دانلود رایگان پایان نامه تفاوت های میان عملگرایی برند و مسئولیت اجتماعی شرکت
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه تفاوت های میان عملگرایی برند و مسئولیت اجتماعی شرکت

عنوان فارسی پایان نامه: تفاوت های میان عملگرایی برند و مسئولیت اجتماعی شرکت در ادراک مصرف کننده
عنوان انگلیسی پایان نامه: Differences Between Brand Activism and Corporate Social Responsibility in Consumer Perception
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی - مدیریت کسب و کار
استاد راهنما: Minna Logemann
استاد مشاور: Caryn Medved
شناسه دیجیتال: https://academicworks.cuny.edu/bb_etds/132
نویسندگان: Erika Marchiondo
دانشگاه: City University of New York
صفحات پایان نامه انگلیسی: 25
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

مقدمه

بررسی ادبیات

تعاریف عملگرایی برند

مسئولیت اجتماعی شرکتی (به عنوان عملگرایی برند)

سوالات تحقیق

روش تحقیق: گردآوری و تحلیل داده ها

جمع آوری داده ها

تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها: درخواست های مصاحبه مبتنی بر ادبیات

تجزیه و تحلیل داده ها: تم های اضطراری

برندها

اعتبار

تاثیر بر روابط برند

ابتکاراتی که با مصرف کنندگان طنین انداز شد

بحث و نتیجه گیری

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

     هدف از این پایان نامه تعیین این است که آیا تفاوت درک شده در بین مصرف کنندگان بین فعالیت برند و مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد. موضع گیری در زمینه های اجتماعی و سیاسی به یک الزام ناگفته برای برندهای بزرگ تبدیل شده است. مصرف کنندگان در مورد خرید از برندهایی که از رویه های اخلاقی پیروی نمی کنند، گزینش می کنند. مصرف کنندگان همچنین خواهان افزایش شفافیت برند در مورد علل بشردوستانه حمایت از برندها هستند. من می‌خواهم تعیین کنم که مصرف‌کنندگان تا چه اندازه از اقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی و کنش‌گری برند آگاه هستند و آیا مصرف‌کنندگان می‌توانند تفاوت اساسی بین رفتارهای مرتبط با این دو اصطلاح را شناسایی کنند. من یک سوال تحقیقاتی مطرح کردم و از سه درخواست مصاحبه برای جمع‌آوری تاریخ شفاهی از شش فرد ناشناس در مورد مواجهه و نظرات آنها در مورد فعالیت برند و مسئولیت اجتماعی شرکت استفاده کردم. تجزیه و تحلیل داده ها در این مقاله کیفی است. هدف از این طراحی کیفی این است که پاسخ های مصاحبه شوندگان طبیعی و بدون ساختار باشد و گفت و گوی گسترده و بدون ساختار پیرامون این دو مفهوم ایجاد کند. تحقیقات من نشان داد که از این شش شرکت کننده ناشناس، چهار نفر قادر به تشخیص تفاوت در عمل بین فعالیت برند و مسئولیت اجتماعی شرکت بودند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    The purpose of this thesis is to determine if there is a perceived difference among consumers between brand activism and corporate social responsibility. Taking a stand in social and political causes has become an unspoken requirement for major brands. Consumers are selective about purchasing from brands that do not adhere to ethical practices. Consumers are also demanding increased brand transparency about the philanthropical causes brands support. I want to determine how aware consumers are of acts of corporate social responsibility and brand activism, and if consumers are able to identify a fundamental difference between behaviors associated with the two terms. I posed one research question and used three interview prompts to collect oral histories from six anonymous individuals about their exposure to and opinions on brand activism and corporate social responsibility. The data analysis in this paper is qualitative. The purpose of this qualitative design is so that the interviewees' responses are natural and unstructured, creating a broad, unstructured conversation around these two concepts. My research found that of these six anonymous participants, four were able to distinguish a difference in practice between brand activism and corporate social responsibility.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Literature Review

Brand Activism Definitions

Corporate Social Responsibility (as Brand Activism)

Research Questions

Research Methods: Data Collection and Analysis

Data Collection

Data Analysis

Data Analysis: Literature-driven Interview Prompts

Data Analysis: Emergent Themes

Brands

Authenticity

Effect on Brand Relationship

Initiatives that Resonated with Consumers

Discussion and Conclusion

 References