منوی کاربری

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته ژنتیک (Genetics) با فرمت pdf به همراه ترجمه تخصصی به زبان فارسی با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
بررسی DNA باقی مانده در شکر چغندر قند (Beta vulgaris L.)
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بررسی DNA باقی مانده در شکر چغندر قند (Beta vulgaris L.)

سال انتشار مقاله: 2009
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 12
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
آیا تکامل داروینی است یا لامارکی
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آیا تکامل داروینی است یا لامارکی

سال انتشار مقاله: 2009
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 24
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
miR-21: یکRNA چند وجهی کوچک
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

miR-21: یکRNA چند وجهی کوچک

سال انتشار مقاله: 2009
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 26
صفحات مقاله انگلیسی: 16
ترجمه شده
ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین
قیمت: ۲۵,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین

سال انتشار مقاله: 2008
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 10
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
تولید سلول های آغازگر گلیوما
قیمت: ۲۳,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تولید سلول های آغازگر گلیوما

سال انتشار مقاله: 2008
نوع نگارش مقاله: بررسی کوتاه (Mini Review)
صفحات ترجمه فارسی: 12 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
خوشه miR-15a-miR-16-1 باعث کنترل سرطان پروستات می شود
قیمت: ۲۴,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

خوشه miR-15a-miR-16-1 باعث کنترل سرطان پروستات می شود

سال انتشار مقاله: 2008
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 14
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
تنوع نوکلئوتیدها در منطقه ATHK1 آرابیدوپسیس تالیانا و ارتباط آن با تحمل خشکی
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تنوع نوکلئوتیدها در منطقه ATHK1 آرابیدوپسیس تالیانا و ارتباط آن با تحمل خشکی

سال انتشار مقاله: 2008
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
تجزیه و تحلیل مولکولی شکار
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تجزیه و تحلیل مولکولی شکار

سال انتشار مقاله: 2008
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 33
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه شده
ردیابی شکارگری با استفاده از qPCR
قیمت: ۲۶,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ردیابی شکارگری با استفاده از qPCR

سال انتشار مقاله: 2008
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
مسدود کردن پرایمرها برای بهبود تکثیر توالی های کمیاب با PCR در نمونه های مختلط
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مسدود کردن پرایمرها برای بهبود تکثیر توالی های کمیاب با PCR در نمونه های مختلط

سال انتشار مقاله: 2008
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 18
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
تحلیل RAPD جهت ارزیابی هماندهی ژنتیکی کشت بافت گیاهان بالا آمده در مقایسه با گیاهان فرعی قلمه
قیمت: ۲۸,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تحلیل RAPD جهت ارزیابی هماندهی ژنتیکی کشت بافت گیاهان بالا آمده در مقایسه با گیاهان فرعی قلمه

سال انتشار مقاله: 2007
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
اکسیداسیون آمونیاک و باکتری های اکسید کننده آمونیاک و آراکیا از ورودی آبراهه
قیمت: ۱۷,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اکسیداسیون آمونیاک و باکتری های اکسید کننده آمونیاک و آراکیا از ورودی آبراهه

سال انتشار مقاله: 2007
نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
صفحات ترجمه فارسی: 4
صفحات مقاله انگلیسی: 3
ترجمه شده
نقش سلول های بنیادی در علت شناسی و درمان سرطان
قیمت: ۲۲,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نقش سلول های بنیادی در علت شناسی و درمان سرطان

سال انتشار مقاله: 2006
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 9 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت
قیمت: ۲۶,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت

سال انتشار مقاله: 2006
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
یک سیستم تشخیص مبتنی بر ریزآرایه برای مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی (GM)
قیمت: ۳۳,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

یک سیستم تشخیص مبتنی بر ریزآرایه برای مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی (GM)

سال انتشار مقاله: 2006
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 28
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه شده
بیوسنتز دیواره سلولی گیاه
قیمت: ۳۸,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بیوسنتز دیواره سلولی گیاه

سال انتشار مقاله: 2006
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 37
صفحات مقاله انگلیسی: 23
ترجمه شده
ریشه مویین و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک گیاهان
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ریشه مویین و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک گیاهان

سال انتشار مقاله: 2006
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
تاریخچه تکاملی خانواده ژنی Asr
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاریخچه تکاملی خانواده ژنی Asr

سال انتشار مقاله: 2006
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 21
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
نگاشت حوزه های DNA و اتصال روی در ASR1، یک پروتئین خاص گیاهی تنظیم شده تنش ابیوتیک
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نگاشت حوزه های DNA و اتصال روی در ASR1، یک پروتئین خاص گیاهی تنظیم شده تنش ابیوتیک

سال انتشار مقاله: 2006
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 20
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L)
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L)

سال انتشار مقاله: 2006
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 20
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
متاپروتئومیکس، مطالعه بیان ژن عملکردی در اکوسیستم های میکروبی
قیمت: ۲۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

متاپروتئومیکس، مطالعه بیان ژن عملکردی در اکوسیستم های میکروبی

سال انتشار مقاله: 2006
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
کاهش بیان ژن میکرو RNA در سرطان پستان انسان
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کاهش بیان ژن میکرو RNA در سرطان پستان انسان

سال انتشار مقاله: 2005
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
ژن های ترمیم DNA انسانی
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ژن های ترمیم DNA انسانی

سال انتشار مقاله: 2005
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 18
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
سلول های بنیادی سرطانی که در بسیاری از رده های سلول سرطانی وجود دارند
قیمت: ۱۷,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

سلول های بنیادی سرطانی که در بسیاری از رده های سلول سرطانی وجود دارند

سال انتشار مقاله: 2004
نوع نگارش مقاله: Extra Views
صفحات ترجمه فارسی: 5 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 3
ترجمه شده
عیار سنجی مولکولی مراتع جدید، علوفه – نیشکر ۴۲-۹۴، با استفاده از نشانه های RAPD
قیمت: ۲۳,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

عیار سنجی مولکولی مراتع جدید، علوفه – نیشکر ۴۲-۹۴، با استفاده از نشانه های RAPD

سال انتشار مقاله: 2004
نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
صفحات ترجمه فارسی: 5
صفحات مقاله انگلیسی: 4