منوی کاربری

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته باكتری شناسی پزشکی (Medical Bacteriology) با فرمت pdf به همراه ترجمه تخصصی به زبان فارسی با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز روی اپیدمیولوژی مقاومت آنتی بیوتیکی به ویبریو کلرلا در ایران
قیمت: ۲۴,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز روی اپیدمیولوژی مقاومت آنتی بیوتیکی به ویبریو کلرلا در ایران

سال انتشار مقاله: 2019
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 13 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 (سازنده اسید لاکتیک از شیر) گاو
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 (سازنده اسید لاکتیک از شیر) گاو

سال انتشار مقاله: 2019
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 15 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
بررسی سیستماتیک و متا آنالیز روی تاثیر سفکسیم برای درمان عفونت های گونوکوکی
قیمت: ۳۱,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بررسی سیستماتیک و متا آنالیز روی تاثیر سفکسیم برای درمان عفونت های گونوکوکی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
سبب شناسی و وضعیت های غیر طبیعی آزمایشگاهی مننژیت باکتریال در نوزادان
قیمت: ۲۳,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

سبب شناسی و وضعیت های غیر طبیعی آزمایشگاهی مننژیت باکتریال در نوزادان

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 8
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده

مقاومت بتا لاکتام در میان هموفیلوس آنفولانزا جدا شده در لهستان

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 15 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
مقاومت به سطح بالای جنتامایسین و تشخیص ژن aac (6’)Ie-aph(2”) Ia انتروکوک جداسازی شده
قیمت: ۲۸,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مقاومت به سطح بالای جنتامایسین و تشخیص ژن aac (6’)Ie-aph(2”) Ia انتروکوک جداسازی شده

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 11 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
مطالعه بالینی سپتی سمی نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس
قیمت: ۲۶,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مطالعه بالینی سپتی سمی نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 12
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
مقاومت بالا به مروپنم در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژينوزا در غیاب کرباپنم ها
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مقاومت بالا به مروپنم در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژينوزا در غیاب کرباپنم ها

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
صفحات ترجمه فارسی: 9
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
نشانگرهای زیستی و ابزارهای تشخیصی برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نشانگرهای زیستی و ابزارهای تشخیصی برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: بررسی کوتاه (Mini Review)
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
تعامل بین پاتوژن های تنفسی و مخاط
قیمت: ۳۳,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تعامل بین پاتوژن های تنفسی و مخاط

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 27 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
پپتیدهای ضد میکروبی طبیعی در برابر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پپتیدهای ضد میکروبی طبیعی در برابر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 12
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
قیمت: ۲۳,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 11 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
نوکاردیوز ریوی نوکاردیا thailandica در یک بیمار پس از پیوند ارگان توپر
قیمت: ۲۳,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نوکاردیوز ریوی نوکاردیا thailandica در یک بیمار پس از پیوند ارگان توپر

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: گزارش موردی (Case Report)
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
پوشش های سلول باکتری گرم مثبت
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پوشش های سلول باکتری گرم مثبت

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 25
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه نشده
میکروکپسوله کردن باکتری
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

میکروکپسوله کردن باکتری

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 35
ترجمه شده
فعالیت چندوجهی لیستریولایزین O در لیستریا مونوسیتوژنز
قیمت: ۳۷,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

فعالیت چندوجهی لیستریولایزین O در لیستریا مونوسیتوژنز

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 43 (9 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 32
ترجمه شده
توسعه مستقل موازی پاتوژنیسیتی درون جنس یرسینیا
قیمت: ۲۴,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

توسعه مستقل موازی پاتوژنیسیتی درون جنس یرسینیا

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 16
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
خاصیت آنتی باکتریال عالی کامپوزیت های اکسید روی/اکسید گرافن
قیمت: ۲۸,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

خاصیت آنتی باکتریال عالی کامپوزیت های اکسید روی/اکسید گرافن

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: ژورنال
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
تعدیل پروفایل میکروگلیا و سلول T با سم سیاه سرفه برای حفاظت از آنسفالومیلیت تجربی خودایمن
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تعدیل پروفایل میکروگلیا و سلول T با سم سیاه سرفه برای حفاظت از آنسفالومیلیت تجربی خودایمن

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
مزایای سلامتی پروبیوتیک ها
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مزایای سلامتی پروبیوتیک ها

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 12
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
خواص نانوذرات اکسید روی متصل شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO)
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

خواص نانوذرات اکسید روی متصل شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO)

سال انتشار مقاله: 2013
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 8
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
اثر بازدارندگی عصاره Allium sativum و Zingiber officinale بر باکتری های بیماری زا
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اثر بازدارندگی عصاره Allium sativum و Zingiber officinale بر باکتری های بیماری زا

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 9
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت
قیمت: ۲۶,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت

سال انتشار مقاله: 2006
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
وابستگی ژنتیکی میان انتروکوک فکالیس ها با مقاومت جنتامایسین سطح بالا
قیمت: ۲۵,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

وابستگی ژنتیکی میان انتروکوک فکالیس ها با مقاومت جنتامایسین سطح بالا

سال انتشار مقاله: 2003
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 14 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
نفوذ ژن انتقال آهن روی جزیره مرتبط با بیماری زایی اشرشیاکلی اوروپاتوژنیک
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نفوذ ژن انتقال آهن روی جزیره مرتبط با بیماری زایی اشرشیاکلی اوروپاتوژنیک

سال انتشار مقاله: 2001
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 6