دانلود رایگان پایان نامه بازارهای کشاورزان و انسجام اجتماعی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه بازارهای کشاورزان و انسجام اجتماعی

عنوان فارسی پایان نامه: بازارهای کشاورزان و انسجام اجتماعی در دنیای بعد از کووید 19
عنوان انگلیسی پایان نامه: Farmers Markets and Social Cohesion in a Post-COVID-19 World
رشته های مرتبط: مدیریت - کشاورزی
گرایش های مرتبط: بازاریابی - بازاریابی محصولات کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
استاد راهنما: Daniela Marini
استاد مشاور: Azfar Hussain, Deana Weibel
شناسه دیجیتال: https://scholarworks.gvsu.edu/gradprojects/117
نویسندگان: Daniel Falknor
دانشگاه: Grand Valley State University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 32
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

چکیده

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی ادبیات

روش ها

نتایج

تحلیل

نتیجه گیری و توصیه

ضمیمه ها

آثار ذکر شده

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

     احساس تعلق به یک جامعه یا انسجام اجتماعی در فضاهای غذایی ایجاد می شود که توسط سه مکانیسم مجزا و منحصر به فرد امکان پذیر می شود: مجاورت، فراوانی و تعامل. این مطالعه به طور خاص به بازار کشاورزان خیابان فولتون در گرند رپیدز و تأثیرات همه‌گیری کووید-19 بر مزایای اجتماعی ناشی از مکانیسم‌های انسجام اجتماعی می‌پردازد، در تلاشی برای شناسایی و کشف راه‌های جدید برای افزایش انسجام اجتماعی در فضاهای غذایی. . سه جمعیت در بازار کشاورزان شناسایی شد: مشتریان، فروشندگان و کارکنان بازار. نظرسنجی‌ها و مصاحبه‌های غیررسمی شواهدی را ارائه کردند که نشان می‌دهد نزدیکی به بازار و در داخل آن، فراوانی حضور بیشتر، و موارد بیشتر تعاملات نشان‌دهنده گرایش به سمت احساس قوی‌تر تعلق و پیوند (انسجام اجتماعی) در بازار کشاورزان است. داده‌های مربوط به COVID-19 نشان می‌دهد که بازار به فضایی تبدیل شد که در آن انسجام اجتماعی امکان‌پذیر بود و حتی ممکن است تا حدودی به دلیل حضور بیشتر، با حمایت از تراکنش‌های بیشتر کمک‌های غذایی، افزایش یافته باشد.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

     The sense of belonging to a community, or social cohesion, is established in food spaces enabled by three separate and unique mechanisms: proximity, frequency, and interactions. This study looks specifically at the Fulton Street Farmers Market in Grand Rapids and the effects the COVID-19 pandemic had on the social benefits derived from the mechanisms of social cohesion, in an attempt to identify and discover new ways to leverage social cohesion in food spaces. Three populations were identified at the farmers market: customers, vendors, and market staff. Surveys and informal interviews provided evidence that proximity to and within the market, higher frequencies of attendance, and greater instances of interactions indicate a trend towards stronger feelings of belonging and connectedness (social cohesion) at the farmers market. Data on COVID-19 shows the market became a space where social cohesion was possible and may have even increased in part due to higher attendance, supported by higher food assistance transactions.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Table of Contents

Introduction

Literature Review

Methods

Results

Analysis

Conclusions and Recommendation

Appendices

Works Cited