دانلود رایگان پایان نامه زمان مشارکت مدیران فروش در تراکنش های تیم فروش
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه زمان مشارکت مدیران فروش در تراکنش های تیم فروش

عنوان فارسی پایان نامه: زمانی که مدیران فروش باید در تراکنش های تیم فروش مشارکت داشته باشند
عنوان انگلیسی پایان نامه: When Should Sales Managers Get Involved in Their Salesteams' Transactions
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: فروش، مدیران فروش، تیم فروش، نظریه نمایندگی
کلمات کلیدی انگلیسی: Sales, Sales Managers, Sales teams, Agency Theory
استاد راهنما: Dr. Brian Murtha
استاد مشاور: Dr. Nancy Johnson
شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.13023/etd.2022.048
نویسندگان: Daniel E. Chavez
دانشگاه: University of Kentucky
صفحات پایان نامه انگلیسی: 75
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

سپاسگزاریها

فهرست مطالب

لیست جداول

لیست تصاویر

فصل 1 مقدمه

فصل 2 نظریه و فرضیه ها

نظریه نمایندگی

تیم های فروش

موارد احتمالی: مراحل مشتری و محصول

فصل 3 روش جمع آوری داده ها

تعمیم پذیری

راه اندازی فرآیند فروش

نگرانی های درون زایی

مشخصات و شناسایی مدل

نتایج فصل چهارم

تأثیرات مشارکت مدیر بر معاملات فروش

مشارکت مدیر و مرحله مشتری

مشارکت مدیر و استفاده از محصول

تأثیرات مشارکت مدیر بر فروش فروشگاه

فصل پنجم مفاهیم و محدودیت ها

مفاهیم مدیریتی

مشارکت در ادبیات

محدودیت ها و فرصت های تحقیقاتی آینده

منابع

VITA

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    ادبیات موجود در مورد تیم های فروش، جنبه های مختلف اعضای تیم و تأثیرات آنها بر عملکرد فروش را بررسی می کند. ادبیات مدیریت فروش توضیح داده است که چگونه مدیران می توانند نتایج بهتری را از فروشندگان ارائه دهند. سوالی که در تقاطع این دو جریان ادبیات وجود دارد - آیا مدیران باید بخشی از تیم های فروش باشند - مورد توجه قرار نگرفته است و همان چیزی است که ما بررسی می کنیم. با استفاده از داده‌های یک شرکت Fortune 1000 که فروشگاه‌های خدمات خودرو را در سراسر ایالات متحده اداره می‌کند، این اثرات را آزمایش می‌کنیم. داده ها یک آزمایش طبیعی را ارائه می دهند زیرا تیم های فروش با ترکیب های مختلف به طور تصادفی به مشتریان اختصاص داده می شوند. ما پیکربندی‌های مختلفی را شناسایی می‌کنیم که در آن تیم فقط از فروشندگان یا مدیران و فروشندگان تشکیل شده است. بر اساس دیدگاه‌های نظریه بازی و تئوری نمایندگی، با توجه به اینکه فرصت‌های بیشتری برای سواری آزاد در تیم‌های فقط فروشندگان وجود دارد، انتظار می‌رود که در این تیم‌ها شانه خالی بیشتری داشته باشند که تلاش کمتری را از سوی همه اعضای تیم به همراه داشته باشد، نتیجه‌ای که به نوبه خود منجر خواهد شد. در فروش کمتر نتایج ما نشان می دهد که حضور مدیران باعث کاهش شرارت و افزایش فروش می شود.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    The existing literature on sales teams explores various aspects of team members and their effects on sales performance. The literature on sales management has described how managers can promote better results from salespeople. The question at the intersection of these two streams of literature – if managers should be part of sales teams -- has not been addressed and is what we explore. Using data from a Fortune 1,000 firm that operates automotive service stores across the US we test these effects. The data presents a natural experiment as sales teams with different compositions are assigned randomly to the customers. We identify different configurations where either the team is comprised only of salespeople or managers and salespeople. Based on insights from game theory and agency theory, given there are more opportunities to free-ride in salespeople-only teams, more shirking is expected in these teams, yielding less effort by all team members, an outcome that would, in turn, result in lower sales. Our results show that the presence of managers would reduce the shirking and increase sales.

فهرست انگلیسی مطالب

ACKNOWLEDGEMENTS

TABLE OF CONTENTS

LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

CHAPTER I INTRODUCTION

CHAPTER II THEORY AND HYPOTHESES

Agency Theory

Sales Teams

Contingencies: Customer and Product Stages

CHAPTER III METHODOLOGY

Data Collection

Generalizability

Sales Process Setup

Endogeneity Concerns

Model Specification and Identification

CHAPTER IV RESULTS

Manager Involvement Effects on Sales Transactions

Manager Involvement and Customer Stage

Manager Involvement and Product Usage

Manager Involvement Effects on Store Sales

CHAPTER V IMPLICATIONS AND LIMITATIONS

Managerial Implications

Contributions to the Literature

Limitations and Future Research Opportunities

REFERENCES

VITA