دانلود پایان نامه رایگان برندسازی ملت
ترجمه نشده

دانلود پایان نامه رایگان برندسازی ملت

عنوان فارسی پایان نامه: برندسازی ملت: موردی برای استراتژی بازاریابی در روابط بین المللی
عنوان انگلیسی پایان نامه: Nation Branding: The Case for Marketing Strategy in International Relations
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی - بازاریابی بین المللی
استاد راهنما: Dr. Nancy Buchan
استاد مشاور: Dr. Michael Murphree
شناسه دیجیتال: https://scholarcommons.sc.edu/senior_theses/532
نویسندگان: Brooke Boan
دانشگاه: University of South Carolina - Columbia
صفحات پایان نامه انگلیسی: 46
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

چکیده

مقدمه

مفاهیم پیش زمینه

برندسازی ملت

مطالعات موردی

بحث

نتیجه گیری

آثار ذکر شده

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

این پایان نامه به دنبال پرداختن به مفهوم برندسازی ملت و چگونگی استفاده دولت ها از استراتژی های بازاریابی برای دستاوردهای روابط بین الملل است. با استفاده از مرور ادبیات مفاهیم و روندهای مرتبط در روابط بین‌الملل، از جمله قدرت نرم، دیپلماسی عمومی و اشاعه فرهنگی، ارتباط بین استراتژی‌های بازاریابی و روندهای سیاست خارجی روشن می‌شود. تجزیه و تحلیل برندسازی ملت، ریشه ها، کاربردها و چالش های آن، بینشی را در مورد یک حوزه رو به رشد روابط بین الملل فراهم می کند. مطالعات موردی کشوری خاص برای بررسی نتایج واقعی برندسازی ملی از جمله کاستی‌ها و فرصت‌های آینده انتخاب شدند. مورد ژاپن نشان می‌دهد که چگونه یک کشور می‌تواند از فرهنگ خود برای ایجاد یک برند ملی قوی استفاده کند و از مزایای اقتصادی «دیپلماسی فرهنگ پاپ» استفاده کند. روسیه به عنوان نمونه‌ای از کشوری انتخاب شد که برای غلبه بر برند ملی منفی تلاش کرده است و چگونه ایالت، قبل از رویدادهای اخیر، اقدام به تغییر نام تجاری کرده بود. روسیه همچنین می تواند نشان دهد که هر گونه پیشرفت در شهرت یک کشور در خارج از کشور چقدر سریع می تواند از بین برود. در نهایت، از مورد چین برای ارائه نمونه ای از کشوری استفاده می شود که در انتقال برنامه های ایجاد قدرت نرم و دیپلماسی عمومی بسیار پیشرو بوده است. تعهد دولت چین به توسعه اقتصادی با طرح «کمربند و جاده» و مشارکت‌های دانشگاهی از طریق مؤسسه‌های کنفوسیوس، نمونه‌های عینی از اینکه چگونه می‌توان سیاست‌های برندسازی ملی را متناسب با اهداف خاص یک دولت تنظیم کرد، ارائه می‌کند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

This thesis seeks to address the concept of nation branding and how states can use marketing strategies for international relations gains. Using a literature review of relevant concepts and trends in international relations, including soft power, public diplomacy, and cultural diffusion, the connection between marketing strategies and foreign policy trends become clear. An analysis of nation branding, its origins, applications, and challenges, provides insight into an up-and-coming area of international relations. Specific country case studies were chosen to examine the real-world results of nation branding including the shortcomings and future opportunities. The case of Japan shows how a country can leverage their culture to build a strong nation brand and the economic benefits of ‘pop culture diplomacy.’ Russia was chosen as an example of a country that has struggled to overcome a negative nation brand and how the state, prior to recent events, had attempted to rebrand. Russia can also demonstrate how quickly any progress in a nation’s reputation abroad can be lost. Lastly, the case of China is used to provide an example of a country that has been very upfront in communicating plans for building soft power and public diplomacy. The Chinese government’s commitment to economic development with the Belt and Road Initiative and academic partnerships through Confucius Institutes provide concrete examples of how nation branding policies can be tailored to fit a state’s specific goals.

فهرست انگلیسی مطالب

Thesis Summary

Abstract

Introduction

Background Concepts

Nation Branding

Case Studies

Discussion

Conclusion

Works Cited