منوی کاربری
مرتب سازی بر اساس:
ترجمه نشده
ترجمه نشده
ترجمه نشده
ترجمه نشده

دانلود رایگان مقاله کووید 19 و تغییرات متعاقب در رفتار خریدار

مقطع: کارشناسی
: ----------
سال انتشار: 2022
تعداد صفحات: 67
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی

مقطع: دکتری
: ----------
سال انتشار: 2022
تعداد صفحات: 160
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه هوش سازمانی در نوآوری دیجیتالی

مقطع: دکتری
: ----------
سال انتشار: 2022
تعداد صفحات: 284
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه بازنگری تنوع جغرافیایی

مقطع: دکتری
: ----------
سال انتشار: 2022
تعداد صفحات: 123
ترجمه نشده
ترجمه نشده
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه ریسک کارآفرینانه و تاب آوری

مقطع: کارشناسی ارشد
: ----------
سال انتشار: 2022
تعداد صفحات: 51
ترجمه نشده