دانلود رایگان پایان نامه تنوع و شمولیت در تبلیغ لوازم آرایشی و زیبایی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه تنوع و شمولیت در تبلیغ لوازم آرایشی و زیبایی

عنوان فارسی پایان نامه: تنوع و شمولیت در تبلیغ لوازم آرایشی و زیبایی و تاثیر آن بر شهرت شرکت
عنوان انگلیسی پایان نامه: Diversity and Inclusion in the Beauty and Cosmetic Advertising and its Impact on Corporate Reputation
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی - مدیریت کسب و کار
استاد راهنما: Caryn Medved
استاد مشاور: Minna Logemann
شناسه دیجیتال: https://academicworks.cuny.edu/bb_etds/142
نویسندگان: LISA ALLI
دانشگاه: CUNY Bernard M Baruch College
صفحات پایان نامه انگلیسی: 42
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

1.0 مقدمه

2.0 بررسی ادبیات

2.1 شهرت شرکت و تبلیغات

2.2 تکامل آرایش

2.3 رنگ گرایی و محدوده سایه

2.4 "اثر فنتی"

2.5 نمایندگی جنسیت

2.6 نمایندگی LGBTQ+ در صنعت آرایش

3.0 روش شناسی

3.1 سؤالات تحقیق:

3.2 آرشیو

3.3 رسانه های اجتماعی

4.0 نتایج

4.1 مضامین جنسیت، زنانگی و مردانگی

4.2 رنگ پوست / محدوده سایه محصول

4.3 بافت پوست از نظر جنسیت و سن

5.0 بحث

6.0 نتیجه گیری

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    در بسیاری از صنایع، مدیریت شهرت به ویژه پس از همه گیری کووید-19 و مسائل جاری پیرامون جنسیت، نژاد و قومیت، اولویت اصلی بوده است. به عنوان مثال، صنعت زیبایی و آرایشی همچنان با چالش های متعددی مواجه است که شامل تنوع و نمایندگی در توسعه محصول و تبلیغات است. این مطالعه در مورد صنعت زیبایی و آرایشی و نحوه شکل گیری شهرت شرکت توسط نمایندگی در تبلیغات و توسعه محصول است. این تحقیق راه های انتخابی را نشان می دهد که چگونه برندها محصولات خود را در طول تاریخ با بازیابی تبلیغات چاپی از آرشیو و رسانه های اجتماعی به بازار عرضه کرده اند. تغییرات در نمایش جنسیت، سن، رنگ پوست، نوع پوست، و ایده های زنانگی و مردانگی همه در نمونه های تاریخی تبلیغات لوازم آرایشی دیده می شود. بنابراین، بسیار مهم است که شرکت های زیبایی فراگیر باشند زیرا همچنان به تعیین استانداردهایی درباره نحوه درک و ارزش گذاری گروه های مختلف برای خود ادامه می دهند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

     Across many industries, reputation management has been a top priority, especially after the COVID-19 pandemic, and the ongoing issues surrounding gender, race, and ethnicity. The beauty and cosmetic industry, for example, continues to face several challenges involving diversity and representation in product development and advertising. This is a study of the beauty and cosmetic industry and how corporate reputation is shaped by representation in advertising and product development. This research demonstrates select ways how brands have marketed their products throughout history by retrieving print advertisements from archives and social media. Changes in representation of gender, age, skin tone, skin type, and ideas of femininity and masculinity are all seen in the historic examples of cosmetic advertising. Therefore, it is critical that beauty companies be inclusive as they continue to set standards of how diverse groups perceive and value themselves.

فهرست انگلیسی مطالب

1.0 Introduction

2.0 Literature Review

2.1 Corporate Reputation and Advertising

2.2 The Evolution of Makeup

2.3 Colorism and Shade Range

2.4 The “Fenty Effect”

2.5 Gender Representation

2.6 LGBTQ+ Representation in the Makeup Industry

3.0 Methodology

3.1 Research questions:

3.2 Archives

3.3 Social Media

4.0 Results

4.1 Themes of Gender, Femininity, and Masculinity

4.2 Skin Tone/ Product Shade Range

4.3 Skin Texture as it Pertains to Gender and Age

5.0 Discussion

6.0 Conclusion

References