دانلود رایگان پایان نامه پرداختن به سلامت روانی کارکنان صنعت مهمان نوازی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه پرداختن به سلامت روانی کارکنان صنعت مهمان نوازی

عنوان فارسی پایان نامه: پرداختن به سلامت روانی کارکنان صنعت مهمان نوازی: یک مطالعه اکتشافی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Addressing Mental Health of Hospitality Employees: An Exploratory Study
رشته های مرتبط: مدیریت - روانشناسی
گرایش های مرتبط: مدیریت منابع انسانی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: صنعت مهمان نوازی، فرهنگ محل کار، سلامت روانی، ترک شغل
کلمات کلیدی انگلیسی: hospitality, workplace culture, mental health, turnover
استاد راهنما: Way, Kelly
استاد مشاور: Sam M. Walton
شناسه دیجیتال: https://scholarworks.uark.edu/mgmtuht/19
نویسندگان: Chase A. Izell
دانشگاه: University of Arkansas, Fayetteville
صفحات پایان نامه انگلیسی: 38
مقطع: کارشناسی
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

قدردانی

فصل 1 مقدمه

فصل دوم: بررسی ادبیات

پیامدهای ترک شغل

افشای ریشه مشکل

پرداختن به چالش

فصل سوم: روش شناسی

جمعیت و انتخاب نمونه

ابزار دقیق

تکنیک های جمع آوری داده ها

تحلیل داده ها

فصل چهارم: نتایج و بحث

مشخصات پاسخگو

سوال تحقیق 1

سوال تحقیق 2

سوال تحقیق 3

فصل پنجم: نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

تفسیر یافته ها

توصیه ها

توصیه هایی برای تحقیقات بیشتر

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    چالش‌های سلامت روان در متخصصان مهمان‌نوازی که توسط یک بیماری همه‌گیر جهانی تشدید شده است، حوزه‌ای با شیوع و نگرانی رو به رشد برای صنعت است. از لحاظ تاریخی، این مسائل همچنان بر روحیه استعدادهای اساسی تأثیر می گذارد که فرهنگ گردش مالی را ترویج می کند که صنعت امروز را تعریف می کند. گذشته از هزینه‌های مستقیمی که به دلیل خاتمه داوطلبانه کارمندان متحمل می‌شوند، هزینه‌های غیرمستقیم برای فرهنگ محیط کار و رضایت مهمانان، تأثیر مالی کلی یک مشکل عمدتاً درمان‌نشده را بیشتر کرده است. هدف این تحقیق ارائه شواهدی مبنی بر کاهش سلامت روان در صنعت مهمان‌نوازی و در عین حال روشن ساختن عوامل کلیدی در چنین کاهشی در محیط کار و ارزیابی میزان پذیرش از مجموعه‌ای از ابتکارات ارائه‌شده است که شرکت‌های مهمان‌نوازی می‌توانند برای مقابله با این چالش استفاده کنند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Exacerbated by a global pandemic, mental health challenges within hospitality professionals are an area of growing prevalence and concern for the industry. Historically unaddressed, these issues are continuing to impact the morale of essential talent which is promoting a culture of turnover that defines the industry today. Aside from the direct costs incurred by voluntary employee termination, the indirect costs to workplace culture and guest satisfaction have furthered the overall financial impact of a largely untreated problem. The objective of this research is to provide evidence of declining mental health in the hospitality industry while illuminating the key contributors to such decline within the workplace and evaluating the receptivity to a series of presented initiatives that hospitality companies can use to address the challenge.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Acknowledgments and Recognitions

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Literature Review

The Implications of Turnover

Exposing the Root of the Problem

Addressing the Challenge

Chapter 3: Methodology

Population and Sample Selection

Instrumentation

Data Collection Techniques

Data Analysis

Chapter 4: Results and Discussion

Respondent Profile

Research Question 1

Research Question 2

Research Question 3

Chapter 5: Conclusion

Summary of Research

Interpretation of Findings

Recommendations

Recommendations for Further Research

References