دانلود رایگان پایان نامه ایجاد ظرفیت سازمانی و انسانی در یک سازمان کوچک غیر انتفاعی خدمات انسانی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه ایجاد ظرفیت سازمانی و انسانی در یک سازمان کوچک غیر انتفاعی خدمات انسانی

عنوان فارسی پایان نامه: ایجاد ظرفیت سازمانی و انسانی در یک سازمان کوچک غیر انتفاعی خدمات انسانی از طریق فرهنگ توسعه رهبری
عنوان انگلیسی پایان نامه: Building Human and Organizational Capacity in a Small Nonprofit and Human Service Organization Through a Culture of Leadership Development
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت اجرایی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: غیر انتفایی، توسعه رهبری، رهبری اصیل-خدمتگذارانه، چارچوب ارزش های ضد و نقیض، مدل سه مرحله ای لوین، سازمان خدمات انسانی
کلمات کلیدی انگلیسی: nonprofit, leadership development, authentic-servant leadership, competing values framework, Lewin's three-step model, human service organization
شناسه دیجیتال: https://ir.lib.uwo.ca/oip/295
نویسندگان: Adam A. Silver
دانشگاه: Western University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 125
مقطع: دکتری
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

فهرست مطالب

خلاصه

خلاصه اجرایی

سپاسگزاریها

فهرست مطالب

لیست جداول

لیست تصاویر

فصل اول: مقدمه و مسئله

زمینه سازمانی

تاریخچه و هدف سازمانی

ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

چارچوب های نظری موجود

موقعیت رهبری و لنز

صدا و هویت رهبری شخصی

آژانس رهبری و موقعیت

لنز رهبری شخصی

مشکل عملی رهبری

چشم انداز تغییر

چارچوب بندی مسئله

تمرین چهار فریم بولمن و دیل

تجزیه و تحلیل PESTE

عدالت اجتماعی زمینه مسئله عمل

سوالات راهنمایی از مسئله تمرین

چالش های برآمده از مشکل تمرین

عوامل بالقوه در ایجاد مشکل تمرین

خطوط تحقیق از مسئله عمل

چشم انداز تغییر متمرکز بر رهبری

چشم انداز تغییر

شکاف بین وضعیت حال و آینده

اولویت‌های تغییر بر اساس تحلیل از طریق چارچوب ارزش‌های رقابتی

ارزش و عدالت اجتماعی

آمادگی تغییر سازمانی

ارزیابی آمادگی سازمانی کهیله برای تغییر

فصل 1 خلاصه

فصل 2: برنامه ریزی و توسعه

رویکردهای رهبری برای تغییر

رهبری اصیل

رهبری خدمتگزارانه

چارچوبی برای رهبری فرآیند تغییر

مدل هشت مرحله ای کوتر

مدل سه مرحله‌ای لوین

انواع تغییر

تحلیل سازمانی انتقادی

مدل همسویی سازمانی نادلر و توشمن

راه حل های ممکن برای رفع مشکل

تمرین راه حل 1: اعمال تغییرات جزئی در روند جاری و تخصیص بودجه

راه حل 2: اجرای برنامه درسی توسعه رهبری تجویز شده

راه حل 3: برنامه طراحی شده مشترک با گزینه های سفارشی سازی

راه حل انتخاب شده

برنامه ریزی - انجام - مطالعه - عمل

چالش های اخلاق رهبری، برابری و عدالت اجتماعی

فصل 2 خلاصه

فصل 3: اجرا، ارزیابی و ارتباطات

تغییر برنامه اجرایی

زمینه برای تغییر

تغییر برنامه ریزی و شناسایی اولویت ها

مدیریت انتقال

مسائل و محدودیت های اجرایی بالقوه

نظارت و ارزیابی فرآیند تغییر

برنامه ریزی - انجام - مطالعه - عمل

ردیابی و ارزیابی تأثیر تغییر

برنامه ریزی برای ارتباط با نیاز به تغییر و فرآیند تغییر

ایجاد آگاهی در مورد نیاز به تغییر

ارتباطات مناسب برای گروه های خاص

ابزارهای ارتباطی و زمان بندی

فصل 3 خلاصه

مراحل بعدی و ملاحظات آینده

نتیجه گیری OIP

منابع

ضمیمه الف: پرسشنامه آمادگی برای تغییر

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    سازمان‌های غیرانتفاعی معمولاً از کارکنانی با پیشینه‌ها و تحصیلات مختلف و با درجات مختلف تجربه رهبری تشکیل شده‌اند. در بسیاری از موارد، کارکنان فاقد تجهیز به سمت نقش‌های ارشد سوق داده می‌شوند، بدون اینکه راهنمایی یا پیشرفتی داشته باشند که آنها را برای افزایش مسئولیت آماده می‌کند و منجر به چالش‌های عملیاتی، کاهش روحیه و فرسودگی کارکنان می‌شود. علاوه بر این، بدون توسعه رهبران آینده، مسائل برنامه ریزی جانشین پروری هم در سطح سازمانی و هم در سطح بخش آشکار می شود. این نگرانی‌ها تا حدی می‌تواند با تعبیه توسعه رهبری استراتژیک و عمدی در فرهنگ سازمانی سازمان‌های خدمات انسانی غیرانتفاعی کوچک برطرف شود. مشکل تمرین (PoP) در اتحاد مراقبت Kehillah (Kehillah) عدم توسعه عمدی رهبری است و برنامه بهبود سازمانی (OIP) بر تجزیه و تحلیل Kehillah از طریق لنزها و چارچوب‌های متعدد به منظور شناسایی راه‌حل‌های PoP متمرکز است. این OIP زمینه سازمانی کهی‌الله را از طریق چهار چارچوب بولمن و دیل، چارچوب ارزش‌های رقیب کوین و مدل همخوانی سازمانی نادلر و توشمن بررسی می‌کند. مشخص شده است که بهترین راه حل برای PoP یک برنامه توسعه رهبری مشترک با گزینه های سفارشی است. از طریق استفاده از یک رویکرد ترکیبی رهبری خدمتگزار اصیل و با در نظر گرفتن چارچوب نظریه سیستم های کهیلا، مدل سه مرحله ای لوین به عنوان ابزار تغییر راهنما که توسط چرخه های نظارت و بهبود مکرر برنامه ریزی انجام-مطالعه-عمل (PDSA) پشتیبانی می شود، استفاده می شود. وضعیت مطلوب کهی‌الله یکی از عملکردهای بالا، فرهنگ مراقبتی و فرصت‌های رشد است. OIP برای دستیابی به این وضعیت ترسیم شده است و می تواند برای سازمان های غیرانتفاعی با هر اندازه ای اصلاح، اعمال و مقیاس شود.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Nonprofit organizations are typically comprised of staff from different backgrounds and education, and with varying degrees of leadership experience. In many cases, underequipped staff members are thrust into senior roles without mentorship or development that would prepare them for increased responsibility, leading to operational challenges, depleted morale, and staff burnout. Furthermore, without developing future leaders, issues of succession planning become evident both at the organizational level, and at the sector level. These concerns, in part, can be remedied by embedding strategic and intentional leadership development into the organizational culture of small nonprofit human service organizations. The problem of practice (PoP) in Kehillah Care Alliance (Kehillah) is the lack of intentional leadership development, and the organizational improvement plan (OIP) is focused on analyzing Kehillah through multiple lenses and frameworks in order to identify solutions to the PoP. This OIP examines Kehillah’s organizational context through Bolman and Deal’s four frames, Quinn’s competing values framework, and Nadler and Tushman’s organizational congruence model. It is determined that the best solution for the PoP is a collaborative leadership development program with customized options. Through use of a hybrid authentic-servant leadership approach, and in consideration of Kehillah’s systems theory framework, Lewin’s three-step model is used as the guiding change tool supported by plan-do-study-act (PDSA) iterative monitoring and improvement cycles. The desired state of Kehillah is one of high performance, caring culture, and growth opportunities. The OIP is mapped out to achieve this state, and can be modified, applied, and scaled for nonprofit organizations of any size.

فهرست انگلیسی مطالب

Table of Contents

Abstract

Executive Summary

Acknowledgements

Table of Contents

List of Tables

List of Figures

Chapter 1: Introduction and Problem

Organizational Context

Organizational History and Purpose

Mission, Vision, and Values

Existing Theoretical Frameworks

Leadership Position and Lens

Personal Leadership Voice and Identity

Leadership Agency and Positionality

Personal Leadership Lens

Leadership Problem of Practice

Vision for Change

Framing the Problem of Practice

Bolman and Deal’s Four Frames

PESTE Analysis

Social Justice Context of the Problem of Practice

Guiding Questions from the Problem of Practice

Challenges Emerging from the Problem of Practice

Potential Factors Contributing to the Problem of Practice

Lines of Inquiry from the Problem of Practice

Leadership Focused Vision for Change

Vision for Change

Gap Between the Present and Future State

Priorities for Change Based on Analysis through the Competing Values Framework

Social Justice and Equity

Organizational Change Readiness

Assessment of Kehillah’s Organizational Readiness for Change

Chapter 1 Summary

Chapter 2: Planning and Development

Leadership Approaches to Change

Authentic Leadership

Servant Leadership

Framework for Leading the Change Process

Kotter’s Eight-Step Model

Lewin’s Three-Step Model

Types of Change

Critical Organizational Analysis

Nadler and Tushman’s Organizational Congruence Model

Possible Solutions to Address the Problem of Practice

Solution 1: Apply Slight Modifications to Current Process and Budget Allocation

Solution 2: Implementation of a Prescribed Leadership Development Curriculum

Solution 3: Collaboratively Designed Program with Customization Options

Selected Solution

Plan-Do-Study-Act

Leadership Ethics, Equity, and Social Justice Challenges

Chapter 2 Summary

Chapter 3: Implementation, Evaluation, and Communication

Change Implementation Plan

Context for Change

Change Planning and Identifying Priorities

Managing the Transition

Potential Implementation Issues and Limitations

Change Process Monitoring and Evaluation

Plan-Do-Study-Act

Tracking and Assessing the Impact of the Change

Plan to Communicate the Need for Change and the Change Process

Building Awareness of the Need for Change

Tailored Communication for Specific Groups

Communication Tools and Timing

Chapter 3 Summary

Next Steps and Future Considerations

OIP Conclusion

References

Appendix A: Readiness-for-Change Questionnair