زیر دسته ها
مشاهده بیشتر
آمار ریاضی آمار زیستی
مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
تقریب کای دو و بوت استرپ مبتنی بر مدل
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تقریب کای دو و بوت استرپ مبتنی بر مدل

سال انتشار مقاله: 2019
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 33
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه نشده
مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس

سال انتشار مقاله: 2019
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه نشده
مقایسه مجموعه داده های تو در تو و تعیین عینی inceptions حباب های مالی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

مقایسه مجموعه داده های تو در تو و تعیین عینی inceptions حباب های مالی

سال انتشار مقاله: 2019
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15
ترجمه نشده
استنباط آماری برای سیستم های صف بندی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

استنباط آماری برای سیستم های صف بندی

سال انتشار مقاله: 2019
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20
ترجمه نشده
نمودار کنترل نوع میانگین متحرک
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

نمودار کنترل نوع میانگین متحرک

سال انتشار مقاله: 2019
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه نشده
رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک

سال انتشار مقاله: 2019
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
سیری در آمارهای داده های بزرگ
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

سیری در آمارهای داده های بزرگ

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
صفحات ترجمه فارسی: 11 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل
قیمت: ۱۸,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 16
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
آنتروپی زبانی فازی نامطمئن و معیارهای کراس آنتروپی و روش صف بندی جایگزین
قیمت: ۲۶,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آنتروپی زبانی فازی نامطمئن و معیارهای کراس آنتروپی و روش صف بندی جایگزین

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 40 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 44
ترجمه شده
مدل تکامل بیولوژیکی با نرخ های جهش شرطی
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدل تکامل بیولوژیکی با نرخ های جهش شرطی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی بر اساس تئوری شواهد
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی بر اساس تئوری شواهد

سال انتشار مقاله: 2016
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
مفهوم سازی مطالعات ترکیبی مقطعی در علوم سلامت
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مفهوم سازی مطالعات ترکیبی مقطعی در علوم سلامت

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 20
صفحات مقاله انگلیسی: 22
ترجمه شده
اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی
قیمت: ۱۳,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی

سال انتشار مقاله: 2015
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 5
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل

سال انتشار مقاله: ----------
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 22
صفحات مقاله انگلیسی: 15