دانلود مقاله کیفیت رو به کاهش مرور اصولی در طب ورزشی ارتوپدی
ترجمه نشده

دانلود مقاله کیفیت رو به کاهش مرور اصولی در طب ورزشی ارتوپدی

عنوان فارسی مقاله: کیفیت رو به کاهش مرور اصولی در طب ورزشی ارتوپدی: یک مرور اصولی سیستماتیک
عنوان انگلیسی مقاله: Declining Quality of Systematic Reviews in Orthopaedic Sports Medicine: An Updated Systematic Review
مجله/کنفرانس: آرتروسکوپی، طب ورزشی و توانبخشی - Arthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation
رشته های تحصیلی مرتبط: پزشکی - تربیت بدنی
گرایش های تحصیلی مرتبط: ارتوپدی یا استخوان پزشکی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
نمایه: Scopus - DOAJ - PubMed Central
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.asmr.2021.11.013
نویسندگان: Donghoon Lee - Ryan Paul - Adam Lencer - Fotios P. Tjoumakaris - and Kevin B. Freedman
دانشگاه: Rothman Orthopaedic Institute, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2022
شناسه ISSN: 2666-061X
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه نشده است
قیمت مقاله انگلیسی: رایگان
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: دارد
آیا این مقاله فرضیه دارد: ندارد
کد محصول: e16277
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نوع رفرنس دهی: vancouver
فهرست مطالب (ترجمه)

هدف

مطالب و روش ها

معیار واجد شرایط بودن

اصالت مقاله

ارزیابی کیفیت گزارش

ارزیابی کیفیت روش شناختی

استخراج داده ها

تحلیل داده ها

نتایج

بحث

محدودیت ها

نتیجه گیری

داده های تکمیلی

منابع

فهرست مطالب (انگلیسی)

Purpose

Methods

Eligibility Criteria

Paper Identification

Assessment of Reporting Quality

Assessment of Methodologic Quality

Data Extraction

Data Analysis

Results

Discussion

Limitations

Conclusions

Supplementary Data

References

بخشی از مقاله (ترجمه ماشینی)

چکیده

   هدف: ارزیابی کیفیت و ویژگی‌های مرور سیستماتیک، از جمله متاآنالیز، در ادبیات پزشکی ورزشی ارتوپدی بالینی از سال 2015 تا 2019 و مقایسه نتایج با یافته‌های قبلی از یک تجزیه و تحلیل مشابه از سال 2009 تا 2013. روش‌ها: همه طب ورزشی ارتوپدی بالینی و متا آنالیزهای منتشر شده از سال 2015 تا 2019  در مجله آمریکایی پزشکی ورزشی، آرتروسکوپی، مجله جراحی استخوان و مفصل، جراحی زانو، تروماتولوژی ورزشی، آرتروسکوپی و سلامت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت. این موارد بر اساس دستورالعمل‌های مرکز آکسفورد برای پزشکی مبتنی بر شواهد، موارد گزارش برگزیده برای مرور سیستماتیک و بیانیه متاآنالیز و ابزار ارزیابی چندین مرور سیستماتیک ارزیابی شدند. نتایج با کیفیت انتشارات از سال 2009 تا 2013 مقایسه شد. یافته‌ها: در مجموع 516 مرور سیستماتیک و متاآنالیز در این مطالعه وارد شد. از این تعداد، 17.1٪ از مطالعات فقط شامل شواهد سطح I یا II بودند، در حالی که 79.1٪ شامل مطالعات سطح IV یا V بودند. در مقایسه با مطالعه قبلی از سال 2009 تا 2013، که 32٪ از مطالعات شواهد سطح I یا II و 53٪ سطح IV یا V را نشان داد، کاهش قابل توجهی در سطح شواهد در دوره مطالعه اخیر مشاهده شد (P < . 001). میانگین موارد ترجیحی گزارش‌ دهی برای امتیازات مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز 81% و میانگین نمرات ارزیابی مرورهای سیستماتیک چندگانه 56% بود که به ترتیب از 87% و 73% کاهش یافته است (001/0 > P، 001/0 P <) . نتیجه گیری: افزایش قابل توجهی در حجم مرورهای سیستماتیک و متاآنالیزهای منتشر شده در پزشکی ورزشی ارتوپدی وجود دارد. این با کاهش قابل توجه در سطح شواهد و همچنین کاهش کیفیت روش شناختی و گزارش همزمان شده است. ارتباط بالینی: پزشکان به طور فزاینده ای از بررسی های سیستماتیک برای هدایت تصمیمات درمانی خود استفاده می کنند. بنابراین، کیفیت بررسی های سیستماتیک در ارتوپدی پزشکی ورزشی شایسته ارزیابی است.

توجه! این متن ترجمه ماشینی بوده و توسط مترجمین ای ترجمه، ترجمه نشده است.

بخشی از مقاله (انگلیسی)

Abstract

    Purpose: To evaluate the quality and characteristics of systematic reviews, including meta-analyses, in the clinical orthopaedic sports medicine literature from 2015 to 2019 and to compare the results to previous findings from a similar analysis from 2009 to 2013.

Methods

    All clinical orthopaedic sports medicine and meta-analyses published from 2015 to 2019 published in The American Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, The Journal of Bone and Joint Surgery, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, and Sports Health were reviewed. These were evaluated according to guidelines from Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses statement, and the Assessment of Multiple Systematic Reviews tool. Results were compared to the quality of publications from 2009 to 2013.

Results

    A total of 516 systematic reviews and meta-analyses were included in this study. Of these, 17.1% of studies included Level I or II evidence only, whereas 79.1% included Level IV or V studies. When compared to the previous study from 2009 to 2013, which demonstrated 32% of Level I or II evidence studies and 53% Level IV or V, there was a significant decrease in the level of evidence in the more recent study period (P < .001). The average Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses scores were 81% and the average Assessment of Multiple Systematic Reviews scores 56%, which are declines from 87% and 73%, respectively (P < .001, P < .001). Conclusions: There has been a significant increase in the volume of systematic reviews and meta-analyses published in orthopaedic sports medicine. This has coincided with significant declines in the level of evidence, as well as declines in methodologic and reporting quality.