منوی کاربری
مرتب سازی بر اساس:
ترجمه نشده
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه سبک رهبری در رهبری مشترک و عملکرد تیمی

مقطع: کارشناسی ارشد
: ----------
سال انتشار: 2022
تعداد صفحات: 62
ترجمه نشده
ترجمه نشده
ترجمه نشده
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه ریسک کارآفرینانه و تاب آوری

مقطع: کارشناسی ارشد
: ----------
سال انتشار: 2022
تعداد صفحات: 51
ترجمه نشده
ترجمه نشده
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه بازنگری تنوع جغرافیایی

مقطع: دکتری
: ----------
سال انتشار: 2022
تعداد صفحات: 123
ترجمه نشده

دانلود رایگان پایان نامه هوش سازمانی در نوآوری دیجیتالی

مقطع: دکتری
: ----------
سال انتشار: 2022
تعداد صفحات: 284