دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و رهبری بر قصد رفتاری اشتراک گذاری دانش
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و رهبری بر قصد رفتاری اشتراک گذاری دانش

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و رهبری بر قصد رفتاری اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان سازمان ها در امارات متحده عربی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Investigating the Impact of Organisational Culture and Leadership on Knowledge Sharing Behavioural Intention Among Employees in Organisations in the United Arab Emirates
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت دانش - مدیریت منابع انسانی - مدیریت اجرایی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: قصد اشتراک گذاری دانش، فرهنگ سازمانی، نظریه عمل مستدل، گرایش تیمی، اعتماد، توافق، گشودگی، رهبری دانش، رهبری فراگیر
کلمات کلیدی انگلیسی: knowledge sharing intention, organisational culture, theory of reasoned action, team orientation, trust, agreement, openness, knowledge leadership, inclusive leadership.
استاد راهنما: Professor Barry O’Mahony
استاد مشاور: Professor John Edwards, Professor Alison Thirlwall
شناسه دیجیتال: https://ro.uow.edu.au/theses1/1304
نویسندگان: Hanan Abdulla Al Mheiri
دانشگاه: University of Wollongong
صفحات پایان نامه انگلیسی: 365
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

انتشارات

گواهینامه

انگیزه تحقیق

فهرست اختصارات

فهرست مطالب

فهرست تصاویر

لیست جداول

لیست ضمیمه ها

فصل 1 مقدمه

1.1 مقدمه

1.2 زمینه: فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش

1.3 زمینه تحقیق: امارات متحده عربی

1.4 تأثیر رهبری بر اشتراک دانش در امارات

1.5 اهداف و اهداف تحقیق

1.6 ساختار پایان نامه

1.7 خلاصه

فصل دوم: بررسی ادبیات

2.1 مقدمه

2.2 مدیریت دانش: چه زمانی شروع شد؟

2.3 تصورات غلط درباره مدیریت دانش در سازمان ها

2.4 انواع دانش

2.5 مفاهیم کلیدی

2.6 شکاف در ادبیات

2.7 خلاصه فصل سوم: توسعه نظری

3.1 مقدمه

3.2 چارچوب تحقیق و توسعه فرضیه ها

3.3 مدل 1 (مدل اصلی)

3.4 مدل 2

3.5 مدل 3

3.6 خلاصه

فصل چهارم: روش تحقیق

4.1 مقدمه

4.2 روش شناسی ترکیبی در ادبیات

4.3 روش های کمی

4.4 تجزیه و تحلیل داده ها

4.5 روش های کیفی

4.6 تجزیه و تحلیل کیفی

4.7 مطالعه آزمایشی

4.8 نتیجه گیری

4.9 خلاصه

فصل پنجم: ارائه، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های کمی

5.1 مقدمه

5.2 جمع آوری داده ها

5.3 ارزیابی مدل اندازه گیری

5.4 خلاصه

فصل ششم: ارائه، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های کیفی

6.1 مقدمه

6.2 تأثیر رهبری بر فرهنگ سازمانی

6.3 رهبری فراگیر و فرهنگ سازمانی

6.4 رهبری دانش و فرهنگ سازمانی

6.5 تأثیر رهبری بر مقاصد رفتاری به اشتراک گذاری دانش

6.6 تأثیر فرهنگ سازمانی بر مقاصد رفتاری اشتراک دانش

6.7 تأثیر فرهنگ سازمانی بر هنجارهای دستوری

6.8 عوامل جمعیت شناختی و تأثیر آنها بر تسهیم دانش

6.9 خلاصه

فصل هفتم: بحث

7.1 مقدمه

7.2 مدل 1 (مدل اصلی): رهبری دانش و رهبری فراگیر به عنوان تأثیراتی بر ابعاد فرهنگ سازمانی

7.3 مدل 2: رهبری دانش و رهبری فراگیر هر دو به عنوان عوامل پس زمینه در چارچوب TRA تلقی می شوند

7.4 مدل 3: رهبری دانش و رهبری فراگیر هر دو به عنوان تعدیل کننده در رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و نگرش نسبت به تسهیم دانش تلقی می شوند.

7.5 خلاصه کلی مدل های تحقیق

7.6 خلاصه

فصل هشتم: نتیجه گیری

8.1 مقدمه 8.2 مروری بر تحقیق

8.3 خلاصه نتایج

8.4 مشارکت نظری و تجربی

8.5 مشارکت های عملی / مفاهیم

8.6 محدودیت ها و جهت گیری ها برای تحقیقات آینده

8.7 خلاصه

لیست منابع

لیست ضمیمه ها

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    این مطالعه به دنبال به دست آوردن درک بهتری از عوامل مؤثر بر نیات رفتاری اشتراک دانش کارکنان در چارچوب سازمانی اماراتی است. در حالی که ادبیات نمونه‌هایی از مطالعات در مورد این موضوع را در کشورهای غربی و آسیا ارائه می‌کند، در خاورمیانه، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) و امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) تحقیقی پیرامون این موضوع وجود ندارد. برخی از سازمان‌ها تاکید زیادی بر نوآوری و فناوری داشته‌اند و فراموش کرده‌اند که چه چیزی (در نهایت) باعث موفقیت واقعی کسب‌وکارشان می‌شود - عامل انسانی.

    این مطالعه از رویکرد روش شناسی ترکیبی پیروی کرد. روش کمی رویکرد اولیه بود و روش های کیفی به عنوان یک تکنیک مکمل برای تعمیق درک برخی از نتایج داده های کمی استفاده شد. مبانی نظری این پایان نامه بر اساس نظریه کنش مستدل (TRA) و نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) است. این نظریه ها به طور گسترده در روانشناسی اجتماعی برای توضیح بسیاری از رفتارهای انسانی استفاده می شود. بنابراین این مدل بر اساس آخرین تکامل چارچوب TRA و TPB و همچنین عوامل اضافی برجسته شده در ادبیات توسعه داده شده است. یازده متغیر برای بررسی تأثیر آنها بر قصد به اشتراک گذاری دانش در یک زمینه سازمانی مورد آزمایش قرار گرفتند. داده های اولیه از پرسشنامه ای به دست آمد که در سه سازمان دولتی بزرگ در امارات متحده عربی اجرا شد: از 1073 پرسشنامه، 881 پرسشنامه قابل استفاده بود. در مجموع 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته (شامل مصاحبه های آزمایشی) در همان سه سازمان با مدیران سازمانی، مدیران مدیریت دانش و دست اندرکاران مدیریت دانش انجام شد. برای آزمون سه مدل مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که هم تأثیر رهبری فراگیر و هم رهبری دانش بر ابعاد فرهنگ سازمانی (مشارکت، اعتماد، توافق، جهت‌گیری تیمی و گشودگی) بسیار معنادار است. جالب توجه است و برخلاف انتظار، داده‌های کمی نشان می‌دهند که نه مشارکت و نه جهت‌گیری تیمی تأثیر معناداری بر نگرش نسبت به اشتراک دانش نداشتند. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که رهبری فراگیر تأثیر مثبتی بر نگرش به اشتراک دانش دارد در حالی که رهبری دانش تأثیر منفی دارد. علاوه بر این، تمام سازه‌های TRA برای هر سه مدل معنی‌دار بودند. نتایج بینش های مختلفی را در مورد اهداف رفتاری به اشتراک گذاری دانش در سازمان ها در امارات ارائه می دهد. سیاست گذاران، رهبران اجرایی و مدیران مدیریت دانش قادر خواهند بود از نتایج و پیامدهای عملی این مطالعه برای ایجاد برنامه های مداخله ای برای تقویت اهداف و شیوه های اشتراک دانش در سازمان ها استفاده کنند.

    این پایان نامه یک دیدگاه جایگزین برای تمرکز تکنولوژیکی رایج تر ارائه می دهد، و آن را بیشتر به عوامل مرتبط با انسان منتقل می کند. برای سازمان‌ها مهم است که اهمیت رهبری و فرهنگ سازمانی را در مقاصد رفتاری به اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان بپذیرند. مانند هر چیز دیگری که به تکامل ادامه می‌دهد، فرهنگ سازمانی و رهبری نیز تکامل می‌یابد و بنابراین، سازمان‌ها باید به دنبال بهترین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری باشند که آنها را در صدر بازار نگه دارد.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    This study seeks to obtain a better understanding of the factors influencing employees’ knowledge sharing behavioural intentions within the Emirati organisational context. While the literature provides some examples of studies on the subject in Western countries and Asia, there has been a lack of research around the topic in the Middle East, Gulf Cooperation Council (GCC) countries and the United Arab Emirates (UAE). Some organisations have placed a lot of emphasis on innovation and technology and forgotten what (ultimately) makes their business really successful – the human factor.

    The study followed a mixed methodology approach; the quantitative method was the primary approach and qualitative methods were employed as a complementary technique to deepen the understanding of some of the quantitative data results. The theoretical foundation of this thesis is based on the theory of reasoned action (TRA) and the theory of planned behaviour (TPB). These theories are widely used in social psychology to explain many human behaviours. The model therefore is developed based on the latest evolution of the TRA and TPB framework as well as additional factors highlighted in the literature. Eleven variables were tested to examine their impact on the intention to share knowledge in an organisational context. Primary data were obtained from a questionnaire administered to three large government organisations in the UAE: of 1073 questionnaires, 881 were usable. A total of 21 (including the pilot interviews) semi-structured interviews were carried out in the same three organisations with organisational executives, KM managers and KM practitioners. Structural equation modelling was used to test the three study models. The results show that both inclusive leadership’s and knowledge leadership’s influence on organisational culture dimensions (participation, trust, agreement, team orientation, and openness) were highly significant. Interestingly, and contrary to expectations, the quantitative data show that neither participation nor team orientation had a significant impact on attitude toward knowledge sharing. Also, the results show that inclusive leadership has a positive an impact on attitude toward knowledge sharing whereas knowledge leadership was found to have a negative influence. In addition, all TRA constructs were significant for all three models. The results offer various insights into knowledge sharing behavioural intentions in organisations in the UAE. Policy makers, executive leaders and KM managers will be able to utilise the results and the practical implications of this study to create intervention programs to enhance knowledge sharing intentions and practices in organisations.

    The thesis provides an alternative view to the more common technological focus, moving it more onto human related factors. It is important for organisations to acknowledge the importance of both leadership and organisational culture on knowledge sharing behavioural intentions among employees. Like anything else that keeps evolving, organisational culture and leadership too evolves and therefore, organisations need to look for the best organisational culture and leadership style that will keep them on top of the market.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Acknowledgments

Dedication

Publications

Certification

Research Motivation

List of Abbreviations

Table of Contents

List of Figures

List of Tables

List of Appendices

Chapter 1: Introduction

1.1 Introduction

1.2 Background: Organisational Culture and Knowledge Sharing

1.3 Research Context: The United Arab Emirates

1.4 Leadership Influence on Knowledge Sharing in the UAE

1.5 Research Aims and Objectives

1.6 Structure of the Thesis

1.7 Summary

Chapter 2: Literature Review

2.1 Introduction

2.2 Knowledge Management: When Did It Start?

2.3 Misconceptions About Knowledge Management in Organisations

2.4 Types of Knowledge

2.5 Key Concepts

2.6 Gaps in The Literature

2.7 Summary

Chapter 3: Theoretical Development

3.1 Introduction

3.2 Research Framework and Hypotheses Development

3.3 Model 1 (Main Model)

3.4 Model 2

3.5 Model 3

3.6 Summary

Chapter 4: Research Methodology

4.1 Introduction

4.2 Mixed Methodology in Literature

4.3 Quantitative Methods

4.4 Data Analysis

4.5 Qualitative Methods

4.6 Qualitative Analysis

4.7 Pilot Study

4.8 Conclusion

4.9 Summary

Chapter 5: Presentation, Analysis and Interpretation of Quantitative Data

5.1 Introduction

5.2 Data Collection

5.3 Evaluation of The Measurement Model

5.4 Summary

Chapter 6: Presentation, Analysis and Interpretation of Qualitative Data

6.1 Introduction

6.2 Leadership Impact On Organisational Culture

6.3 Inclusive Leadership and Organisational Culture

6.4 Knowledge Leadership and Organisational Culture

6.5 Leadership Impact On Knowledge Sharing Behavioural Intentions

6.6 Organisational Culture Impact on Knowledge Sharing Behavioural Intentions

6.7 Organisational Culture Impact On Injunctive Norms

6.8 Demographic Factors and Their Influence On Knowledge Sharing

6.9 Summary

Chapter 7: Discussion

7.1 Introduction

7.2 Model 1 (Main Model): Knowledge Leadership and Inclusive Leadership As Influences On Organisational Culture Dimensions

7.3 Model 2: Knowledge Leadership and Inclusive Leadership Are Both Treated as Background Factors in The TRA Framework

7.4 Model 3: Knowledge Leadership and Inclusive Leadership Are Both Treated as Moderators On the Relationship Between Organisational Culture Dimensions and Attitude Toward Knowledge Sharing

7.5 Overall Summary of Research Models

7.6 Summary

Chapter 8: Conclusion

8.1 Introduction

8.2 Overview of The Research

8.3 Summary of The Results

8.4 Theoretical and Empirical Contributions

8.5 Practical Contributions/Implications

8.6 Limitations and Directions for Future Research

8.7 Summary

List of References

List of Appendices