دانلود رایگان پایان نامه پیش بینی رویگردانی مشتری
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه پیش بینی رویگردانی مشتری

عنوان فارسی پایان نامه: پیش بینی رویگردانی مشتری در بخش تجارت الکترونیک
عنوان انگلیسی پایان نامه: Customer Churn prediction in ECommerce Sector
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: بازاریابی - تجارت الکترونیک
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: رفتار مشتری، پیش بینی رویگردانی، رویگردانی مشتری، بازاریابی دیجیتالی
کلمات کلیدی انگلیسی: Customer behaviour, Churn prediction, Customer churn, Digital marketing
استاد راهنما: Sanjay Modak
استاد مشاور: Khalil Al Hussaeni
شناسه دیجیتال: https://scholarworks.rit.edu/theses/11183
نویسندگان: Abdulrahman Alshamsi
دانشگاه: Rochester Institute of Technology
صفحات پایان نامه انگلیسی: 40
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

قدردانی

چکیده

فهرست مطالب

لیست جداول

لیست تصاویر

فصل 1

1.1 پس زمینه مشکل

1.2 بیان مشکل

1.3 اهداف پروژه

1.4 روش

1.5 محدودیت های مطالعه

فصل 2 - مروری بر ادبیات فصل

فصل 3 - شرح پروژه

3.1 جمع آوری داده ها

3.2 شرح داده ها

فصل 4 - تجزیه و تحلیل پروژه

4.1 تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی

4.2 پاکسازی داده ها

4.3 تجسم داده ها

4.4 نتایج - تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی

4.5 مدل ساختمان

4.6 مقایسه مدل های مختلف

فصل 5 - نتیجه گیری

5.1 نتیجه گیری

5.2 توصیه ها

5.3 تحقیقات آتی

کتابشناسی

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

     با افزایش محبوبیت تجارت الکترونیک و توسعه سریع. رقابت بین شرکت های تجارت الکترونیک شدیدتر می شود (ژانگ، 2015). همانطور که مشخص است، مهم ترین موضوع حفظ مشتریان با ارائه بهترین خدمات همراه با قیمت مناسب است. بنابراین، با افزایش سریع حجم معاملات تجارت الکترونیک و رقابت شدید در بازار برای پاسخگویی به تقاضای بالای مشتریان، جذب مشتریان از طریق خدمات سفارشی و استراتژی‌های هدفمند برای افزایش وفاداری مشتریان ضروری است. از سوی دیگر، ریزش مشتری در تجارت الکترونیک تغییرات غیرخطی و دسته‌بندی نامتقارن مشتریان را نشان می‌دهد. داده‌های ریزش مشتری تجارت الکترونیک دارای یک عدم تعادل نمونه معمولی است که به این معنی است که تعداد نمونه‌های ریزش به طور قابل‌توجهی بیشتر از تعداد نمونه‌های ریزش نشده یا برعکس است. این تحقیق روش ها یا مدل های تحمیل شده بر تجارت الکترونیک را برای کاهش فعالانه ریزش مشتری پیشنهاد می کند.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

     With the increasing popularity of e-commerce and the rapid development. The competition among e-commerce companies becomes fiercer (Zhang, 2015). As known, the most significant matter is to retain customers by providing the best services along with a suitable price. Therefore, with the rapid increase of e-commerce transaction volume and intense competition in the market to meet the high demand from customers, it is necessary to attract customers through customised services and targeted strategies to increase customer loyalty. On the other hand, e -commerce customer churn shows nonlinear changes and asymmetrical customer categories. E-commerce customer churn data has a typical sample imbalance which means that the number of churn samples is significantly larger than the number of non-churned samples or vice versa. This research proposes the methods or models imposed on e-commerce to proactively reduce customer churn.

فهرست انگلیسی مطالب

ACKNOWLEDGMENTS

ABSTRACT

TABLE OF CONTENTS

LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

CHAPTER 1

1.1   BACKGROUND OF THE PROBLEM

1.2    STATEMENT OF THE PROBLEM

1.3    PROJECT GOALS

1.4    METHODOLOGY

1.5    LIMITATIONS OF THE STUDY

CHAPTER 2 - LITERATURE REVIEW

CHAPTER 3 - PROJECT DESCRIPTION

3.1 DATA COLLECTION

3.2 DATA DESCRIPTION7

CHAPTER 4 - PROJECT ANALYSIS

4.1 EXPLORATORY DATA ANALYSIS

4.2 DATA CLEANING

4.3 DATA VISUALIZATION

4.4 RESULTS – EXPLORATORY DATA ANALYSIS

4.5 MODEL BUILDING23

4.6 COMPARISON OF DIFFERENT MODELS

CHAPTER 5 – CONCLUSION

5.1 CONCLUSION

5.2 RECOMMENDATIONS

5.3 FUTURE WORK

BIBLIOGRAPHY