دانلود رایگان پایان نامه دسترسی به بیمه عمر و تاب آوری مالی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه دسترسی به بیمه عمر و تاب آوری مالی

عنوان فارسی پایان نامه: دسترسی به بیمه عمر و تاب آوری مالی: پرورش رشد پایدار و احتساب شده در آمریکای لاتین
عنوان انگلیسی پایان نامه: Life Insurance Access and Financial Resilience: Fostering Sustainable and Inclusive Growth in Latin America
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بیمه - مدیریت مالی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: تاب آوری مالی، بیمه عمر، رشد پایدار، آمریکای لاتین
کلمات کلیدی انگلیسی: financial resilience, life insurance, sustainable development, Latin America
استاد راهنما: Matthew Warning
استاد مشاور: Bradford Dillman, Third Advisor
شناسه دیجیتال: https://soundideas.pugetsound.edu/honors_program_theses/37
نویسندگان: Nicolas R. Thompsen
دانشگاه: The University of Puget Sound
صفحات پایان نامه انگلیسی: 24
مقطع: کارشناسی
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

1. مقدمه

2 بررسی ادبیات

2.1 انعطاف پذیری مالی

2.1.1 تعریف انعطاف پذیری مالی

2.1.2 انعطاف پذیری مالی و شمول مالی

2.1.3 پرسش های تاب آوری در آمریکای لاتین

2.2 بیمه عمر

2.2.1 درک بیمه عمر

2.2.2 دسترسی به بیمه عمر در آمریکای لاتین

3 انتظارات نظری

4 داده

4.1 نمونه

4.2 اقدامات

4.2.1 متغیر وابسته

4.2.2 متغیر مستقل بهره

4.2.3 متغیرهای کنترل

4.3 محدودیت ها

5 مدل

6 نتایج

7 بحث

8 نتیجه گیری

منابع

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

    ادبیات موجود تمرکز فزاینده ای را بر انعطاف پذیری مالی برای رسیدگی بهتر به موضوع فقر چند بعدی در مناطق در حال توسعه مستند کرده است. حرکت به سمت تاب آوری مالی بخشی از یک فرآیند طولانی است که رابطه بین فقر و دسترسی مالی را بررسی کرده است. با این حال، از آنجایی که انعطاف‌پذیری مالی یک موضوع نسبتاً جدید است، ویژگی‌های چگونگی تقویت انعطاف‌پذیری مالی با استفاده از محصولات مالی خاص هنوز اثبات نشده است. بنابراین، این مطالعه بررسی رابطه بین دسترسی به بیمه عمر و انعطاف پذیری مالی را در نمونه ای از 16 کشور آمریکای لاتین با درآمد متوسط ​​ارائه می دهد که اولین مطالعه در نوع خود است. هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل سهم بیمه عمر در حمایت از توسعه انعطاف‌پذیری مالی برای تقویت طبقه متوسط ​​نوظهور برای ادامه رشد پایدار و فراگیر در آمریکای لاتین با درآمد متوسط ​​است. این مطالعه نشان می‌دهد که دسترسی به بیمه عمر به طور مثبت و قابل‌توجهی به افزایش انعطاف‌پذیری مالی در آمریکای لاتین با درآمد متوسط ​​با اثرات بالقوه قابل توجهی بر انعطاف‌پذیری طبقه متوسط ​​و کاهش فقر پایدار کمک می‌کند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

    Existing literature has documented an increasing focus on financial resilience to better address the issue of multidimensional poverty in developing regions. The move to financial resilience is a part of a long process that has examined the relationship between poverty and financial access. Yet because financial resilience is a relatively new topic, the specifics of how financial resilience can be fostered using specific financial products has yet to be substantiated. Thus, this study offers an examination of the relationship between life insurance access and financial resilience in a sample of 16 middle-income Latin American countries, the first study of its kind. The objective of the research is to analyze the contribution of life insurance on supporting the development of financial resilience to strengthen the emergent middle-class to continue sustainable and inclusive growth in middle-income Latin America. This study reveals that life insurance access contributes positively and significantly to increasing financial resilience in middle-income Latin America with potentially significant effects on middle class resilience and sustained poverty alleviation.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

1 Introduction

2 Literature Review

2.1 Financial Resilience

2.1.1 Defining Financial Resilience

2.1.2 Financial Resilience and Financial Inclusion

2.1.3 Questions of Resilience in Latin America

2.2 Life Insurance 

2.2.1 Understanding Life Insurance

2.2.2 Life Insurance Access in Latin America

3 Theoretical Expectations

4 Data

4.1 Sample

4.2 Measures

4.2.1 Dependent Variable

4.2.2 Independent Variable of Interest

4.2.3 Control Variables

4.3 Limitations

5 Model

6 Results

7 Discussion

8 Conclusion

References