دانلود رایگان مقاله تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج تحقیق و توسعه پس از اتخاذ IFRS
ترجمه رایگان

دانلود رایگان مقاله تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج تحقیق و توسعه پس از اتخاذ IFRS

عنوان فارسی مقاله: تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج تحقیق و توسعه پس از اتخاذ IFRS
عنوان انگلیسی مقاله: Changes in the value relevance of research and development expenses after IFRS adoption
کیفیت ترجمه فارسی: مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)
مجله/کنفرانس: پیشرفت در حسابداری - Advances in Accounting
رشته های تحصیلی مرتبط: حسابداری - مدیریت - اقتصاد
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت مالی - حسابداری مالی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
کلمات کلیدی فارسی: استانداردهای حسابداری - IFRS - ارتباط ارزش - تحقیق و توسعه - عوامل نهادی - حمایت از سرمایه گذار
کلمات کلیدی انگلیسی: Accounting standards - IFRS - Value relevance - R&D - Institutional factors - Investor protection
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.05.002
دانشگاه: گروه حسابداری، کالج تجارت و اقتصاد میهایلو، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا-فولرتون، ایالات متحده آمریکا
صفحات مقاله انگلیسی: 13
صفحات مقاله فارسی: 35
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2016
مبلغ ترجمه مقاله: رایگان
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 0882-6110
کد محصول: F2132
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

     در این مقاله به موضوع این که آیا پس از اتخاذIFRS  ماهیت تفاوت های بین GAAP ملی وIFRS  با تغییرات تفاضلی در ارتباط ارزشی مخارج R&D  در سراسر کشور همراه است یا نه رسیدگی می کنیم. با استفاده از مطالعه متفاوت در متفاوت در نمونه ایی از شرکت های دولتی در نه کشور که دوره های پیش ازIFRS و پس ازIFRS  را در طول سال های 1997-2012 پوشش می دهند، دریافتیم که پس از اتخاذ IFRS در کشورهایی که قبلا مجبور به مخارج فوری و یا مجاز به سرمایه گذاری اختیاری در هزینه های تحقیق و توسعه بودند ارتباط ارزشی مخارج R&D  کاهش پیدا می کند. در مقابل، کشورهایی که از قانون سرمایه گذاری اجباری به IFRS  تعویض شدند هیچ تغییری در ارتباط ارزشی مخارج  R&Dآنها وجود ندارد. همچنین پس از اینکهIFRS  اتخاذ شد اثرات تعدیل سازی نهادهای ملی بر تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج R&D را بررسی می کنیم. به این نتیجه رسیدیم که در کشورهایی که از سرمایه گذار حمایت شدیدتری می کنند، تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج R&D بیشتر است. علاوه بر این، در کشورهایی که فرهنگ ملی آنها با اجتناب از عدم اطمینان بالاتری مشخص می شود تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج R&D کمتر است. یافته های ما، هم اهمیت استانداردهای حسابداری و هم نهادهای ملی را در توضیح تغییرات در ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری پس از اتخاذ IFRS  برجسته می کند.

1. مقدمه 

     در حالی که اول بیشتر بررسی هایی که در مورد حسابداری بین المللی صورت گرفته، مزایای اتخاذ استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، از جمله بهبود شفافیت و مقایسه پذیری مستند شده ولی شواهد اخیر ترکیب می شوند  (De George, Li, & Shivakumar, 2015; Horton, Serafeim, & Serafeim, 2013) . عامل اختلاط مهمی که در تحقیقات بر روی تاثیرات اتخاذ IFRS  وجود دارد، ماهیت تفاوت های بین IFRS و اصول حسابداری پذیرفته همگانی (GAAP)  ملی قبلی است. بررسی های پیشین یا کنار گذاشته می-شوند و یا نمی توانند ماهیت این تفاوت ها را به طور مستقیم اندازه گیری کنند (Pope & McLeay, 2011). این بررسی ها پس از اتخاذ  IFRS با آزمایش تغییرات در روابط بین قیمت / بازده و درآمد، بر اثر کلی حاصل از اتخاذ  IFRSتمرکز می کنند. یکی از محدودیت های این بررسی این است که رقم درآمد کل، برای بسیاری از اقلام تفاوت هایی در عملیات حسابداری متضمن می شود یعنی نسبت دادن تغییرات در ارتباط ارزشی رقم درآمد کل پس از اتخاذ IFRS را به یک استاندارد حسابداری خاص غیر ممکن می سازد (DeFond, Hung, & Trezevant, 2007). این بررسی با در نظرگیری رویکردی متفاوت نوشته پیشین را ادامه می دهد. بر روی ارتباط ارزشی یک اصل حسابداری خاص تمرکز می کنیم: مخارج تحقیق و توسعه (R&D). به طورخاص، آزمایش می کنیم که چگونه ارتباط ارزشی مخارج R&D پس از تعویض در عملیات حسابداریR&D ، به IFRS تغییر پیدا می کنند. با محدود کردن یک اصل حسابداری، می توانیم به طور مستقیم تفاوت ها را در عملیات حسابداری R&D بین IFRS و GAAP  ملی اندازه گیری کنیم، و تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج R&D  را به اتخاذ IFRS نسبت دهیم.

     به دو دلیل بر مخارج R&D تمرکز می کنیم. نخست، تغییرپذیری های قابل توجه عملیات حسابداری مخارج R&D  در میان کشورهایی وجود دارد که قبلا IFRS را اتخاذ کرده باشند. GAAP ملی که بر مخارج R&D کشورهای اروپایی و استرالیا است یا به مخارج R&D نیاز دارد (قانون مخارج اجباری) یا سرمایه گذاری هزینه های R&D را اجازه می دهد (قانون سرمایه گذاری اختیاری) و یا سرمایه گذاری هزینه هایR&D  را تحت شرایط معینی اجبار می سازد (قانون سرمایه گذاری اجباری). در مقایسه،IFRS  زمانی که با شرایط خاصی روبرو می شود نیاز به سرمایه گذاری هزینه توسعه دارد از این رو مخارج فوری هزینه های تحقیق را اجبار می سازد. دوم، مخارج R&D با عدم اطمینان زیادی در منافع اقتصادی آتی خود یک اصل قابل توجه حسابداری است و به این ترتیب موضوع بسیاری از بررسی ها بوده است. بررسی های پیشین مستند کرده اند، مخارج R&D که در روش های مختلفی از حسابداری گزارش شده است دارای سطوح مختلفی از ارتباط و قابلیت اطمینان هستند (Healy, Myers, & Howe, 2002; Zhao, 2002). بنابراین، جالب است آزمایش کنیم که چگونه تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج R&D  پس از اینکه IFRS  را اتخاذ کردند با ماهیت تفاوت های بین  GAAP  ملی پیش ازIFRS  و IFRS  مربوط می شوند.

     بخشی از اطلاعات حسابداری چنانچه دارای یک پیش بینی مربوط به ارزش سهام باشد (Barth, Beaver, & Landsman, 2001) به عنوان ارتباط ارزشی تعریف می شود. تحقیقات ارتباط ارزشی ارزیابی می کند که به چه خوبی مقادیر حسابداری، بازتاب دهنده اطلاعات مورد استفاده با سرمایه گذاران صاحبان سهام است و برای تدوین کنندگان استاندارد، دیدگاه هایی را در مورد پرسش های سودمند فراهم می کند. Barth و همکاران (2001) اشاره کردند که اطلاعات حسابداری برای ارزش گذاری یک شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران خواهد بود البته تنها در صورتی که با اطمینان کافی اندازه گیری شود تا بازتاب دهنده قیمت سهام شود. نوشته های پیشینی که در مورد ارزش اقتصادی مخارج R&D و ارتباط ارزشی مخارج  R&Dاست را تحت عملیات مختلف حسابداری ترسیم می کنیم (Healy et al., 2002; Oswald & Zarowin, 2007). به طور خاص، سه فرضیه را توسعه می-دهیم در مورد اینکه چگونه تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج R & D پس از اتخاذ IFRS به روش های حسابداری R&D پیش از IFRS بستگی دارد: (1) ارتباط ارزشی مخارج  R&D در ادامه تغییر از قانون مخارج اجباری بهIFRS  کاهش پیدا می کند؛ (2) ارتباط ارزشی مخارج R&D در ادامه تغییر از قانون سرمایه گذاری اختیاری به IFRS کاهش پیدا می کند؛ و (3) ارتباط ارزشی مخارج R&D در ادامه تغییر از قانون سرمایه گذاری اجباری به  IFRSافزایش می یابد.

     برای اینکه فرضیه خودمان را آزمایش کنیم از یک طراحی متفاوت در متفاوت برای آزمایش تغییر ارتباط ارزشی پس از اتخاذ IFRS استفاده می کنیم. از دو مدل بازده و قیمت برای آزمایش رابطه مخارج گزارش شده R&D در مورد قیمت و بازده سهام استفاده می کنیم. ما نمونه هایی را در طول سال های 1997 تا 2012 از نه کشور ترسیم می کنیم که الزاماIFRS  را در سال 2005 اتخاذ کردند: استرالیا، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، سوئد، سوئیس، و انگلستان. نتایج حاصل از مدل های بازده نشان می دهد ارتباط ارزشی از مخارج گزارش شده R&D  پس از تغییر از قانون مخارج اجباری یا قانون سرمایه گذاری اختیاری به IFRS  کاهش می یابد. از سوی دیگر، تعویضی که از قانون سرمایه گذاری اجباری به IFRS صورت می پذیرد روشی که ارزش بازار، مخارج R&D را گزارش کرده بطور قابل توجهی تحت تاثیر قرار نمی دهد. در نمونه ما با این حال، نتایج حاصل از مدل های قیمت در پیش و پس از اتخاذ IFRS  یک رابطه قابل توجهی را بین قیمت حقوق سهام و مخارج R&D  نشان نمی-دهد.

     Ball (2006) اشاره می کند حسابداری که توسط De George و همکاران (2015) بازتاب پیدا کرده با نهادهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی شکل می گیرد. گزارش کارآمدی که توسط موسسه حسابداران خبره در انگلستان و ولز (ICAEW)  (2015) تهیه شده است خواستار تحقیقات بیشتری بر روی ارتباط بین استانداردهای گزارشگری مالی، نهادهای اطراف، و اثرات بازار سرمایه است. بنابراین در بخش دوم مقاله، بر روی اقتصاد نهادی جدید (North ، 1991) تکیه می کنیم تا ما را در پی بردن به این موضوع راهنمایی کند که چگونه عوامل نهادی ملی،  اثرات اتخاذ  IFRS که برروی تغییرات ارتباط ارزشی مخارج  R&D است را تعدیل می کند. سه عامل نهادی را به گونه تجزیه و تحلیل اکتشافی به شرح زیر بررسی می کنیم: فرهنگ گزارشگری مالی، قدرت حمایت از سرمایه گذار، و اجتناب از عدم اطمینان در فرهنگ ملی. به این نتیجه رسیدیم که قدرت حمایت از سرمایه گذار، تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج R&D  را تقویت می کند نظر به اینکه اجتناب از عدم اطمینان، پس از همگرایی به IFRS تغییرات را در ارتباط ارزشی کاهش می دهد. اثرات خاص به تفاوت های بین IFRS  وGAAP  ملی بستگی دارد.

     این بررسی در سه زمینه به این نوشته کمک می کند. اول، این بررسی به رشد این نوشته در مورد اثرات اتخاذ IFRS که برروی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری صورت گرفته کمک می کند. بررسی های پیشین ارتباط ارزشی درآمدها را پیش و پس از اتخاذ IFRS  مقایسه کرده اند و در مورد اینکه ارتباط ارزشی درآمد بعد از اتخاذ IFRS بهبود یافته است یا نه شواهد ترکیبی تهیه کردند  De George) و همکاران 2015). این بررسی ها سعی نمی کنند تا تفاوت هایی که درارتباط ارزشی رقم درآمد کل وجود دارد را به یک استاندارد حسابداری خاص نسبت دهند. بر یک اصل حسابداری خاص یعنی مخارج R&D تمرکز می کنیم. دریافتیم که بعد از اتخاذ IFRS ، تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج R & D بستگی بهGAAP  ملی قبل دارد. دوم، با نشان دادن اینکه عوامل نهادی ملی مانند فرهنگ گزارشگری مالی، اجرای قانون تجارت خودی، و اجتناب از عدم اطمینان در فرهنگ ملی، ارتباط ارزشی مخارج R&D را پس از اتخاذ IFRS تحت تاثیر قرار می دهد یا نه، به نوشته حسابداری بین المللی کمک می کنیم. سوم، مقاله ما با تکمیل بررسی های بین المللی قبل که ارتباط ارزشی مخارج R&D را تحت روش های مختلف حسابداری در سراسر کشورهای انتخاب شده پیش از اتخاذIFRS  آزمایش می کند، به نوشته حسابداریR&D  کمک می کند (به عنوان مثال، Zhao 2002). اثرات تفاضلی اتخاذ IFRS  بر ارتباط ارزشی  R&Dرا در کشورهای نمونه و با اطلاعات تازه تری بررسی می کنیم. علاوه بر این، مجموعه متفاوتی از نهادهای ملی را با روش های مختلف حسابداری یعنی با تعدیل کردن اثرات تفاضلی که از اتخاذIFRS  بر ارتباط ارزشی R&D است آزمایش می کنیم.

2. پیش زمینه نهادی، پیشینه پژوهش، و توسعه فرضیه

     با توجه به جدیدترین  مجله 2014 Battelle با پیش بینی بودجه جهانی R&D ، هزینه کل صرف شده برایR&D  در جهان 1.6 تریلیون دلار است که در حدود 2٪ از تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان (Battelle، 2013) است. شرکت ها با انتظاری که از R&D دارند تا یک درآمد قابل توجهی از محصولات و فرایندهای جدید تولید کند، متقبل آن می شوند. بیشتر بررسی ها آزمایش کرده اند که چگونه بازار سرمایه اطلاعاتی که در مورد مخارجR&D  از سوی شرکت ها اعلام شده را تفسیر می کند. با توجه به Hirschey  و Weygandt (1985) پیشینه پژوهش حسابداری مستند کرده که هم سطح مخارج R&D و هم تغییر در مخارج R&D  به طور مثبت با ارزش بازار و درآمد آتی همراه است (به عنوان مثال، Chan، Lakanishok و Sougiannis، 2001).

نمونه متن انگلیسی مقاله

abstract

     We investigate whether the nature of differences between national GAAP and IFRS is associated with differential changes in the value relevance of R&D expenses after the adoption of IFRS across countries. Using a difference-indifferences study on a sample of public companies in nine countries that covers pre-IFRS and post-IFRS periods during 1997–2012, we find that the value relevance of R&D expenses declines after IFRS adoption in countries that previously mandated immediate expensing or allowed optional capitalization of R&D costs. On the contrary, there is no change in the value relevance of R&D expenses for countries that switched from the mandatory capitalization rule to IFRS. We also investigate the moderating effects of national institutions on the changes in the value relevance of R&D expenses after IFRS adoption. We find that in countries with stronger investor protection, the changes in the value relevance of R&D expenses are larger. In addition, changes in the value relevance of R&D expenses are smaller for countries whose national culture is characterized by higher uncertainty avoidance. Our findings highlight the importance of both accounting standards and national institutions in explaining the changes in the value relevance of accounting information after IFRS adoption.

1. Introduction

     While the majority of the early international accounting studies have documented benefits of the adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS), such as improved transparency and comparability, more recent evidence is mixed (De George, Li, & Shivakumar, 2015; Horton, Serafeim, & Serafeim, 2013). An important confounding factor in research on the effects of IFRS adoption is the nature of differences between IFRS and the preceding national generally accepted accounting principles (GAAP). Prior studies either omit or do not directly measure the nature of these differences (Pope & McLeay, 2011).3 These studies focus on the overall effect of the adoption of IFRS by examining the changes in the relationship between prices/ returns and earnings following the adoption of IFRS. One limitation of these studies is that aggregate earnings numbers embody differences in accounting treatments for many items, making it impossible to attribute the changes in the value relevance of the aggregate earnings number following the adoption of IFRS to a particular accounting standard (DeFond, Hung, & Trezevant, 2007). This study extends prior literature by taking a different approach. We focus on the value relevance of one specific accounting item: research and development (R&D) expenses. Specifically, we examine how the value relevance of R&D expenses changes after a switch in the accounting treatment of R&D to IFRS. By narrowing down on one accounting element, we can directly measure the differences in R&D accounting treatments between national GAAP and IFRS, and attribute the changes in the value relevance of R&D expenses to IFRS adoption.

     We focus on R&D expenses for two reasons. First, considerable variations in accounting treatments of R&D expenditures existed among countries before they adopted IFRS. The national GAAP on R&D expenditures in European countries and Australia either required expensing R&D costs (the mandatory expensing rule), allowed capitalization of R&D costs (the optional capitalization rule), or mandated capitalization of R&D costs under certain conditions (the mandatory capitalization rule). In comparison, IFRS requires capitalization of development costs when certain conditions are met while mandates immediate expensing of research costs. Second, R&D expenditures are a significant accounting element with enormous uncertainty in its future economic benefits and thus have been the subject of many studies. Prior studies have documented that R&D expenses reported in different accounting regimes have different levels of relevance and reliability (Healy, Myers, & Howe, 2002; Zhao, 2002). Therefore, it is interesting to examine how changes in the value relevance of R&D expenses after the adoption of IFRS are related to the nature of differences between pre-IFRS national GAAP and IFRS.

     A piece of accounting information is defined as value relevant if it has a predicted association with stock value (Barth, Beaver, & Landsman, 2001). Value relevance research assesses how well accounting amounts reflect information used by equity investors, and provides insights into questions of interest to standard setters. Barth et al. (2001) note that accounting information will be relevant to investors in valuing a company only if it is measured reliably enough to be reflected in share prices. We draw upon prior literature on the economic value of R&D expenditures and value relevance of R&D expenses under different accounting treatments (e.g., Healy et al., 2002; Oswald & Zarowin, 2007). Specifically, we develop three hypotheses on how changes in the value relevance of R&D expenses after the IFRS adoption depend on the pre-IFRS R&D accounting regimes: (1) the value relevance of R&D expenses declines following the switch from the mandatory expensing rule to IFRS; (2) the value relevance of R&D expenses declines following the switch from the optional capitalization rule to IFRS; and (3) the value relevance of R&D expenses increases following the switch from the mandatory capitalization rule to IFRS.

     To test our hypotheses, we use a difference-in-differences design to examine the value relevance change after IFRS adoption. We employ both the return and price models to examine the association of reported R&D expenses with stock price and returns. We draw samples over the period of 1997 to 2012 from nine countries that mandatorily adopted IFRS in 2005: Australia, Finland, France, Germany, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, and the UK.4 The results from return models show that the value relevance of reported R&D expenses declines after the switch from the mandatory expensing rule or the optional capitalization rule to IFRS. On the other hand, the switch from the mandatory capitalization rule to IFRS does not significantly affect the way markets value reported R&D expenses. The results from price models, however, do not show a significant association between equity price and R&D expenses in our sample before and after the adoption of IFRS.

     Ball (2006) points out that accounting is shaped by economic, political, and social institutions, which is echoed by De George et al. (2015). An influential report produced by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) (2015) calls for more research on the links between financial reporting standards, surrounding institutions, and capital market effects. Therefore, in the second half of the paper, we rely on new institutional economics (North, 1991) to guide us to explore how national institutional factors moderate the effects of IFRS adoption on the changes in the value relevance of R&D expenses. As an exploratory analysis, we examine three institutional factors as follows: financial reporting culture, investor protection strength, and uncertainty avoidance in national culture. We find that investor protection strength amplifies the changes in the value relevance of R&D expenses whereas uncertainty avoidance reduces the changes in R&D value relevance following the convergence to IFRS. The specific effects depend on the differences between national GAAP and IFRS.

     This study makes three contributions to the literature. First, this study contributes to the growing literature on the effects of IFRS adoption on the value relevance of accounting information. Prior studies have compared the value relevance of earnings before and after the adoption of IFRS and produced mixed evidence on whether the value relevance of earnings has improved following the adoption of IFRS (De George et al., 2015). These studies do not attempt to attribute the differences in the value relevance of the aggregate earnings number to a particular accounting standard. We focus on one specific accounting item: R&D expenses. We find that the changes in the value relevance of R&D expenses after IFRS adoption depend on the preceding national GAAP. Second, we contribute to the international accounting literature by showing that national institutional factors such as financial reporting culture, insider trading law enforcement, and uncertainty avoidance in national culture continue to affect the value relevance of R&D expenses after the adoption of IFRS. Third, our paper contributes to the R&D accounting literature by complementing prior international studies that examine the value relevance of R&D expenses under different accounting regimes across selected countries before IFRS adoption (e.g., Zhao, 2002). We investigate the differential effects of IFRS adoption on R&D value relevance with more sample countries and more recent data. In addition, we examine a different set of national institutions moderating the differential effects of IFRS adoption on R&D value relevance given different accounting regimes before IFRS adoption.

2. Institutional background, prior literature, and hypothesis development

     According to the most recent 2014 R&D Magazine/Battelle Global R&D Funding Forecast, the total spending on R&D around the world is $1.6 trillion, which is about 2% of the worldwide GDP (Battelle, 2013). Companies undertake R&D in the expectation that it will generate significant income from new products and processes. A large number of studies have examined how the capital market interprets the information about R&D expenditures disclosed by companies. Since Hirschey and Weygandt (1985), the accounting literature have documented that both the level of R&D expenditures and the change in R&D expenditures are positively associated with future earnings and market value (e.g., Chan, Lakanishok, & Sougiannis, 2001).

فهرست مطالب (ترجمه)

چکیده

1.مقدمه 

2.پیش زمینه نهادی، پیشینه پژوهش، و توسعه فرضیه

2.1 پیش زمینه نهادی حسابداری برای R&D

2.2 ارتباط ارزشی R&D تحت عملیات حسابداری مختلف

2.3 تفاوت های بین IFRS و GAAP ملی و تغییراتی در ارتباط ارزشی مخارج R&D

3.طرح تحقیق

3.1. مدل های رگرسیون

3.2 انتخاب نمونه

3.3 آمار توصیفی

4.نتایج تجربی

4.1. استانداردهای حسابداری پیش ازIFRS  و تغییرات در ارتباط ارزشی مخارج R&D 

4.2 تحلیل اضافی نهادهای ملی و اثرات آنها بر تغییرات ارتباط ارزشی  R&D

4.3 تحلیل اضافی اثرات اختلاط بحران مالی 2008

5. نتیجه گیری

فهرست مطالب (انگلیسی)

abstract

1. Introduction

2. Institutional background, prior literature, and hypothesis development

2.1. Institutional background on accounting for R&D

2.2. Value relevance of R&D under different accounting treatments

2.3. Differences between national GAAP and IFRS and changes in value relevance of R&D expenses

2.3.1. Change from the mandatory expensing rule to IFRS

2.3.2. Change from the optional capitalization rule to IFRS

2.3.3. Change from the mandatory capitalization rule to IFRS

3. Research design

3.1. Regression models

3.2. Sample selection

3.3. Descriptive statistics

4. Empirical results

4.1. Pre-IFRS accounting standards and changes in value relevance of R&D expenses

4.2. Additional analysis of national institutions and their effects on changes in value relevance of R&D

4.3. Additional analysis of confounding effects of 2008 financial crisis

5. Conclusion

Appendix A. Variable definitions.

References