دانلود رایگان پایان نامه جستجوی عدالت و تحول سازمانی موثر
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه جستجوی عدالت و تحول سازمانی موثر

عنوان فارسی پایان نامه: جستجوی عدالت و تحول سازمانی موثر: دسته ای به عنوان حالتی از رهبری بدیع
عنوان انگلیسی پایان نامه: Seeking Justice and Effecting Organizational Change: Kategoria as a Form of Rhetorical Leadership
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت اجرایی - مدیریت تحول
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: اتهام، دسته، رهبری، تحول سازمانی، ارتباط سازمانی، رهبری بدیع
کلمات کلیدی انگلیسی: Accusation, Kategoria, Leadership, Organizational Change, Organizational Communication, Rhetorical Leadership
استاد راهنما: Leslie J. Harris
استاد مشاور: S. Scott Graham, Sarah Riforgiate, John Jordan
شناسه دیجیتال: https://dc.uwm.edu/etd/2917
نویسندگان: Marnie Lawler McDonough
دانشگاه: University of Wisconsin-Milwaukee
صفحات پایان نامه انگلیسی: 203
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

فصل 1: مقدمه

مفاهیم برای بورس تحصیلی و جامعه

ارتباطات و رهبری در سازمانها

فرهنگ سازمانی

ارتباطات بحران و پاسخ سازمانی

مقاومت سازمانی در برابر تغییر

رهبری بلاغی برای تغییر سازمانی

بررسی اجمالی و مطالعات موردی

موارد معاصر دسته‌ موفق

نتیجه گیری

یادداشت

فصل دوم: روش

تحلیل ژانر به عنوان روشی برای درک معاملات بلاغی

سودمندی تحلیل ژانر برای قرار دادن رده به عنوان ابزاری برای رهبری بلاغی

پارامترهای عمومی برای زیرمجموعه خاصی از دسته

رده‌بندی به‌عنوان شکلی کلی از بلاغت قانونی

پیشبرد رده به عنوان وسیله ای برای رهبری بلاغی

استدلال های ارزشی برای ایجاد انگیزه تغییر در طبقه بندی

نتیجه گیری

یادداشت

فصل 3: مطالعه موردی دانشگاه ایالتی میشیگان

دانشگاه ها و تغییرات سازمانی

بیانیه بازماندگان خواهر

اتهام و مطالبه عدالت

ایجاد دوگانگی روشن مبتنی بر ارزش ها

توسعه تصویری خاص از رهبری

درخواست تجدید نظر شخصی

نتیجه گیری

یادداشت

فصل 4: مطالعه موردی اوبر

نیاز و مقاومت در برابر تغییر در استارت آپ ها

فراخوان سرمایه گذاران خطرپذیر برای تغییر

اتهام به عنوان رهبری بلاغی برای برهم زدن سلسله مراتب مورد انتظار

برجستگی ارزش

تاکید بر ادراک عمومی

نگرانی برای سازمان نسبت به افراد

نتیجه گیری

یادداشت

فصل 5: مطالعه موردی فیس بوک

مناقشه و مقاومت در برابر تغییر

پیشنهاد یک سهامدار فعال

اتهام ساختن رهبری به عنوان یک مسئولیت مشترک

کنار هم قرار گرفتن قدرت بیش از حد و استقلال

تقاطع Synecdoche و عدالت

پیوند اعتماد عمومی و مسئولیت سازمانی

نتیجه گیری

یادداشت

نتیجه گیری

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

رسوایی های سازمانی در سطوح نهادی و رهبری در جامعه فراوان است و با افزایش پلتفرم ها و تریبون ها برای طرح اتهامات، اتهامات عمومی توسط افراد بی شمار افزایش یافته است. به‌عنوان یک ژانر مورد مطالعه، دسته‌بندی یا سخنرانی‌های متهم باید به دلیل توانایی آن‌ها در تأثیرگذاری بر تغییر در نظر گرفته شود. در این مطالعه، من استدلال می‌کنم که دسته‌ها می‌توانند به‌عنوان شکلی از رهبری بلاغی به کار گرفته شوند و به‌عنوان ابزاری برای برهم زدن سلسله‌مراتب ارزش و در نتیجه تأثیرگذاری بر تغییرات سازمانی مورد استفاده قرار گیرند. این تحقیق یک تحلیل ژانری را فرض می‌کند تا از ایجاد اتهام صرفاً به عنوان طبقه‌بندی لفاظی قانونی عبور کند، اما نشان دهد که شکل عمومی می‌تواند به عنوان رهبری بلاغی به کار رود، که می‌تواند با موفقیت توسط افراد با درجات مختلف قدرت برای برهم زدن انتظارات سلسله‌مراتبی ارزش استفاده شود. با ایجاد احساس گناه و عدالت جویی انگیزه تغییر ایجاد کنید. از آنجایی که سیر تکامل مسئول دانستن افراد در قدرت برای اعمال نادرست و سخنرانی‌های عمومی اتهام‌زنی ادامه دارد، این مطالعه هم تاکتیک‌های لفاظی را که می‌تواند بر تغییر تأثیر بگذارد و هم اینکه چگونه کسانی که قدرت نهادی کمتری دارند می‌توانند به طور مؤثر این استراتژی‌های لفاظی را برای دستیابی به عدالت اعمال کنند، نشان می‌دهد. برای کشف مکانیسم بلاغی طبقه بندی، من سه مورد معاصر و موفق تغییر رهبری را بررسی می کنم که در آن افراد با قدرت نهادی کمتر از متهم از گفتمان برای ایجاد انگیزه برای اقدام مشخص استفاده کردند. مطالعات موردی من شامل اتهاماتی است که به رهبران دانشگاه ایالتی میشیگان، اوبر و فیسبوک وارد شده است. درک عمیق‌تر دسته‌بندی برای غنی‌سازی دانش منتقدان از طریق روشن کردن راهبردهای بلاغی که می‌توانند با موفقیت در این سخنرانی‌ها برای دستیابی به اهداف مورد درخواست متهم به کار گرفته شوند، ضروری است. علاوه بر این، توضیح این استراتژی‌ها پیامدهای عملی برای افرادی دارد که می‌خواهند تخلفات رهبری را آشکار کنند و بر اقدامات سازمانی تأثیر بگذارند. افشای آنچه در گذشته مفید بوده است می‌تواند به تلاش‌های بلاغی آینده در دسته‌هایی که خواهان تغییر سازمانی هستند کمک کند. در زمانی که درک بهتر از سخنان اتهام برای دانشمندان و افرادی که به دنبال تغییر ملموس در سطح رهبری هستند حیاتی است، مطالعه من مفاهیم نظری و عملی را در هم آمیخته و بر دانش و جامعه تأثیر می گذارد.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

Organizational scandals at both the institutional and leadership levels abound in society, and, with growing platforms and forums to level allegations, public accusations by myriad individuals have increased. As an understudied genre, kategoria, or speeches of accusation, should be considered for their ability to influence change. In this study, I argue that kategoria can be employed as a form of rhetorical leadership and utilized as a tool to disrupt value hierarchies and, thus, effect organizational change. This investigation assumes a genre analysis to move beyond establishing accusation simply as a classification of forensic rhetoric but to illustrate that the generic form can be employed as rhetorical leadership, able to successfully be used by individuals with varying degrees of power to disrupt value hierarchy expectations and motivate change by establishing guilt and seeking justice. As the evolution of holding those in power accountable for misdeeds and public speeches of accusation continue, this study reveals both the rhetorical tactics that can impact change as well as how those who hold less institutional power can effectively enact these rhetorical strategies to achieve justice. To uncover the rhetorical mechanism of kategoria, I examine three contemporary and successful cases of leadership change in which individuals with less institutional power than the accused used discourse to motivate concrete action. My case studies include accusations leveled at leaders at Michigan State University, Uber, and Facebook. Deeper understanding of kategoria is necessary to enrich scholarship for critics by illuminating the rhetorical strategies that can be successfully deployed in these speeches to accomplish the ends called for by the accuser. Furthermore, elucidating these strategies has practical implications for individuals who wish to reveal leadership transgressions and impact institutional action. Revealing what has been useful in the past can inform future rhetorical attempts at kategoria that call for organizational change. At a time when enhanced understanding of speeches of accusation is critical for scholars and individuals seeking concrete change at the leadership level, my study fuses theoretical and practical implications, impacting both scholarship and society.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Acknowledgements

Chapter 1: Introduction

Implications for Scholarship and Society

Communication and Leadership in Organizations

Organizational Culture

Crisis Communication and Organizational Response

Organizational Resistance to Change

Rhetorical Leadership for Organizational Change

Overview and Case Studies

Contemporary Cases of Successful Kategoria

Conclusion

Notes

Chapter 2: Method

Genre Analysis as Method for Understanding Rhetorical Transactions

The Utility of Genre Analysis to Situate Kategoria as a Tool for Rhetorical Leadership

Generic Parameters for Specific Subset of Kategoria

Kategoria as a Generic Form of Forensic Rhetoric

Advancing Kategoria as a Device for Rhetorical Leadership

Value Arguments to Motivate Change Within Kategoria

Conclusion

Notes

Chapter 3: Michigan State University Case Study

Universities and Organizational Change

The Sister Survivors’ Statement

Accusation and Demands for Justice

Establishment of a Clear Dichotomy Grounded in Values

Development of a Specific Image of Leadership

Personal Appeals

Conclusion

Notes

Chapter 4: Uber Case Study

The Need for and Resistance to Change at Start-ups

Venture Capitalists’ Call for Change

Accusation as Rhetorical Leadership to Disrupt Expected Hierarchy

Value Prominence

Emphasis on Public Perception

Concern for the Organization over Individual

Conclusion

Notes

Chapter 5: Facebook Case Study

Controversy and Resistance to Change

An Activist Shareholder’s Proposal

Accusation to Construct Leadership as a Shared Responsibility

Juxtaposition of Too Much Power and Independence

Intersection of Synecdoche and Justice

Linkage of Public Trust and Organizational Responsibility

Conclusion

Notes

Conclusion

Bibliography

Curriculum Vitae