دانلود رایگان پایان نامه تاثیر رایانه ها بر بخش های کوچک صادراتی
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه تاثیر رایانه ها بر بخش های کوچک صادراتی

عنوان فارسی پایان نامه: تاثیر رایانه ها بر بخش های کوچک صادراتی در شیلی
عنوان انگلیسی پایان نامه: The Effect of Subsidies on Small Exporting Sectors in Chile
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت بازاریابی و صادرات - بازاریابی بین المللی
ترجمه فارسی کلمات کلیدی: یارانه صادراتی، برنامه عقب نشینی ساده، بخش کوچک صادراتی، معایب تطبیقی
کلمات کلیدی انگلیسی: export subsidy, ‘simplified’ drawback program, small exporting sector, comparative disadvantage
استاد راهنما: Luis Baldomero-Quintana
استاد مشاور: Tanu Kumar, John Lopresti
شناسه دیجیتال: https://scholarworks.wm.edu/honorstheses/1768
نویسندگان: Leah Damelin
دانشگاه: William & Mary University
صفحات پایان نامه انگلیسی: 24
مقطع: کارشناسی
سال انتشار: 2022
فهرست فارسی مطالب (ترجمه ماشینی)

خلاصه

1 مقدمه

2 نظریه

3 زمینه

3.1 برنامه های معکوس شیلی

3.2 برنامه Reintegro Simplificado شیلی

3.3 یارانه برای صادرکنندگان کوچک شیلی در قرن بیست و یکم داده

4.1 الزامات واجد شرایط بودن و صادرات

4.2 بخش های کوچک صادر کننده در شیلی

5 تجربی 5.1 مدل تجربی

5.2 تصفیه

5.3 تفسیر الاستیسیته

6 نتایج

6.1 آمار خلاصه و قطع پول

6.2 بحث در مورد نتایج رگرسیون

6.3 تفسیر نتایج رگرسیون رشد

7 نتیجه گیری

ضمیمه

کتابشناسی

بخشی از پایان نامه (ترجمه ماشینی)

چکیده پایان نامه

     این مقاله تأثیر یک برنامه یارانه تجاری گسترده را بر بخش‌های صادراتی که در آن شیلی با معایب نسبی مواجه است (به عنوان مثال، بخش‌های صادراتی کوچک) اندازه‌گیری می‌کند. به طور خاص، من تأثیر یارانه‌های صادراتی را بر تغییرات صادرات تجربه شده توسط این بخش‌ها در شیلی بین سال‌های 2002 و 2013 تجزیه و تحلیل می‌کنم. تحلیل رگرسیون من از داده‌های مربوط به صادرات شیلی از خدمات گمرک ملی شیلی استفاده می‌کند. همچنین از اطلاعات مربوط به شرایط واجد شرایط بودن برای دریافت یارانه های فوق الذکر - که ارزش آن سه درصد ارزش صادرات است - از دولت شیلی استفاده می کند. این اطلاعات توسط اسناد قانونی سالانه که از کتابخانه کنگره شیلی تهیه شده است، ارائه شده است. نتایج من نشان می دهد که مقادیر پایین یارانه های ارائه شده توسط این برنامه در شیلی به اندازه کافی بزرگ نیست که به بخش های صادرکننده کوچک اجازه دهد بر معایب نسبی شیلی غلبه کنند. به طور کلی، نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تأثیر یک برنامه یارانه‌ای گسترده بر یک بخش صادراتی هم به اندازه یارانه و هم اینکه کشور دارای یک نقطه ضعف نسبی در آن بخش است بستگی دارد.

بخشی از متن انگلیسی پایان نامه

ABSTRACT OF DISSERTATION

     This paper measures the impact of a widespread trade subsidy program on the exporting sectors in which Chile faces comparative disadvantages (i.e., small exporting sectors). More specifically, I analyze the effect of export subsidies on the changes in exports experienced by these sectors in Chile between 2002 and 2013. My regression analysis utilizes data on Chilean exports from Chile’s National Customs Service. It also uses information on the eligibility requirements for receiving the aforementioned subsidies — which are worth three percent of the value of an export — from the Chilean government. This information is provided by annual legal documents that are sourced from Chile’s Library of Congress. My results suggest that the low values of subsidies provided by this program in Chile are not large enough to allow small exporting sectors to overcome the comparative disadvantages faced by Chile. Overall, the results of this study imply that the impact of a widespread subsidy program on an exporting sector depends on both subsidy size and whether the country has a comparative disadvantage in that sector.

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

1 Introduction 

2 Theory

3 Context

3.1 Chile’s Drawback Programs

3.2 Chile’s Reintegro Simplificado Program

3.3 Subsidies for Small Chilean Exporters in the 21st Century

4 Data

4.1 Eligibility Requirements and Exports

4.2 Small Exporting Sectors in Chile

5 Empirics

5.1 Empirical Model

5.2 Treatments

5.3 Elasticity Interpretation

6 Results

6.1 Summary Statistics and Monetary Cutoffs

6.2 Discussion of Log and Level Regression Results

6.3 Interpretation of Growth Regression Results

7 Conclusion 

Appendix

Bibliography