منوی کاربری

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته ژنتیک (Genetics) با فرمت pdf به همراه ترجمه تخصصی به زبان فارسی با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
وابستگی ژنتیکی میان انتروکوک فکالیس ها با مقاومت جنتامایسین سطح بالا
قیمت: ۲۵,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

وابستگی ژنتیکی میان انتروکوک فکالیس ها با مقاومت جنتامایسین سطح بالا

سال انتشار مقاله: 2003
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 14 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
بیوسنتز آلکالوئید در گیاهان
قیمت: ۴۰,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بیوسنتز آلکالوئید در گیاهان

سال انتشار مقاله: 2001
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 38
صفحات مقاله انگلیسی: 40
ترجمه شده
نفوذ ژن انتقال آهن روی جزیره مرتبط با بیماری زایی اشرشیاکلی اوروپاتوژنیک
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نفوذ ژن انتقال آهن روی جزیره مرتبط با بیماری زایی اشرشیاکلی اوروپاتوژنیک

سال انتشار مقاله: 2001
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
الگوریتم سریع مرتب سازی ژنتیکی غیر مغلوب برای بهینه سازی چندمنظوره
قیمت: ۲۴,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

الگوریتم سریع مرتب سازی ژنتیکی غیر مغلوب برای بهینه سازی چندمنظوره

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 12
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
تنظیم رونویسی ژن های زیر واحد گونادوتروپین هیپوفیز
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تنظیم رونویسی ژن های زیر واحد گونادوتروپین هیپوفیز

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 31 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
آلبینیسم، تشخیص مولکولی مدرن
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آلبینیسم، تشخیص مولکولی مدرن

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: ----------
صفحات مقاله انگلیسی: ----------
ترجمه شده
پیشرفت در درک ساختار گیرنده هورمون آزاد کننده گنادوتروپین و تعامل لیگاند
قیمت: ۲۴,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پیشرفت در درک ساختار گیرنده هورمون آزاد کننده گنادوتروپین و تعامل لیگاند

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
ناهمگونی خوشه ژن VanA در جدایه های بالینی انتروکوک ها
قیمت: ۲۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ناهمگونی خوشه ژن VanA در جدایه های بالینی انتروکوک ها

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 17 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
پایدار پذیری و استفاده بالقوه از نشانگر های RAPD در شجره و دودمان شناسی نیشکر
قیمت: ۲۸,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پایدار پذیری و استفاده بالقوه از نشانگر های RAPD در شجره و دودمان شناسی نیشکر

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 14
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
استفاده افتراقی از کودون
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

استفاده افتراقی از کودون

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 8
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
آنالیز ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با جهش زایی شیمیایی و اضافه
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آنالیز ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با جهش زایی شیمیایی و اضافه

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 24
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
تعیین جنسیت در گیاهان گلدار
قیمت: ۲۸,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تعیین جنسیت در گیاهان گلدار

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
نقش کاروتنوئیدها در حفظ کلروفیل عکس های تخریبی
قیمت: ۲۸,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نقش کاروتنوئیدها در حفظ کلروفیل عکس های تخریبی

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: ----------
صفحات مقاله انگلیسی: ----------
ترجمه شده
تغییرات OprD در استرین های سودوموناس آئروژینوزا حساس به کارباپنم جدا شده از بیماران مبتلا به باکتریمی
قیمت: ۳۳,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تغییرات OprD در استرین های سودوموناس آئروژینوزا حساس به کارباپنم جدا شده از بیماران مبتلا به باکتریمی

سال انتشار مقاله: ----------
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 26
صفحات مقاله انگلیسی: 10