دانلود رایگان پایان نامه هوش سازمانی در نوآوری دیجیتالی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه هوش سازمانی در نوآوری دیجیتالی

عنوان فارسی پایان نامه: هوش سازمانی در نوآوری دیجیتالی: شواهدی از دانشگاه دولتی جورجیا
عنوان انگلیسی پایان نامه: Organizational Intelligence in Digital Innovation: Evidence from Georgia State University
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت فناوری اطلاعات - نوآوری تکنولوژی
استاد راهنما: Lars Mathiassen
استاد مشاور: Likoebe Maruping, Richard Baskerville
شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.31922/Z1BC-1A51
نویسندگان: Khaleed M. Fuad
دانشگاه: Georgia State University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 284
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

فصل 1 مقدمه

1.1. انگیزه تحقیق

1.2. طرح پژوهش

1.3. عناصر تحقیق

فصل 2 پیشینه نظری

2.1. مقدمه

2.2. نوآوری دیجیتال

2.3. نمایندگی دیجیتال

2.4. میانجیگری دیجیتال

2.5. خلاصه

فصل 3 چارچوب نظری

3.1. مقدمه

3.2. هوش

3.3. هوش تحلیلی

3.4. هوش رابطه ای

3.5. هوش سازمانی

3.6. خلاصه

فصل 4 پرس و جوی زمینه گرا

4.1. مقدمه

4.2. زمینه تغییر

4.3. محتوای تغییر

4.4. فرآیند تغییر

4.5. مدلی از نوآوری دیجیتال

4.6. خلاصه فصل

5 طرح تحقیق

5.1. مطالعه فرآیند طولی

5.2. تنظیم تحقیق

5.3. جمع آوری داده ها

5.4. کدگذاری و تحلیل

5.5. مدل فرآیند و توسعه نظریه

فصل 6 نتایج

6.1. مورد 1: هوش سازمانی در حین نوآوری دیجیتال در تدریس

6.2. مورد 2: هوش سازمانی در حین نوآوری دیجیتال در نظارت

6.3. مورد 3: هوش سازمانی در طول نوآوری دیجیتال در تعامل

6.4. مورد 4: هوش سازمانی در طول نوآوری دیجیتال در تامین مالی

6.5. تحلیل موردی متقاطع

6.6. تحلیل های زمینه تحول سازمانی

فصل 7 بحث

7.1. کمک به دانش

7.2. مفاهیم برای نظریه

7.3. مفاهیم برای تمرین

7.4. محدودیت ها و تحقیقات آینده

منابع

ضمیمه الف: پروتکل مصاحبه

ضمیمه ب: فهرست اسناد

ضمیمه ج: تعریف مفاهیم کلیدی

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    چهارمین انقلاب صنعتی سازمان ها را به چالش می کشد تا با چشم اندازهای پویای کسب و کار کنار بیایند زیرا آنها به دنبال بهبود موقعیت رقابتی خود از طریق دیجیتالی سازی سریع و فراگیر محصولات، خدمات، فرآیندها و مدل های کسب و کار هستند. از آنجایی که سازمان ها فرصت ها و تهدیدهای جدید را احساس می کنند و به آنها پاسخ می دهند، نوآوری های دیجیتال نه تنها نیازهای جدید، نیازهای بیان نشده و تقاضاهای بازار را برآورده می کنند، بلکه منجر به دگرگونی مخرب ساختارهای فنی اجتماعی نیز می شوند. علیرغم ارتباط عملی و اهمیت نظری نوآوری های دیجیتال، ما هنوز دانش محدودی در مورد اینکه چگونه ابتکارات نوآوری دیجیتال منطقی، تحقق یافته و برای بهبود عملکرد سازمانی مدیریت می شوند، داریم. با تکیه بر یک مطالعه طولی از نوآوری های دیجیتال برای بهبود موفقیت دانشجویان در دانشگاه ایالتی جورجیا، ما یک نظریه هوش سازمانی را برای کمک به درک چگونگی سازماندهی و مدیریت ابتکارات نوآوری دیجیتالی سازمان ها برای بهبود عملکرد آنها در طول زمان در زمینه گسترده تر تحول سازمانی ایجاد می کنیم. . ما فرض می‌کنیم که هوش سازمانی سازمان را قادر می‌سازد تا اطلاعات را جمع‌آوری، پردازش و دستکاری کند و دانشی را که ایجاد می‌کند، ارتباط برقرار کند، به اشتراک بگذارد و درک کند، بنابراین می‌تواند پتانسیل تطبیقی ​​خود را در محیط پویایی که در آن فعالیت می‌کند افزایش دهد. علاوه بر این، ما توضیح می‌دهیم که چگونه هوش سازمانی به‌عنوان آژانس انسانی و مادی در هوش تحلیلی و رابطه‌ای گرد هم می‌آید تا به سازمان‌ها کمک کند تا به طور مؤثر نوآوری‌های دیجیتالی را مدیریت کنند، و چگونه هوش سازمانی ابتکارات نوآوری دیجیتالی سازمان را شکل می‌دهد و شکل می‌گیرد. از این رو، در حالی که تحقیقات فعلی در مورد هوش سازمانی عمدتاً بر قابلیت‌های تحلیلی تأکید دارد، این تحقیق بر قابلیت‌های رابطه‌ای تأکید دارد. به طور مشابه، در حالی که تحقیقات فعلی در مورد هوش سازمانی فقط بر عامل انسانی متمرکز است، این تحقیق به طور مساوی بر عاملیت مادی متمرکز است. نظریه پیشنهادی ما از هوش سازمانی به درخواست‌های اخیر برای قرار دادن نظریه‌های IS در امتداد محور اجتماعی-فنی انسجام پاسخ می‌دهد و پیامدهای آشکاری برای تئوری و عمل دارد.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    The fourth industrial revolution challenges organizations to cope with dynamic business landscapes as they seek to improve their competitive position through rapid and pervasive digitalization of products, services, processes, and business models. As organizations sense and respond to new opportunities and threats, digital innovations are not only meeting new requirements, unarticulated needs, and market demands, they also lead to disruptive transformation of sociotechnical structures. Despite the practical relevance and theoretical significance of digital innovations, we still have limited knowledge on how digital innovation initiatives are rationalized, realized, and managed to improve organizational performance. Drawing on a longitudinal study of digital innovations to improve student success at Georgia State University, we develop a theory of organizational intelligence to help understand how organizations’ digital innovation initiatives are organized and managed to improve their performance over time in the broader context of organizational transformation. We posit that organizational intelligence enables an organization to gather, process, and manipulate information and to communicate, share, and make sense of the knowledge it creates, so it can increase its adaptive potential in the dynamic environment in which it operates. Moreover, we elaborate how organizational intelligence is constituted as human and material agency come together in analytical and relational intelligence to help organizations effectively manage digital innovations, and how organizational intelligence both shapes and is shaped by an organization’s digital innovation initiatives. Hence, while current research on organizational intelligence predominantly emphasizes analytic capabilities, this research puts equal emphasis on relational capabilities. Similarly, while current research on organizational intelligence focuses only on human agency, this research focuses equally on material agency. Our proposed theory of organizational intelligence responds to recent calls to position IS theories along the sociotechnical axis of cohesion and has pronounced implications for both theory and practice.

فهرست انگلیسی مطالب

CHAPTER 1 INTRODUCTION

1.1. Research Motivation

1.2. Research Design

1.3. Research Elements

CHAPTER 2 THEORETICAL BACKGROUND

2.1. Introduction

2.2. Digital Innovation

2.3. Digital Representation

2.4. Digital Mediation

2.5. Summary

CHAPTER 3 THEORETICAL FRAMING

3.1. Introduction

3.2. Intelligence

3.3. Analytical Intelligence

3.4. Relational Intelligence

3.5. Organizational Intelligence

3.6. Summary

CHAPTER 4 CONTEXTUALIST INQUIRY

4.1. Introduction

4.2. Context of Change

4.3. Content of Change

4.4. Process of Change

4.5. A Model of Digital Innovation

4.6. Summary

CHAPTER 5 RESEARCH DESIGN

5.1. Longitudinal Process Study

5.2. Research Setting

5.3. Data Collection

5.4. Coding and Analysis

5.5. Process Model and Theory Development

CHAPTER 6 RESULTS

6.1. Case 1: Organizational Intelligence during Digital Innovation in Teaching

6.2. Case 2: Organizational Intelligence during Digital Innovation in Monitoring

6.3. Case 3: Organizational Intelligence during Digital Innovation in Engaging

6.4. Case 4: Organizational Intelligence during Digital Innovation in Financing

6.5. Cross-Case Analysis

6.6. Analyses of the Context of Organizational Transformation

CHAPTER 7 DISCUSSION

7.1. Contributions to Knowledge

7.2. Implications for Theory

7.3. Implications for Practice

7.4. Limitations and Future Research

REFERENCES

APPENDIX A: INTERVIEW PROTOCOL

APPENDIX B: LIST OF DOCUMENTS

APPENDIX C: DEFINITION OF KEY CONCEPTS