرور و بررسی شد. قالب استاندارد برای استخراج هدف سنجه ها و روش شکل گیری، ویژگی ها (پارامترهای اندازه گیری و تعداد آیتم ها) و نتایج آزمون روان سنجی مقدماتی به کار رفتند. مولفه های تعادل در هر سنجه ارزیابی شدند که با کدگذاری آیتم های آزمون فردی بررسی شدند و از دیدگاه سیستمی به کنترل طرز حالت بدن استفاده شد. تعاریف عملیاتی 9 مولفه تعادل بر مبنای مرور قبلی بر سنجه های تعادل ایستادن در جمعیت بزرگسالان به کار رفتند، پس از اینکه تایید شد تمامی مولفه ها به جمعیت کودکان در ادبیات و نوشته ها مربوط می شدند. چندین سنجش تعادل کودکان شبیه مدل بزرگسالان بودند و طرح کدگذاری برای مرور حیطه بندی قبلی سنجه های تعادل به کار رفتند. 2 محقق به طور مستقل به مرور فعالیت ها و معیارهای امتیازدهی هر سنجش پرداختند و در هر سنجه مولفه های تعادل شامل شدند. مولفه های مجزا به عنوان مولفه های ورودی تعریف می شدند اگر آنها بخش اساسی عملکرد فعالیت بودند. منبع 7 ساله شاموری-کوک و ولاکت برای دستیابی به بلوغ طرز حالت بدن برای تعیین این مسئله به کار رفت که آیا رشد اولیه هر سنجه و آزمون روان سنجی در بین کودکانی رخ داده است که در مرحله رشد کنترل  طرز حالت بدن بوده اند. اختلاف نظرات توسط محقق ثالث از طریق بحث اتفاق نظر حل شدند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

     Objective: To identify measures of standing balance validated in pediatric populations, and to determine the components of postural control captured in each tool.

Data Sources: Electronic searches of MEDLINE, Embase, and CINAHL databases using key word combinations of postural balance/ equilibrium, psychometrics/reproducibility of results/predictive value of tests, and child/pediatrics; gray literature; and hand searches.

Study Selection: Inclusion criteria were measures with a stated objective to assess balance, with pediatric (18y) populations, with at least 1 psychometric evaluation, with at least 1 standing task, with a standardized protocol and evaluation criteria, and published in English. Two reviewers independently identified studies for inclusion. There were 21 measures included.

Data Extraction: Two reviewers extracted descriptive characteristics, and 2 investigators independently coded components of balance in each measure using a systems perspective for postural control, an established framework for balance in pediatric populations.

Data Synthesis: Components of balance evaluated in measures were underlying motor systems (100% of measures), anticipatory postural control (72%), static stability (62%), sensory integration (52%), dynamic stability (48%), functional stability limits (24%), cognitive influences (24%), verticality (9%), and reactive postural control (0%).

Conclusions: Assessing children’s balance with valid and comprehensive measures is important for ensuring development of safe mobility and independence with functional tasks. Balance measures validated in pediatric populations to date do not comprehensively assess standing postural control and omit some key components for safe mobility and independence. Existing balance measures, that have been validated in adult populations and address some of the existing gaps in pediatric measures, warrant consideration for validation in children. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2017;98:2066-78

     Balance is defined as the ability to control the center of mass relative to the base of support.1 Described as both a structure/function and activity within the International Classification of Functioning, Disability and Health framework,2 the ability to achieve and maintain balance in upright stance is a critical and complex lifelong skill. Commonly observed impairments in postural control among pediatric populations, traditionally defined as those 18 years, are associated with delayed motor development and mobility function.3,4 Fortunately, impairments in standing balance can be effectively treated through therapeutic exercise.5-7 Accordingly, assessment of postural control in standing is important for monitoring development, diagnosing impairments, planning treatment programs, and evaluating change in pediatric populations.

     The assessment of standing balance in pediatric populations is complicated both by its multicomponent structure and by the influence of development on postural control. The multicomponent nature of balance is reflected in contemporary postural control theory, which has adopted a systems perspective that conceptualizes balance as the product of interaction among multiple biologic systems in a continuously changing environment.8-11 Although no unified description of a systems perspective to postural control has been ratified, the approach is supported by evidence from multiple laboratories demonstrating how imposed constraints or deficits in 1 underlying systems impair balance and affect development of postural control.12 Commonly described balance components in pediatric and adult populations include underlying motor system elements (eg, strength, coordination), static stability during quiet standing, limits of stability affecting the ability to move the center of mass as far as possible within the base of support, orienting relative to gravity, postural reactions to recover stability, anticipatory adjustments prior to discrete voluntary movements, dynamic stability when the base of support changes, integrating sensory information, and influence of cognitive processing on the maintenance of stability (table 1).10,12,14-16 A systems perspective to postural control highlights the importance of considering each component individually because each can independently lead to balance impairment. Furthermore, development of each of these components takes place over multiple years, with neurophysiologic and biomechanical evidence suggesting that adult-like postural control requires approximately 7 years from birth to mature.1 As such, there is much diversity regarding how pediatric balance may be expected to present within this time frame.

     The intersection of systems and developmental considerations on postural control emphasizes the need for assessment of each component and tailored treatment on a case-by-case basis. Choosing an appropriate measure of balance has important implications for diagnosis, prognosis, and treatment, and content validity should be a primary consideration given the recognized absence of a criterion standard for evaluating balance.17 However, evidence based on adult data suggests that commonly used measures of standing balance do not comprehensively assess postural control. A 2015 scoping review of 66 standing balance measures validated in adult populations showed that most did not examine all relevant balance components for functional mobility and fall avoidance.13 Although recent reviews of postural control assessment and functional balance tests in pediatric populations have focused on specific impairments,18 psychometric properties, and some components of balance,19 none have explored the content of the measures using a comprehensive systems perspective. Furthermore, to our knowledge, no reviews to date have examined the stage of postural development considered in the development of pediatric balance measures.evelopment of pediatric balance measures. Systematically examining the underlying constructs in pediatric balance measures is critical to improving understanding of the strengths and limitations of balance measures, and for facilitating selection of optimal measures for clinical use and future research. The primary objectives of this study were (1) to identify measures of standing balance for pediatric populations, and (2) to determine the components of standing postural control captured in each measure using a systems perspective. A secondary objective was to examine how developmental considerations for balance were accounted for in the development or initial pediatric testing of each measure. The review was guided by the following question: Which components of standing postural control are evaluated in balance measures whose validity or reliability are established in pediatric populations (18y)? The findings may be useful in developing recommendations for more standardized use of balance outcome measures in pediatric rehabilitation research and clinical practice.

Methods

     A scoping review was conducted.20 Scoping reviews are rigorous knowledge syntheses that comprehensively summarize evidence to inform policy, practice, and future research.21 We applied Arksey and O’Malley’s 5-stage framework for scoping reviews20 and incorporated recent recommendations for enhancing this methodology22,23 (eg, using an iterative approach to develop the research question with stakeholder involvement, defining relevant concepts, including quality indicators in the eligibility criteria). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses recommendations for systematic review conduct and reporting24 also informed the methodology, and were adopted where appropriate.

Data sources and searches

      A professional librarian developed the search strategy, which was reviewed by a second librarian. Published literature indexed in MEDLINE (1946 to December 1, 2015), Embase (1974 to December 1, 2015), and CINAHL (1981 to December 1, 2015) was searched. Combinations of the following terms were used: postural balance/equilibrium, psychometrics/reproducibility of results/ predictive value of tests, and child/pediatrics. A sample search strategy for MEDLINE is presented in supplemental table S1 (available online only at http://www.archives-pmr.org/). A comprehensive hand search was also conducted to identify measures not captured by database searches, including a search of published narrative review articles describing balance measures identified in the database search, the Health and Psychosocial Instruments database, and a search for pediatric validation of measures identified in a previous scoping review of balance measures for adult populations.13 In addition, a local team of practicing pediatric physical therapists were consulted to identify additional measures commonly used to assess balance potentially not identified by the search.

Study selection

      Level one title and abstract screening criteria included descriptive studies which (1) focused on balance measurement, (2) included pediatric populations (18y), and (3) were published in the English language. Screening criteria were piloted on a random 10% sample of abstracts and clarified where necessary. The search was specific for index publicationsda measure’s first publication presenting its development and/or initial psychometric evaluationdand/or initial psychometric evaluation in pediatric populations for consideration as a measure’s definitive reference. However, in anticipation that not all measures would be published in a way that it would be possible to identify the first publication from the abstract, the names of all balance measures identified in the abstract screen were recorded for manual cross-checking and hand search for the index publication. Teams of 2 research assistants with health sciences backgrounds and graduate research training independently screened abstracts of studies identified in the database search using the screening criteria. The principal investigator, who also reviewed the list of all measures identified in the abstract screening, resolved disagreements and flagged relevant abstracts for follow-up hand search. The principal investigator had an educational background in kinesiology with graduate training in rehabilitation and medical sciences focused on fundamental and clinical research in postural control.

      Level 2 full-text screening criteria included (1) index publication in pediatric population, (2) have a stated objective or commonly used to assess balance, (3) include at least 1 standing task, (4) have both a standardized testing protocol and standardized evaluation criteria, and (5) evaluate a minimum of 1 psychometric property (validity or reliability). The last criterion (minimum of 1 psychometric property evaluated) was included for quality assessment purposes to prevent inclusion of measures with no empirical support. Hand searches were triggered at this phase if (1) no psychometric data were reported in the index publication (to determine whether companion articles existed that would support inclusion of the measure in the review); or (2) it was not clear from the full text whether the identified article was the index publication. Full-text screening was performed by teams of 2 research assistants, with disagreements resolved by the principal investigator. The preliminary list of included measures was reviewed and discussed by a local team of practicing pediatric physical therapists to confirm inclusion of all known relevant measures.

Data extraction and quality assessment

     Descriptive data abstraction was performed by teams of 2 research assistants and reviewed by the principal investigator. A standardized template was used to extract the measures’ stated purpose and development methods, characteristics (evaluation parameters and number of items), and results of preliminary psychometric testing (pediatric population and age range, and reliability and/or validity).The components of balance evaluated in each measure were explored by coding the individual test items and tasks using a systems perspective to postural control. Operational definitions for 9 components of balance were applied from a previous review of standing balance measures in adult populations13 after confirming that all components were identified as relevant to pediatric populations in the literature.10,14-16 Several pediatric balance measures were identical to the adult version (with respect to test items, evaluation criteria, and referenced associated index publication for adult populations), and the coding scheme from the previous scoping review of adult balance measures13 was adopted for these pediatric measures. For all other pediatric measures, 2 investigators independently reviewed the tasks and scoring criteria of each measure and identified on a binary scale (yes/no) which balance components were included in each measure. Individual components were defined as included if they were integral to task performance, even if not explicitly part of the measure’s evaluation criteria. Shumway-Cook and Woollacott’s reference1 of 7 years to reach postural maturity was used to determine whether each measure’s initial development and psychometric testing occurred in children who were in the development phase of postural control (study age, <7y), fully matured (study age, 7e18y), or crossed the postural development continuum. Disagreements were resolved through consensus discussion with a third investigator.

فهرست مطالب (ترجمه)

چکیده

روش ها

جستجوها و منابع داده ها

انتخاب مقاله

استخراج داده ها و ارزیابی کیفیت

تجزیه و ترکیب داده ها

نتایج

ویژگی های سنجه ها

مولفه های تعادل ارزیابی شده و نکات مربوط به رشد طرز حالت بدن در هر سنجه

بحث

محدودیت های مقاله

نتایج

فهرست مطالب (انگلیسی)

Abstract

Methods

Data Sources and searches

Study Selection

Data Extraction and quality assessment

Data Synthesis and analysis

Results

Measure characteristics

Components of balance evaluated and postural development considerations in each measure

Discussion

Study limitationsConclusions

References