دانلود رایگان پایان نامه آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از اصلاح آموزش عالی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از اصلاح آموزش عالی

عنوان فارسی پایان نامه: آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از اصلاح آموزش عالی در مصر: یک مورد مطالعه کیفی اکتشافی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Entrepreneurship Education as Part of Higher Education Reform in Egypt: An Exploratory Qualitative Case Study
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: کارآفرینی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، آموزش عالی، کارآفرینان موفق، اصلاح آموزش عالی
کلمات کلیدی انگلیسی: Entrepreneurship, Entrepreneurship Education, Higher Education, Successful Entrepreneurs, Higher Education Reform
استاد راهنما: Teklu Abate Bekele
استاد مشاور: Mustafa Toprak, Thomas Wolsey
شناسه دیجیتال: https://fount.aucegypt.edu/etds/1833
نویسندگان: Mona Mersal
دانشگاه: The American University in Cairo
صفحات پایان نامه انگلیسی: 94
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

1. فصل اول: مقدمه

1.1 پس زمینه

1.2 بیان مسئله

1.3 سوالات تحقیق

1.4 تعاریف اصطلاحات

2. فصل دوم: بررسی ادبیات

2.1 دیدگاه های بین المللی در مورد آموزش کارآفرینی در آموزش عالی

2.2 نقش دانشگاه های کارآفرین در جامعه

2.3 ادراک ذینفعان در مورد آموزش کارآفرینی

2.4 موانع و بهترین شیوه های بکارگیری دانشگاه های کارآفرین

2.5 زمینه سازی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی در مصر

2.6 نتیجه گیری

3. فصل سوم: چارچوب نظری

3.1. مسیرهای تحول

3.1.1 تقویت کننده هسته فرمان

3.1.2 حاشیه توسعه گسترده

3.1.3 پایگاه تامین مالی متنوع

3.1.4 هارتلند آکادمیک تحریک شده

3.1.5 فرهنگ کارآفرینی یکپارچه

4. فصل چهارم: طرح و روش تحقیق

4.1 رویکرد تحقیق

4.2 طراحی تحقیق

4.3 شرکت کنندگان

4.4 نمونه برداری

4.5 روش ها و روش های جمع آوری داده ها

4.6 تجزیه و تحلیل داده ها

4.7 پارامترهای کیفیت

4.8 اخلاق

5. فصل پنجم: ارائه یافته ها

5.1 ادراک ذینفعان آموزش عالی

5.1.1 پیامدهای اقتصادی آموزش کارآفرینی در AUC

5.1.2 پیامدهای فرهنگی-اجتماعی آموزش کارآفرینی در AUC

5.1.3 مفاهیم آموزشی آموزش کارآفرینی در AUC 

5.2 دیدگاه ذینفعان آموزش عالی در مورد بهترین شیوه ها و موانع آموزش کارآفرینی در AUC

5.3 مسیرهای تحول

5.3.1 تقویت کننده هسته فرمان

5.3.2 حاشیه رشد توسعه یافته

5.3.3 پایگاه تامین مالی متنوع

5.3.4 هارتلند آکادمیک تحریک شده

5.3.5 فرهنگ کارآفرینی یکپارچه

5.4 پیشنهادات ذینفعان آموزش عالی برای پیشبرد آموزش کارآفرینی در AUC

6. فصل ششم: بحث در مورد نتایج

6.1 سوال تحقیق شماره یک

6.2 سوال تحقیق شماره دو

6.3 نتیجه گیری

6.4 محدودیت ها

6.5 توصیه هایی برای تحقیقات آینده

منابع

ضمیمه ها

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    آموزش عالی از طریق آماده سازی رهبران و شهروندان موفقی که می توانند در بازار کار امروزی که به سرعت در حال تغییر است، رقابت کنند، نقش کلیدی در توسعه اقتصاد جوامع ایفا می کند. آموزش کارآفرینی می تواند راه را برای ایجاد شغل، نوآوری، تفکر انتقادی و رشد اقتصادی هموار کند. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه‌های ذینفعان آموزش عالی در مورد پیامدهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و آموزشی آموزش کارآفرینی در یک موسسه آموزش عالی بین‌المللی خصوصی در مصر، یعنی دانشگاه آمریکایی در قاهره (AUC) است. علاوه بر این، این مطالعه به دنبال بررسی برخی از موانع و بهترین شیوه های آموزش کارآفرینی در AUC است. این مطالعه از یک طرح مطالعه موردی کیفی برای پاسخ به سؤالات مطالعه استفاده کرد. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته یک به یک استفاده شد. از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب چهارده ذینفع از AUC استفاده شد. چارچوب کلارک (1998) از دانشگاه کارآفرین، جمع‌آوری داده‌ها را فراهم کرد و لنزهایی را ارائه کرد که نتایج مطالعه از طریق آن تجزیه و تحلیل و تفسیر شد. این مطالعه تصویر روشن و درک عمیقی از آموزش کارآفرینی در آموزش عالی، شیوه های اجرای آن و چالش های پیش روی یکی از موسسات آموزش عالی بین المللی مصر ارائه می دهد. یافته ها نشان داد که بین کارآفرینی و رشد اقتصادی، نوآوری و اشتغالزایی رابطه مستقیم وجود دارد. علاوه بر این، آموزش کارآفرینی به عنوان یک کاتالیزور برای مقابله با مسائل اجتماعی و تغییر ذهنیت یادگیرندگان برای ریسک کردن، پیگیری فرصت ها و تبدیل شدن به شغل ایجاد می کند. این یافته ها همچنین نشان داد که اگرچه AUC به عنوان بهترین دانشگاهی است که از کارآفرینی و سرمایه گذاری های تجاری در مصر حمایت می کند، هنوز کارهای زیادی برای پیشرفت کارآفرینی در AUC وجود دارد.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

     Higher Education plays a key role in developing societies’ economies through preparing successful leaders and citizens who can compete in today’s rapidly-changing labor market. Entrepreneurship education can pave the way for job creation, innovation, critical thinking, and economic growth. The aim of this study is to explore the views of higher education stakeholders about the economic, socio-cultural, and pedagogical implications of entrepreneurship education in a private international higher education institution in Egypt, namely the American University in Cairo (AUC). Moreover, the study seeks to investigate some of the obstacles and best practices of entrepreneurship education at the AUC. The study adopted a qualitative case study design to answer the study questions. Semi-structured one-on-one interviews were utilized to gather the required data. The purposeful sampling technique was utilized for selecting fourteen stakeholders from the AUC. Clark’s (1998) framework of the entrepreneurial university informed data collection and provided the lenses from which the study results were analyzed and interpreted. The study provides a clear picture and deep understanding of entrepreneurship education in higher education, its implementation practices and the challenges faced in one of the Egyptian international higher education institutions. The findings showed that there is a direct correlation between entrepreneurship and economic growth, innovation, and job-creation. Moreover, entrepreneurship education acts as a catalyst for tackling social issues and changing learners’ mindset to take risks, pursue opportunities, and become job-creators. The findings also revealed that although the AUC is considered as the best university that supports entrepreneurship and business ventures in Egypt, there is still a lot to be done to advance entrepreneurship at the AUC.

فهرست انگلیسی مطالب

1. Chapter One: Introduction

1.1 Background

1.2 Statement of the Problem

1.3 Research Questions

1.4 Definitions of Terms

2. Chapter Two: Literature Review

2.1 International Perspectives on Entrepreneurship Education in Higher Education

2.2 The Role of Entrepreneurial Universities in Society

2.3 Perceptions of stakeholders about entrepreneurship education

2.4 Obstacles and Best Practices of Employing Entrepreneurial Universities

2.5 Contextualization of Entrepreneurship Education in Higher Education in Egypt

2.6 Conclusion

3. Chapter Three: Theoretical Framework

3.1. Pathways of Transformation

3.1.1 The Strengthening Steering Core

3.1.2 The Expanded Developmental Periphery

3.1.3 The Diversified Funding Base

3.1.4 The Stimulated Academic Heartland

3.1.5 The Integrated Entrepreneurial Culture

4. Chapter Four: Research Design and Methodology

4.1 Research Approach

4.2 Research Design

4.3 Participants

4.4 Sampling

4.5 Data Collection Methods and Procedures

4.6 Data Analysis

4.7 Quality Parameters

4.8 Ethics

5. Chapter Five: Presentation of Findings

5.1 Higher Education Stakeholders’ Perceptions

5.1.1 Economic Implications of Entrepreneurship Education at the AUC

5.1.2 Socio-Cultural Implications of Entrepreneurship Education at the AUC

5.1.3 Pedagogical Implications of Entrepreneurship Education at the AUC

5.2 Higher Education Stakeholders’ Perceptions about the Best Practices and Obstacles of Entrepreneurship Education at the AUC

5.3 Pathways of Transformation

5.3.1 The Strengthening Steering Core

5.3.2 The Expanded Developmental Periphery

5.3.3 The Diversified Funding Base

5.3.4 The Stimulated Academic Heartland

5.3.5 The Integrated Entrepreneurial Culture

5.4 Higher Education Stakeholders’ Suggestions for Advancing Entrepreneurship Education at the AUC

6. Chapter Six: Discussion of Results

6.1 Research Question Number One

6.2 Research Question Number Two

6.3 Conclusions

6.4 Limitations

6.5 Recommendations for Future Research

References

Appendices