دانلود رایگان پایان نامه تحلیل اعتبار تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکت در میان رهبری یک شرکت مادر
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه تحلیل اعتبار تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکت در میان رهبری یک شرکت مادر

عنوان فارسی پایان نامه: دستورالعمل پخت خوب: تحلیل اعتبار تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکت در میان رهبری یک شرکت مادر به برندهای رستوران جهانی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Recipe for good: analyzing the authenticity of CSR commitments among the leadership of a parent company to global restaurant brands
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی - مدیریت اجرایی - مدیریت کسب و کار
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، ESG، استراتژی کسب و کار، اخلاق کسب و کار، ارش های سازمانی، تحقیق کیفی
کلمات کلیدی انگلیسی: CSR; corporate social responsibility; ESG; business strategy; business ethics; organizational values; qualitative research
شناسه دیجیتال: https://ir.library.louisville.edu/honors/262
نویسندگان: Lauren Elizabeth Reuss
دانشگاه: University of Louisville
صفحات پایان نامه انگلیسی: 49
مقطع: کارشناسی
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

بررسی ادبیات

تعهد سازمانی

شهروندی شرکتی

پاسخگویی سازمانی

اصالت سازمانی

سوالات هدایت شده

روش شناسی

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل اسناد

شركت كنندگان

مصاحبه های فردی

تحلیل داده ها یافته ها

استراتژی یکپارچه

مردمی

اعتبار

بحث

نتیجه

منابع

ضمیمه A. همه چیزهایی که باید در بررسی بررسی شوند

پیوست B. ایمیل به مصاحبه شوندگان

پیوست C. مقدمه (رضایت امضا نشده)

ضمیمه D. راهنمای مصاحبه سوالات اضافی

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

ترجمه چکیده پایان نامه

    مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) شکلی از خود تنظیمی خصوصی است که توسط مشاغل انجام می شود. هدف CSR کمک به اهداف اجتماعی بشردوستی، فعالیت و اخلاق از طریق بهبود جامعه، سیاست و یا محیط است. مسئولیت اجتماعی شرکتی در حال تبدیل شدن به یک جنبه بزرگتر از تجارت مدرن است، اما با تبدیل شدن آن به بخشی از گفتمان مدرن، درست است که این سوال مطرح شود که آیا تلاش های آن برای کسانی که این ابتکارات را هدایت می کنند معتبر است؟ این مطالعه موردی به دنبال درک این موضوع است که چگونه رهبری در شرکت مادر یک برند جهانی مواد غذایی اصالت را به تصویر می‌کشد و تلاش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی خود را به ذینفعان منتقل می‌کند. با تکیه بر ادبیات موجود، این مطالعه از مصاحبه‌های کیفی برای تعیین اینکه آیا اقداماتی که در گزارش‌های روبه‌روی خارجی و موضوعات در حال ظهور به تصویر کشیده شده‌اند، توسط رهبری سازگار و درونی شده‌اند یا خیر، استفاده می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد که ارزش‌های مورد حمایت در گزارش‌های شرکتی برای رهبرانی که خط‌مشی‌های CSR را ایجاد می‌کنند معتبر است، و ارتباط بین سهامداران و بازارهای متنوع، اعتبار این تلاش‌ها را تقویت می‌کند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of private self-regulation conducted by businesses; CSR aims to contribute to societal goals of philanthropy, activism, and ethics by improving society, policy, and or the environment. Corporate social responsibility is becoming a greater aspect of modern business, but as it becomes part of the modern discourse, it is right to question whether its efforts are authentic to those driving these initiatives? This case study seeks to understand how the leadership within the parent company of a global foods brand depicts authenticity and communicates its social and environmental efforts to stakeholders. Building on existing literature, the study uses qualitative interviews to determine whether the measures portrayed in externally facing reports and the emerging themes were consistent and internalized by the leadership. This study finds that the values espoused in the corporate reports are authentic to leaders creating CSR policies, and that communication across stakeholders and within diverse markets reinforces the authenticity of these efforts.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Literature Review

Organizational Commitment

Corporate Citizenship

Organizational Accountability

Organizational Authenticity

Guided Questions

Methodology

Data Collection

Document Analysis

Participants

Individual Interviews

Data Analysis

Findings

Integrated Strategy

Grassroots

Authenticity

Discussion

Conclusion

References

Appendix A. Overarching Things to Monitor in Review

Appendix B.  Email to Interviewees

Appendix C.  Preamble (Unsigned Consent)

Appendix D.  Interview Guide

Additional Questions