منوی کاربری
مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
ابزار CASE برای طراحی پایگاه داده شی – رابطه
قیمت: ۲۶,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ابزار CASE برای طراحی پایگاه داده شی – رابطه

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 16
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
درمان موضعی زخم پای با بهبود کند توسط پانسمان پروپولیس در بیماران دیابتی
قیمت: ۱۷,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

درمان موضعی زخم پای با بهبود کند توسط پانسمان پروپولیس در بیماران دیابتی

: ----------
: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 7
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
بهره وری و رفتار اخلاقی
قیمت: ۱۳,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بهره وری و رفتار اخلاقی

سال انتشار مقاله: 2016
: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 4
صفحات مقاله انگلیسی: 2
ترجمه شده
ملاتونین و بیماری های میتوکندریایی انسان
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ملاتونین و بیماری های میتوکندریایی انسان

سال انتشار مقاله: 2017
: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
ملاس به عنوان یک محصول جانبی از کریستالسیون قند و چشم اندازی از ماده خام
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ملاس به عنوان یک محصول جانبی از کریستالسیون قند و چشم اندازی از ماده خام

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 10
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
پروتکل جمع آوری نمونه برای تحلیل ایزوتوپ پایدار
قیمت: ۱۹,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پروتکل جمع آوری نمونه برای تحلیل ایزوتوپ پایدار

: ----------
: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 8
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
یک آشکارساز (دیکدر) سر ریز بافر پویای کاربردی
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

یک آشکارساز (دیکدر) سر ریز بافر پویای کاربردی

: ----------
: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 21
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
ارزیابی اعتبار سنجی شده توابع ریاضی خاص
قیمت: ۳۶,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ارزیابی اعتبار سنجی شده توابع ریاضی خاص

سال انتشار مقاله: 2014
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 33
صفحات مقاله انگلیسی: 19
ترجمه شده
مدل های تحلیل پوششی داده ها برای ساختارهای شبکه دو مرحله ای توسعه یافته
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدل های تحلیل پوششی داده ها برای ساختارهای شبکه دو مرحله ای توسعه یافته

سال انتشار مقاله: 2012
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 23
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
گراف ایده آل پوچ ساز از یک حلقه
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

گراف ایده آل پوچ ساز از یک حلقه

: ----------
: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 20
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
تجربه زیبایی شناختی، محیط مصنوع و ریشه های میراث فرهنگی درک از دیدگاه باگاس گودانگ ماندلینگ
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تجربه زیبایی شناختی، محیط مصنوع و ریشه های میراث فرهنگی درک از دیدگاه باگاس گودانگ ماندلینگ

سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
آنتی اکسیدان ها و اثرات آن ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی
قیمت: ۲۹,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آنتی اکسیدان ها و اثرات آن ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی

: ----------
: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 20
صفحات مقاله انگلیسی: 18