دانلود پایان نامه استراتژی منابع انسانی برای سازمان های غیرانتفایی
ترجمه نشده

دانلود پایان نامه استراتژی منابع انسانی برای سازمان های غیرانتفایی

عنوان فارسی پایان نامه: استراتژی منابع انسانی برای سازمان های غیرانتفایی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Human Resources Strategy for Nonprofit
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت منابع انسانی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: شرکت Camino Community Development، منابع انسانی، فرسودگی شغلی کارکنان، مدیریت منابع انسانی، رضایت کارکنان
کلمات کلیدی انگلیسی: Camino Community Development Corporation Inc., human resources, employee attrition, human resources management, employee satisfaction
استاد راهنما: Bipasha Tewary
استاد مشاور: Dr. Jeffrey Hamilton
شناسه دیجیتال: https://digitalcommons.gardner-webb.edu/education_projects/37
نویسندگان: Yessica Sierra
دانشگاه: Gardner-Webb University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 24
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

مقدمه

1.1 هدف پروژه

1.2 صلاحیت پروژه

1.3 پیچیدگی پروژه و ارزیابی تاثیر

1.3.1 پیچیدگی پروژه

1.3.2 تأثیر پروژه

1.4 منشور پروژه

2. اهداف پروژه

2.1 طرح کلی اهداف سازمان همکار

2.1.1 اهداف

2.1.2 معیارهای موفقیت

2.1.3 خطرات

2.2 طرح کلی اهداف دانش آموز

2.2.1 اهداف

2.2.2 معیارهای موفقیت

2.2.3 خطرات

3. محدوده پروژه

3.1 محدوده کار قطعی

3.2 مزایای پروژه

3.3 اهداف هوشمند

4. تحقیق منضبط

4.1 مقدمه و چارچوب نظری

4.2 فرضیه

4.3 سؤالات تحقیق

4.4 بررسی ادبیات

4.5 روش شناسی

5. سیستم های بهبود مستمر

5.1 برنامه ریزی بهبود مستمر

5.2 اقدامات بهبود مستمر

5.3 بازخورد بهبود مستمر

5.4 پیاده سازی بهبود مستمر

6. قابل تحویل

6.1 به سازمان شریک از نامزد

6.2 تحویل معوق

7. طرح ارتباطات

7.1 توسعه طرح ارتباطات

7.2 طرح تعامل ذینفعان

8. خطرات

8.1 کاهش و موارد احتمالی

8.2 محدودیت ها

9. بودجه

10. تجزیه و تحلیل و توصیه ها

11. انعکاس

11.1 یادگیری حرفه ای

11.2 توسعه شخصی

ضمیمه

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

     شرکت Camino Community Development با چالش مهمی در استفاده از منابع انسانی خود مواجه بود. نرخ فرسودگی کارکنان در سازمان بالا بود. یک تحقیق منضبط نشان داد که نارضایتی کارکنان، دستمزد پایین، و فقدان خط‌مشی‌های صحیح استخدام و نگهداری از جمله عواملی بودند که منجر به افزایش فرسایش شد. هدف پروژه مشاوره تدوین استراتژی‌های رهبری مؤثر است که می‌تواند منابع انسانی شرکت توسعه جامعه Camino را قوی کند. توصیه‌های حرفه‌ای برای رسیدگی به چالش‌های سازمان با منابع انسانی آن، تدوین و اجرای استراتژی‌های مناسب استخدام و حفظ بود. افزایش تمرکز بر انگیزه کارکنان برای افزایش رضایت کارکنان؛ افزایش حقوق کارکنان برای رسیدن به استانداردهای صنعت و پیشی گرفتن از آنها؛ و جایگزینی فوری کارکنان پس از بازنشستگی، استعفا یا سایر عواملی که می تواند آنها را قادر به کار کند. علاوه بر این، تعریف روشنی از اهداف و محدوده پروژه، ارزیابی دقیق ریسک، کاهش خطر و طرح اضطراری، یک برنامه ارتباطی، و یک بودجه کنترل شده و نظارت شده برای افزایش موفقیت پروژه وجود داشت.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

     Camino Community Development Corporation Inc. faced a significant challenge in the utilization of its human resources. There were high employee attrition rates in the organization. A disciplined inquiry revealed that employee dissatisfaction, low remuneration, and lack of sound recruitment and retention policies were among the factors that led to the increased attrition. The consultancy project aimed at formulating effective leadership strategies that would make the Camino Community Development Corporation Inc.'s human resources robust. Professional recommendations to address the organization's challenges with its human resources were formulation and implementation of sound recruitment and retention strategies; increased focus on employee motivation to enhance employee satisfaction; an increase in employee remuneration to reach and surpass the industry's standards; and immediate replacement of employees after retirement, resignations, or other factors that could make them unable to work. In addition, there was a clear definition of the project objectives and scope, a detailed risk assessment, a risk mitigation and contingency plan, a communication plan, and a well-controlled and monitored budget to enhance the project's success.

فهرست انگلیسی مطالب

Introduction

1.1   Project Purpose

1.2    Project Qualification

1.3    Project Complexity and Impact Assessment

1.3.1 Project Complexity

1.3.2 Project Impact

1.4   Project Charter

2.Project Objectives

2.1 Outline of Partnering Organization’s Objectives

2.1.1 Objectives

2.1.2 Success Criteria

2.1.3 Risks

2.2 Outline of Student’s Objectives

2.2.1 Objectives

 2.2.2 Success Criteria

2.2.3 Risks

3. Project Scope

3.1 Definitive Scope of Work

3.2 Project Benefits

3.3 SMART Goals

4. Disciplined Inquiry

4.1 Introduction and Theoretical Framework

4.2 Hypothesis

4.3 Research Questions

4.4 Literature Review

4.5 Methodology

5 Continuous Improvement Systems

5.1 Continuous Improvement Planning

5.2 Continuous Improvement Actions

5.3 Continuous Improvement Feedback

5.4 Continuous Improvement Implementation

6. Deliverables

6.1 To Partnering Organization From Candidate

6.2 Deferred Deliverables

7 Communications Plan

7.1 Communications Plan Development

7.2 Stakeholder Engagement Plan

 8. Risks

 8.1 Mitigation and Contingency

8.2 Constraints

9. Budget

10. Analysis and Recommendations

11 Reflection

11.1 Professional Learning

11.2 Personal Development

Appendix

References