دانلود رایگان پایان نامه ترجیحات مصرف کننده برای پایداری و تاثیر آن بر فرایندهای مدیریت استراتژیک
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه ترجیحات مصرف کننده برای پایداری و تاثیر آن بر فرایندهای مدیریت استراتژیک

عنوان فارسی پایان نامه: ترجیحات مصرف کننده برای پایداری و تاثیر آن بر فرایندهای مدیریت استراتژیک در صنعت شیمایی: یک بررسی توصیفی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Consumer Preferences for Sustainability and its Impacts on Strategic Management Processes in the Chemical Industry: An Exploratory Investigation
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی - مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک
استاد راهنما: James Lee Harlan II
استاد مشاور: Jean Garner Stead
شناسه دیجیتال: https://dc.etsu.edu/honors/691
نویسندگان: Levi Paul Little
دانشگاه: East Tennessee State University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 49
مقطع: کارشناسی
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

فصل 1 مقدمه

محدوده تحقیق

محدودیت ها

هدف از مطالعه

شرح شرایط نتیجه

فصل دوم: بررسی ادبیات

مقدمه

تغییرات در اولویت مصرف کننده

دهه 1960 و 1970: آغاز

دهه 1980 و 1990: جنبش

2000 و 2010: چرخش هزاره ها

2020 تا امروز

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه

نظریه طراحی تحقیق

فلسفه تحقیق

نوع تحقیق

استراتژی تحقیق

افق زمانی

استراتژی نمونه گیری

جمع آوری داده ها

توجیه شرکت های مورد مطالعه

شرکت شیمیایی DowDuPont

شرکت شیمی ایستمن

شرکت پراکتر اند گمبل

توجیه متغیرهای مدیریت استراتژیک

چشم انداز، ماموریت و اهداف شرکت

ساختار پایداری

پیشنهادات محصول

مدیریت زنجیره تامین

گزارش

تشخیص خارجی

تحلیل داده ها

DowDuPont 2000، 2010، 2021

ایستمن 2000، 2010، 2021

2021 Procter & Gamble 2000، 2010

ماتریس تحقیق

محدودیت های روش شناختی

فصل چهارم: نتیجه گیری

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    توانایی ایجاد و اجرای عملیات تجاری پایدار برای شرکت‌های شیمیایی اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است تا با تقاضای مصرف‌کنندگان در حال رشد برای پایداری همگام شوند. این پایان نامه یک تحقیق اکتشافی است که برای بررسی استراتژی ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیریت ارشد شرکت های شیمیایی منتخب در حین برخورد با فشار مصرف کننده برای محصولات و فرآیندهای پایدار طراحی شده است. اجرای ساختارها و فرآیندهای خاص برای اندازه گیری میزانی که شرکت های شیمیایی برای عملیات پایدار در نظر گرفته اند مورد مطالعه قرار گرفت. این معیارها از فرآیندهای استراتژیک مطالعات شرکت ها شامل چشم انداز شرکت، ماموریت و اهداف، ساختار پایداری، ارائه محصول، مدیریت زنجیره تامین، گزارش، و شناسایی خارجی است. این ادبیات موافق است که شرکت‌های شیمیایی و ترجیحات مصرف‌کنندگان هر کدام به طور قابل‌توجهی به سمت پایداری در دو دهه گذشته تغییر کرده‌اند. این مطالعه به دنبال بررسی توسعه شاخص های کلیدی پایداری و نقش فشار مصرف کننده در توسعه عملیات پایدارتر است. شاخص‌ها از طریق مطالعات موردی کیفی سه شرکت شیمیایی، که هر کدام بخش متفاوتی از زنجیره ارزش صنایع شیمیایی، DowDuPont، Eastman Chemical Company و Procter & Gamble را نشان می‌دهند، تجزیه و تحلیل شدند. انتظار می‌رود نتایج مطالعات موردی نشان دهد که ترجیحات مصرف‌کننده شرکت‌های شیمیایی را برای اجرای فرآیندهای پایدار در عملیات مدیریت استراتژیک خود تحت فشار قرار داده است. نتایج می تواند برای تحقیقات بیشتر و تجزیه و تحلیل کمی استفاده شود.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    The ability to create and implement sustainable business operations has become increasingly important for chemical firms to keep up with ever-growing consumer demands for sustainability. This thesis is an exploratory investigation designed to examine the strategies and decisions made by top management of select chemical firms while dealing with consumer pressures for sustainable products and processes. The implementation of specific structures and processes were studied to measure the extent chemical firms have taken for sustainable operations. These measures of the strategic processes of the firms studies include corporate vision, mission, and goals, sustainability structure, product offerings, supply chain management, reporting, and external recognition. The literature is in agreement that chemical firms and consumer preferences have each significantly shifted towards sustainability in the past two decades. This study seeks to look at the development of key sustainability indicators and the role consumer pressures had in development of more sustainable operations. The indicators were analyzed through qualitative case studies of three chemical firms, each representing a different sector of the chemical industry’s value chain, DowDuPont, Eastman Chemical Company, and Procter & Gamble. The results of the case studies are expected to indicate that consumer preferences have pressured chemical firms to implement sustainable processes into their strategic management operations. The results could be used for further research and quantitative analysis.

فهرست انگلیسی مطالب

Chapter 1: Introduction

Research Scope

Limitations

Purpose of the Study

Description of Terms

Conclusion

Chapter 2: Review of Literature

Introduction

Changes in Consumer Preference

1960's & 1970's: The Beginning

1980's & 1990's: The Movement

2000's & 2010's: The Turn of the Millenia

2020 to Present Day

Chapter 3: Methodology

Introduction

Research Design Theory

Research Philosophy

Research Type

Research Strategy

Time Horizon

Sampling Strategy

Data Collection

Justification of Case Study Firms

DowDuPont Chemical Company

Eastman Chemical Company

The Procter & Gamble Company

Justification of Strategic Management Variables

Corporate Vision, Mission, and Goals

Sustainablity Structure

Product Offerings

Supply Chain Management

Reporting

External Recognition

Data Analysis

DowDuPont 2000, 2010, 2021

Eastman 2000, 2010, 2021

Procter & Gamble 2000, 2010, 2021

Research Matrix

Methodological Limitations

Chapter4: Conclusion

References